I 2020 økte møbelbutikkene omsetningen med 14,1 prosent, og det er den høyeste veksten siden 1986, opplyser Virke til Nettavisen.

Møbelkjedene omsatte for over 20 milliarder kroner, eksklusiv moms, i 2020, viser en analyse utført av Kvarud Analyse på oppdrag fra Virke.

− 2020 ble et rekordår for møbelbransjen. Det var helt eksepsjonelt, og det er ikke sikkert vi får se sånne tall igjen, sier Ingrid Thinn Bjerke, direktør for hus og hjem i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon, til Nettavisen.

Hun sier at stoppen i tjenestekonsum ga nordmenn mer penger til å bruke på varer, og at mye tid hjemme ga nordmenn lyst til å pusse opp og kjøpe nye møbler.

Bjerke tror møbelbransjen kommer til å gjøre det bra også framover, men ikke like bra som i fjor.

- Har sett på utviklingen i møbelbransjen fra 2010 til 2019, og da er gjennomsnittsveksten på disse årene 2,2 prosent, sier hun, og påpeker:

- I fjor var det bare helt eventyrlig!

Les også: Fortsatt stengte kjøpesentre: - Det vil gi mer, ikke mindre smitte

Omsetningen faller

Mens de ti største møbelforretningene i snitt hadde en omsetningsøkning på 15,3 prosent i fjor, er det en kjede som skiller seg fullstendig ut: Skeidar, kjeden eid og drevet av tidligere fotballstjerne Martin Andresen, som har en nedgang på én prosent.

- Noe har de gjort annerledes enn de andre aktørene. Det har vært en voldsom vekst hos alle, mens Skeidar hadde en nedgang fra 2019, sier Bjerke til Nettavisen.

Hun trekker fram at Skeidar kanskje har vendt blikket innover, pusset opp noen butikker og stengt noen, og hatt større problemer enn andre.

- Det er vanskelig å si. Men det har jo vært en utfordrende periode også, påpeker hun.

Til Nettavisen sier Skeidar at nedgangen har sammenheng med den snuoperasjonen som Skeidar var gjennom i 2020, og de har hatt hovedfokus på å få god lønnsomhet etter flere år med stygge tap.

Les også: Kjempesmell for Martin Andresen

– Det har vi lykkes med. Samtidig, da koronapandemien satte inn i mars, valgte vi å dra ned markedsaktivitetene kraftig. Det reduserte omsetningen vår med rundt 150-200 millioner kroner, sier Rune Henriksen, administrerende direktør i Skeidar, til Nettavisen.

Skeidar-kjeden har tapt nesten 200 millioner kroner i 2018 og 2019.

– Regnskapsmessig leverer vi en kraftig resultatforbedring på rundt 170 millioner kroner i 2020 sammenlignet med året før. Det er vi svært fornøyde med. Dette er resultat av en snuoperasjon som ble satt i gang i siste halvdel av 2019, etter at Skeidar gikk med underskudd i 2018 og 2019, sier Henriksen.

–Vi er selvsagt ikke fornøyde med å gi fra oss markedsandeler, og vi vil fremover ha fullt fokus på lønnsom vekst og på å øke våre markedsandeler. Noe av hovedårsaken til at vi ikke hadde tilsvarende vekst som mange andre aktører i 2020, er at vi da koronapandemien satte inn i mars 2020 valgte vi å redusere all aktivitet og markedsaktiviteter. Dette var en bevisst strategi som vi oppfattet som tryggest, sier Henriksen.

Kraftig oppgang

Skeider-sjefen sier at i perioden mars til mai hadde de et fall i omsetningen på mellom 150 og 200 millioner kroner sammenlignet med året før, og det er den viktigste årsaken til vår manglende vekst for 2020.

– Utover våren så vi kundene strømmet til butikkene våre igjen og handelen tok seg kraftig opp igjen. Nå har Skeidar en solid finansiell posisjon og er rigget for å ta markedsandeler og lønnsom vekst, sier han.

Jysk hadde sterkest vekst med 31,8 prosent økning, mens Bohus hadde 28,5 prosent og Møbelringen 19,9 prosent. Ikea hadde omsetningsvekst på 10,8 prosent.

− De store møbelkjedene styrket posisjonen sin i fjor. Kjedene står for over 90 prosent av omsetningen i butikkhandelen med møbler, sier Bjerke.

Veksten i kjedene er 1,2 prosentpoeng høyere enn foreløpig estimert vekst i butikkhandelen med møbler, opplyser Virke.

- Har oppgradert kvaliteten

I en spesiell tid som denne, er Jysk veldig takknemlige for innsatsen til deres kolleger, og lojale kunder som handler hos dem. Det har ført til en kjempevekst for kjeden.

-I tillegg til å være en tilbyder på lav pris, har vi også oppgradert kvaliteten på våre produkter. Vi fokuserer stadig på bærekraftige løsninger, noe vi tror våre kunder merker når de velger å handle hos oss, sier Martina Pohjanen, leder i JYSK Norge, til Nettavisen.

Les også: XXL økte salget av sportsutstyr med 20 prosent

Hun forteller at de har gjort mange grep som kan ha bidratt til høy omsetningsvekst.

- En av dem er at vi stadig oppgraderer våre butikker for å tilpasse oss kundens behov. Vi satser både på våre fysiske butikker, men også digitalt slik at kunden får en god handleopplevelse i alle våre kanaler, sier Pohjanen.

Pohjanen sier at Jysk Norge ønsker å fortsette å satse på sine ansatte. Talentprogrammene deres viser god effekt, og gjør av at medarbeidere både utvikler seg og blir hos dem lenge.

- Den interne utviklingen er noe vi stadig forbedrer da de ansatte er svært viktige for oss. Vi har også et veldig godt bonusprogram som bidrar til at våre ansatte får en del av omsetningen i Jysk, sier hun.

- Vi ser positivt på fremtiden, og gleder oss når vi får være med å skape flere lokale arbeidsplasser, sier Pohjanen.

Har truffet målgruppen

Kjedene som har gjort det aller best, blant annet Jysk og Bohus, har gjort gode grep for å treffe hjemmemarkedet sitt.

- Jysk er mer en type billigkjede, som også selger en del andre ting enn møbler. Men de velger riktige varer, og tilbyr det deres målgruppe ønsker. De har vært flinke, sier Bjerke.

Les også: Gerd advarer mot prissmell: Her er munnskyllevann 234 prosent dyrere

Bohus derimot, de har mange butikker rundt om i landet, og er foretrukket av mange, erfarer hun. Antall butikker og hvilke nedslagsfelt kjedene har, tror Bjerke har noe å si for omsetningsveksten.

- For eksempel Fagmøbler har gjerne butikker på mange små steder, mens Bohus har større butikker større steder, og omsetter nok mer. Også Jysk har butikker flere steder i landet, men av ulik størrelse, sier hun.

I løpet av 2020 ble ni møbelvirksomheter slått konkurs, men fem av konkursene skjedde før koronapandemien brøt ut i Norge.

Nettavisen har foreløpig ikke lykkes i å få kommentarer fra Skeidar.