Skeidar Living, hvor den tidligere fotballprofilen Martin Andresen er toppsjef og hovedaksjonær, leverte blodrøde tall for året som gikk.

Møbelkjempen hadde et klart fall i omsetning fra 2,1 til 1,9 milliarder kroner og tapte 98 millioner kroner på bunnlinjen.

- Krevende

Tallene er dermed en skikkelig nedtur for Martin Andresen, som gikk inn i familieselskapet Skeidar etter at han sluttet som trener i Vålerenga i 2012. Under hans ledelse kom det selskapet opp på fote igjen, med sterke resultater tre år på rad, før den nye nedturen i fjor.

«2018 har vært et krevende år for konsernet, preget av en rekke omstillingstiltak og flere ressurs- og kostnadskrevende prosesser som samlet sett har påført konsernet store negative resultateffekter», heter det i årsrapporten til selskapet, som oppst ved at at Skeidar ble slått sammen med Living, med Øivind Tidemandsen inne på eiersiden, i 2012.

Skeidar viser til at selskapet har avviklet eller redusert en rekke kategorier, utviklet mulighetene for netthandel og flytting av sentrallager, noe som skal ha tynget resultat. På toppen av det ødela den varme sommeren i fjor.

«Skeidar hadde en betydelig salgsnedgang i denne perioden i forhold til året før», skriver selskapet.

Prispress

Selskapet sier at møbel- og interiørmarkedet er tungt. Styret regner dermed ikke med noe større vekst i året som kommer.

«De makroøkonomiske utsiktene er usikre og konkurransen er hard i en bransje preget av pris- og marginpress. Det forventes også økt konkurranse i forbindelse med økt netthandel», heter det.

De legger til at de venter å få bedre resultat i år.

«Styret forventer som nevnt at konsernet og morselskapet vil levere resultatforbedring i 2019 og at selskapet vil genere positiv kontantstrøm i løpet av året. Resultatutviklingen per første kvartal 2019 viser positive resultatavvik, både i forhold til budsjett og sammenliknet med 2018», heter det.

Nettavisen har oversendt spørsmål til presseansvarlig for Martin Andresen, men har ennå ikke fått svar.