Totalt steg prisene i foregående måned med 0,3 prosent. De seneste tolv månedene har prisene økt med 3 prosent.

Oppgangen ble dempet av fall i prisene for matvarer og alkoholfrie drikkevarer, som viste en nedgang på 0,9 prosent i april. Det kan ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) tilskrives høy tilbudsaktivitet hos flere kjeder. Det seneste året har matvareprisene falt med 2,1 prosent.

I tillegg falt prisene på klær fra forrige måned og bidro dermed til å begrense oppgangen.

Les også: Reagerer på Rema og Coops tilbudskampanjer: - La være å presse kundene

Mammutsalget over

Bøker hadde derimot en en prisoppgang på hele 16,4 prosent fra april. Det skyldes at mammutsalget nå er over. Bokprisene er ifølge SSB nå tilbake på et tilnærmet januarnivå.

Flyprisene er også på vei oppover, prisene med fly steg 6,9 prosent i forrige måned. det var særlig prisene på utenriksflyvninger som bidro til oppgangen., inklusive de estimerte prisene på pakketurer.

Kjerneinflasjonen, den underliggende prisstigningen korrigert for avgiftsendringer og energipriser steg med 0,4 prosent i april og med 2,0 prosent fra april 2020 til april 2021.

Les også: Spår tidenes priskrig på flybilletter

Unormalt mye

DNB skriver i morgenrapporten at de tror kjerneinflasjonen vil falle fra 2,7 prosent på årsbasis i mars til 2,0 prosent i april. Meglerhuset fikk rett. Norges Bank la til grunn en årsvekst i april på 2,1 prosent. Nedgangen fra mars tilskrives mye den unormalt svake kronen etter koronautbruddet i fjor.

Fallet skyldes ikke lavere inflasjonspress nå, men heller at prisene steg unormalt mye i april i fjor. Fallet i kjerneinflasjonen er godt i tråd med forventningene til sentralbanken.

Konsumprisindeksen (KPI) viser utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon.

KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for underliggende utvikling i konsumprisene.