Koronaviruset gjør at Nordea senker fastrentene nok en gang.

Les: Eksplosiv økning i antall koronasmittede i Norge - barnehagebarn kan være smittet

Meglerhuset Nordea Markets skriver i en morgenrapport denne uken at det er priset inn nesten ett prosentpoeng rentekutt i Norge frem mot nyttår. Det høres dramatisk ut, at styringsrenten til Norges Bank skal ned mot de rekordlave nivåene på 0,50 prosent fra 2017 og store deler av 2018.

Les: Eksplosiv økning i antall koronasmittede i Norge

Det er markedet for såkalte F.R.A.-renter (se faktarammen under) som er så optimistisk til renteutviklingen ut 2020. Dette er satt litt på spissen veddemålsrenter i det profesjonelle pengemarkedet. Store aktører gjetter i realiteten på hva lån i pengemarkedet med ulike løpetider vil ligge på noen måneder frem i tid.

Veddemålsrentene indikerer at lån med 3 måneders løpetid i pengemarkedet kan falle til lave 1,09 prosent i desember mot 1,63 prosent i dag. Men, i disse 1,63 prosentene er det allerede priset inn at Norges Bank kutter 0,35-0,40 prosentpoeng på rentemøtet i mars (se under).

Les også: Butikker stenges over hele Italia og i Danmark stenges alle skoler

Pengemarkedsrentene er styrende for hva du betaler på ditt boliglån hvis du har en flytende boliglånsrente. Boliglån med flytende rente kan bli mye billigere om F.R.A.-markedet får rett, renten kan falle til under 2 prosent for de aller beste boliglånene.

Les også: "Økonomien i full storm - har et klart råd til alle boligeiere"

Mye galt

- Det er en mulighet for at styringsrenten kan kuttes med så mye, men da skal det skje mye galt fremover. Vi må ta høyde for en så stor risiko, men jeg vil bli veldig overrasket om renten er én prosentpoeng lavere ved årsslutt, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til Nettavisen Økonomi.

- Har disse veddemålsrentene noen betydning for hva Norges Bank gjør med sin styringsrente?
- I utgangspunktet ikke, men Norges Bank følger med på dem, hva det store markedet venter. Og disse rentene hopper fra en dag til den neste, dette markedet kan endre mening over natta, svarer Olsen.

Det er ikke alltid at de faktiske rentene blir det som veddemålsrentene tilsier, men de sier mye om de lave renteforventningene blant profesjonelle aktører.

Les også: "Kronekrasj - sjeføkonom advarer norske lønnstakere"

Gikk i været

Olsen sier at for økonomien og rentemarkedene handler det om at virkningene av koronaviruset ikke fører til at finansmarkedene løper løpsk, at kredittmarkedene blir for dyre som under finanskrisen i 2008/2009.

Den gangen gikk rentene i været, og det var nesten ikke tilgjengelig kreditt og lån i de internasjonale rentemarkedene da finanskrisen herjet som verst.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen mener NorgesBank bør kutte renten med hele 0,50 prosentpoeng 19. mars. Nordea venter at kuttet blir på 0,25 prosentpoeng.

Olsen og hans kollegaer er sikker på at det blir et rentekutt, men usikre på størrelsen. Norges Banks tolkning av usikkerheten internasjonalt på grunn av koronaviruset og hvordan dette påvirker norsk økonomi, vil avgjøre hvor stort kuttet blir.

"Mot norrmalt?"

Det normale er at Norges Bank endrer styringsrenten med 0,25 prosentenheter, og det gjelder både opp og ned. Sist gang vi fikk en renteendring på 0,50 prosentpoeng, var i desember 2011. Da ble renten satt ned fra 2,25 prosent til 1,75 prosent.

- Er det utelukket at Norges Bank kutter så mye som 0,50 prosentenheter neste torsdag?
- Nei, jeg vil ikke utelukke, det avhenger avhenger litt av risikopremiene i markedet. I tillegg er det veldig usikkert for tiden, fordi vi aldri vært oppe i den situasjonen tidligere.

Les også: "Kronen kollapser etter olje ras - nye sjokknoteringer"

- Er det noe som kan hindre Norges Bank å sette ned styringsrenten, som den rekordsvake kronen?
- Kronen virker i den retningen, men jeg vil si jeg er 110 prosent sikker på at det blir et kutt. Det vil komme som en stor overraskelse hvis Norges Bank ikke kutter styringsrenten, svarer Olsen.

Hovedstyret i Norges Bank vektlegger oljeprisen når de fastsetter styringsrenten, bankenes innskuddsrente i sentralbanken. Markedets forventninger til oljeprisen de nærmeste månedene er 25-30 prosent lavere enn det Norges Bank la til grunn i desember.

Spesielt

Nordea Markets mener det mest bemerkelsesverdige som har skjedd siden rentemøter i desember, er det kraftige fallet i oljeprisen.

- Det trekker ned utsiktene i økonomien ganske mye og tilsier alene et kutt på 0,50 prosentpoeng. Og det spesielle med koronaviruset er at vi ikke vet hvor lenge det varer, sier Nordeas sjeføkonom.

Han mener at rentenivået spiller liten noen rolle for eksempelvis folks reiselyst. Utfordringene ligger i penge- og kredittmarkedene.

Nordea senket for øvrig rentene på nye fastrentelån onsdag for tredje gang på kort tid. Dette gjelder lån med 3, 5 og 10 års bindingstid. Fastrentesatsene reduseres med opptil 0,12 prosentpoeng avhengig av løpetid, og de nye fastrentene er nå på nivåer som er lavere enn flytende rente.

Uvanlige bevegelser

Ordinære kunder kan nå binde renten i Nordea i fem år til 2,38 prosent, mens ti års binding tilbys til 2,58 prosent.

– Vi hadde allerede senket fastrentesatsene med til sammen 0,36 prosentpoeng i forkant av dette kuttet, så det er uvanlig store bevegelser vi ser nå. Bakgrunnen er igjen usikkerhet knyttet til Korona-viruset, sier john Sætre, leder for personmarkedet i Nordea Norge, i en pressemelding onsdag.

– Nedgangen vi har sett i rentemarkedet vedvarer, og det gir grunnlag for å senke fastrentene videre, fortsetter han. Men det er fortsatt slik at flytende rente er det vanligste alternativet når nordmenn tar opp lån.

Øker risikoen

Slike virusutbrudd øker risikopremien i rentemarkedet. Hvis ikke sentralbanker som Norges Bank gjør noe, blir det dyrere for næringslivet å låne penger. Norges Bank må derfor avdempe denne risikoen ved å sette ned renten.

- Brenner det, må man rykke ut, symboliserer Olsen.

DNB Markets venter i en renteoppdatering tirsdag at rentekuttet til torsdag blir på 0,25 prosentpoeng, men storbankens eksperter vil ikke utelukke et kutt på det dobbelte. Spådommen er at Norges Bank kutter renten i flere etapper.