Se andre oversikter på Nettavisen:

Oversikt over kalkulatorer

Oversikt over privatøkonomiske guider etter tema

Stikkordbasert oversikt over alle verktøy og guider

Disse prissammenligningene kan du bruke:

Markedsoversikter lån

Finn billigste billån
Billånkalkulatoren inneholder «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Finn billigste boliglån
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Renter på båtlån
Oversikten viser alle båtlån i markedet, der det tas sikkerhet i båten.

De billigste fastrentelånene
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Finn billigste forbrukslån
Det er blant disse långiverne du finner det billigste forbrukslånet.

Markedsoversikter på innskudd

BSU - renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

Fastrenteinnskudd - renteoversikt
Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.

Finn beste høyrentekonto
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste rangert etter renten på det beløpet du legger inn.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

Finn beste brukskonto
Kalkulator der du kan legge inn dine egne forutsetninger. Utvalget består av bankene med de gunstigste betingelsene, og hva de største bankene tilbyr.

Markedsoversikter på kort

Finn beste kredittkort
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan rangeringen av kredittkortene blir.

Gebyrer på kredittkort
Oversikten viser de forskjellige gebyrene som de ulike kredittkortene tar.

Kostnader ved bruk av bankkort i utlandet
Oversikt som viser kostnadene ved bruk av bankkort i utlandet som valutagebyr, uttaksgebyrer og kjøpsgebyrer.

Renter på kredittkort
Oversikt over rentene til de forskjellige kredittkortene.

Kostnader ved bruk av kredittkort i utlandet
Oversikt som viser kostnadene ved bruk av kredittkort i utlandet som valutagebyr, uttaksgebyrer og kjøpsgebyrer.

Rabatter og andre fordeler du får i kredittkortene
Mange kredittkort gir mange rabatter og andre gratisfordeler. Her får du en oversikt over hva de enkelte kredittkortene tilbyr.

Markedsoversikter på andre spareprodukter

IPS - Markedsoversikt
Her kan du se hvilke valgmuligheter du har på de forskjellige leverandørenes IPS-løsninger.

Detaljert oversikt over selskapenes tilbud på IPS.
Prisoversikt aksjemeglere på nett

Oversikt over de forskjellige kostnadene som nettmeglere tar.

Markedsoversikt aksjesparekonto
Dette er bankenes og fondsforvalteres produkter på aksjesparekonto. Oversikten gir også en omtale av hva du kan plassere pengene i.

Markedsoversikter på fond

Kostnader globale aksjefond
Her kan du se kostnadene i aksjefondene som investerer i det det globale markedet. Hovedkostnaden er det årlige forvaltningskostnadene. I tillegg er det eventuelt en kjøps- og salgskostnad.

Kostnader nordiske aksjefond
Her kan du se kostnadene i aksjefondene som investerer i det nordiske markedet. Hovedkostnaden er det årlige forvaltningskostnadene. I tillegg er det eventuelt en kjøps- og salgskostnad.

Kostnader norske aksjefond
Her kan du se kostnadene i aksjefondene som investerer i det norske markedet. Hovedkostnaden er det årlige forvaltningskostnadene. I tillegg er det eventuelt en kjøps- og salgskostnad.

Kostnader aksjefond nye markeder
Her kan du se kostnadene i aksjefondene som investerer i nye markeder. Hovedkostnaden er det årlige forvaltningskostnadene. I tillegg er det eventuelt en kjøps- og salgskostnad.

Kostnadene i kombinasjonsfond
Oversikt som viser kostnadene du blir belastet på de forskjellige kombinasjonsfondene.

Kostnader obligasjonsfond
Oversikt som viser kostnadene du blir belastet på de forskjellige pengemarkedsfondene.

Kostnader pengemarkedsfond
Oversikt som viser kostnadene du blir belastet på de forskjellige obligasjonsfondene.

Spareavtaler i aksjefond
Denne oversikten viser i hvilke, og hvor mye du kan spare i de forskjellige aksjefondene.

Markedsoversikter på forsikringer

Barneforsikring - Priser
Oversikt over priser på barneforsikring fra de forskjellige forsikringsselskapene.

Barneforsikring - selskapenes uføredekning
Dette er dekningsomfangene til de viktigste barneforsikringene som har tilknyttet uførepensjon og eventuelt uførekapital.

Markedsoversikter på mobilabonnement

Mobilabonnement - priser
Oversikt som viser alle mobilabonnementene sortert alfabetisk. Den viser priser, antall inkluderte GB, og hastighet.

Mobilabonnement - sortert etter antall GB inkludert
Her finner du prisdetaljer på alle aktuelle mobilabonnement. Oversikten er sortert etter hvor mye data som er inkludert i abonnementet.

Mobilt bredbånd - priser
Slik finner du de billigste mobile bredbånds-abonnementene, basert på ulike bruksmønstre.