KVADRATUREN (Nettavisen Økonomi): 19 av 21 spurte eksperter i en undersøkelse til nyhetsbyrået Bloomberg spådde uendret styringsrente torsdag på 0,25 prosent. Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets var en av to som trodde på kutt.

Og Norges Banks beslutning om å kutte styringsrenten til historiske 0 prosent, sender de viktige pengemarkedsrentene klart nedover. Rentemarkedet ble tatt på senga.

3-måneders pengemarkedsrente har falt hele 0,11 prosentpoeng til rekordlave 0,32 prosent. 6-månedersrenten er også ned 0,11 prosentpoeng til 0,49 prosent.

Spesielt 3-månedersrenten er interessant for deg som låntaker. Denne renten er en viktig signalrente for hva du har av betingelser på ditt boliglån som svinger i takt med markedsrentene. Historisk ligger denne pengemarkedsrenten 0,3-0,4 prosentpoeng over styringsrenten i Norges Bank. Det gjør den torsdag ettermiddag.

Under 1,5 prosent

De laveste boliglånene med flytende rente pleier å ligge rundt 1 prosentpoeng over 3-månedersrenten. Det skulle tilsi lave 1,3-1,4 prosent. Økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim sier til Nettavisen at de beste boliglånsrentene bør under 1,5 prosent. Men et lavere rentenivå enn i dag kan du ikke håpe på fremover.

- Vi ser ikke for oss at styringsrenten blir satt ytterligere ned, sier Øystein Olsen. Med andre ord er det svært lite sannsynlig at det blir negative renter i Norge, som vi har sett i flere europeiske land.

Han tilføyde på en pressekonferanse torsdag at ingenting er utelukket, men slik det ser ut i dag, er det ikke sannsynlige med negative renter. Olsen viste også til at flere land har stoppet på nullrente.

Les også: Bankene kutter renten ulikt - dette kan du kreve nå

Litt lettere

Kuttet fra Norges Bank torsdag har dermed fått gjennomslag i markedsrentene.

- På marginen gjør vi det litt lettere for folk, svarte Olsen på spørsmålet fra Nettavisen om hva Norges Bank vil få til med nullrente og ikke en styringsrente på 0,25 prosent.

Sentralbanksjefen er ikke bekymret for gjeldsveksten i dagens situasjon, når målet er å få opp veksten i økonomien. Olsen frykter heller ikke at de rekordlave rentene skal føre til en høyere prisstigning i samfunnet enn målet på 2 prosent (kjerneinflasjonen).

- Situasjonen i norsk økonomi er så alvorlig at vi mener det er riktig å gjøre det vi kan, sier sentralbanksjefen. Han vil ikke komme med noen formaninger til bankene om å sette ned boliglånsrentene, men det skinte igjennom at han regnet med det.

Reklame: Krev rente under 2 % av banken din

Les også: Nå er det skrevet ny norsk rentehistorie - det kan du takke Trump og USA for

Begrenset

Det var for øvrig en enstemmig rentekomité i Norges Bank som bestemte seg for å kutte torsdag. Norges Bank skriver altså at slik de vurderer det, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå fremover.

På grunn av koronautbruddet satte sentralbanken ned styringsrenten i mars to ganger med til sammen 1,25 prosentpoeng.

I denne pengepolitiske rapporten skriver sentralbanken at med en rente nær null er det begrenset hvor mye lavere renten kan settes. Det er usikkerhet om hvordan negative renter, spesielt i dagens situasjon, vil påvirke økonomien og finansmarkedene.

Stor usikkerhet

Norges Bank medgir at det er uvanlig stor usikkerhet om utviklingen fremover. Det vil ta tid før produksjonen og sysselsettingen er tilbake på samme nivå som før koronapandemien brøt ut.

Og de lave rentene kan ifølge sentralbanken ikke hindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi. De rekordlave rentene bidrar imidlertid til å dempe tilbakslaget.

Dette tilbakeslaget forsterkes av at også landene rundt Norge er sterkt rammet av virusutbruddet og av at oljeprisen har falt mye. En lavere oljepris har bidratt til å svekke kronekursen.

I en morgenrapport torsdag skrev Due-Andresen at banken er blant de få som ventet at Norges Bank kuttet styringsrenten fra 0,25 prosent til null i dag.

Les også: Renteras - bankene kan kutte enda mer

Kraftig fall

Siden Norges Banks seneste rentenedsettelse 20. mars har blant annet dette skjedd i det norske rente- og valutamarkedet:

- Den viktige 3-måneders pengemarkedsrenten (NIBOR) har falt kraftig fra 1,12 prosent. Det skyldes at risikopremiene i de internasjonale pengemarkedene har falt kraftig. Denne renten er viktig for hva du betaler for boliglån med flytende rente.
- Den 10-årige norske statsobligasjonsrenten har stupt fra 0,95 prosent til svært lave 0,54 prosent. De lange statsrentene påvirker indirekte boliglån med fast rente.
- Kronen har styrket seg mot euro fra svært svake 12,12 kroner til 11,04 torsdag ettermiddag, en styrking med 9 prosent, og mot dollar fra kurs 11,32 til nivå 10,24.

Når det gjelder de økonomiske utsiktene, spår Norges Bank at veksten i fastlandsøkonomien vil være negativ med hele 5,2 prosent i 2020. Det er helt ekstremt, vi har ikke hatt et slikt fall i nyere tid. Veksten ventes å bli positiv med 3 prosent neste år.

Les også: Bank kutter boligrenten - har klar beskjed til konkurrentene

Over 6 prosent ledighet

Men arbeidsledigheten vil ligge på over 6 prosent i 2020. Boligprisene spås derimot å falle med beskjedne 1,8 prosent. Prisene totalt i Norge ventes å stige med lave 1,2 prosent i år, mens lønningene ventes å vokse med 1,8 prosent.

Dårlige tider til tross, det ligger derfor an til en viss bedring i kjøpekraften, altså hva husholdningene får å rutte med etter at skatten er betalt. Og lavere renter hjelper også på for låntakerne.

I sitt hovedbilde legger Norges Bank til at aktivitetene i økonomien tar seg opp fra høsten.