Det føres ennå ikke offisiell amerikansk statistikk over arbeidsplasser etablert i den unge legale marijuana-industrien, siden det bare er noen delstater som har legalisert stoffet.

En fersk rapport referert av statistikk-nettstedet Statista - arbeidsliv anslår at det nå er rundt 300.000 arbeidsplasser direkte eller indirekte knyttet til cannabis i delstatene der stoffet er legalisert til medisinsk bruk.

Men arbeidsplasser er en faktor - direkte målbar er skatteinngangen fra selskaper i den nyetablerte cannabis-industrien.


Skatten på marijuana-relatert virksomhet er typisk 10 til 37 prosent høyere enn ordinær, lokal omsetningsskatt - sju av delstatene som har legalisert har innført slike avgifter.

Ifølge bransje-nettstedet Leafly dro staten Washington inn 319 millioner dollar (2,7 milliarder kroner). Californias skatteinntekter fra Marijuana-salg lå på 300 og Colorados på 266 millioner dollar. Ifølge Leafly går skatteinntektene blant annet til skolebygging, medisinsk forskning og behandling av narkotikamisbruk.

I alt fikk de aktuelle delstatene inn borimot 9 milliarder kroner i skatt fra cannabis-industrien.