I begynnelsen av juli kostet 1 euro 10,40 kroner i det profesjonelle valutamarkedet. Ved inngangen til august har kronen styrket seg med nærmere 5 prosent til 9,90 kroner.

De som skal feriere i USA, kan glede seg over en enda sterkere krone. Styrkingen er på nesten 6 prosent, fra 10,25 kroner til 9,65 kroner (se grafen under).

Det betyr at en USA-ferie for en familie til 50.000 kroner er blitt bortimot 3000 kroner rimeligere.

Når kronen styrker seg, blir utenlandske varer og tjenester relativt sett billigere. Det negative er at norske varer blir noe dyrere for utlendingene, som svekker vår konkurranseevne.

Les også: Høyeste sommerpris noensinne i Oslo og Bergen mandag

Markant

– Det er en ganske markert bevegelse, sier makroøkonom Oddmund Berg i DNB Markets om styrkingen på 5-6 prosent.

– Det er ikke alltid lett å forklare hva som forårsaker kronebevegelser. Men det er bedre stemning i aksjemarkedene, gassprisene har steget, og oljeprisen er høy, fortsetter han. Berg bruker de samme begrunnelsene i morgenrapporten fra meglerhuset mandag.

Den krevende energisituasjonen i Europa har gitt stigende gasspriser. Til tross for et fall i oljeprisen de seneste dagene, har den stort sett ligget godt over 100 dollar fatet.

Det er derimot uvisst hvor mye valuta som handles i markedet. I de mer stille sommermånedene kan lave volumer gi større utslag i valutamarkedet.

– Betyr utviklingen i norsk økonomi noe nå for kronen?

– Nei, det virker ikke som det er nyheter om norsk økonomi som driver kronestyrkelsen, svarer Berg.

Les også: Millionsmell for Per Sandberg og Bahare: – Bare trist

Styres av USA-børsene

Nettavisen har tidligere skrevet, blant annet med DNB som kilde, at utviklingen på USA-børsene er avgjørende for kronen. Når det amerikanske aksjemarkedet stiger, er det bra for Oslo Børs.

Nå har børsene noe overraskende steget, til tross for kraftige renteøkninger i USA og utsikter til enda høyere renter enn ventet. I tillegg tro den europeiske sentralbanken til i juli med 0,50 prosentpoeng økning. For første gang siden 2014 er de europeiske rentene tilbake til 0 prosent,

– Den amerikanske sentralbanken har strammet til kraftig til. Børsoppgangen kan tolkes som at sentralbankene vil unngå en politikkfeil. Rentene har ligget for lavt for lenge, men det har vært en interessant respons på rentehevingene, de er tatt godt imot, sier Berg.

Les også: Tar oppgjør med Rødt: – Ville gitt oss høyere rente og dyrere strøm

Dobbel økning?

Norges Bank har et mellommøte 18. august, men vil heve styringsrenten da og ytterligere i september. Rentemarkedet venter nå en dobbel renteøkning på 0,50 prosentpoeng om drøye to uker. Berg er ikke like sikker.

– Betyr kronen noe for hva Norges Bank bestemmer seg for?

– Kronen gjør alltid det, men om kronestyrkingen påvirker beslutningen 18. august, er jeg mer usikker på. Men en vedvarende sterkere kroner senker inflasjonsutsiktene, sier Berg.

Jo sterkere krone, jo mindre blir den importerte prisveksten fra utlandet. Importprisene betyr direkte og indirekte mye for den totale norske prisveksten. Her kommer de seneste tallene 10. august, som definitivt kan påvirke hva Norges Bank bestemmer seg for.

Liten svekkelse

DNB har inntil videre 10 kroner mot euro som prognose, men at kronen vil svekke seg til 10,20 om tre måneder. Et nivå rundt 10 kroner mot euro ser nå ut til å være normalt for kronen, der man for 10-20 år siden sa rundt 8 kroner.

– Snittet de seneste fem årene nærmer seg 10 kroner, sier Berg.

Euroen på sin side svekket seg tidligere i sommer kraftig mot dollar og var en liten periode verdt mindre enn 1 dollar. Så har euroen styrke seg igjen fra midten av forrige måned, og 1 euro koster nå 1,025 dollar.

– Dollarstyrkingen har vært overraskende sterk og bred. I tillegg har det vært ekstra usikkerhet i Europa, og den tyske økonomien utvikler seg flatt. Den krevende situasjonen i gassmarkedet kan gi et noe lavere aktivitetsnivå i Europa, sier Berg.