Se Lan Marie Berg grilles øverst i saken.

RÅDHUSET, OSLO (Nettavisen): Oslo kommunes internrevisjon avdekket over 250.000 brudd på arbeidsmiljøloven.

I kjølvannet av at lovbruddene ble avdekket, har byrådet blitt beskyldt for å trenere saken og holde tilbake funnene til etter valget.

– Her er det ikke noe å misforstå. Byrådens avdeling har forsøkt å trenere en skandale, konstaterte styreleder Kjersti Løken Stavrum i ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN.

Det er bare fire år siden forrige søppelskandale i Oslo. Da var det private Veireno som hadde anbudet. Det ble avdekket alvorlige lovbrudd på arbeidsmiljøloven. Selskapets sjef, Jonny Enger, ble dømt til 120 dager i fengsel.

Kommentar: Lan Marie Berg må ta sin del av ansvaret for elsparkesykkel-kaoset i Oslo sentrum

Høringen startet med en gjennomgang av konsulentselskapet PwC om lovbruddene i Energigjenvinningsetaten. Det er byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), som er ansvarlig byråd for Energigjenvinningsetaten.

Ifølge PwC ble det avdekket 807 brudd på arbeidsmiljøloven i etaten i perioden januar 2017 til mars 2019.

Frp-politiker Lars Solås reagerer på manglende oppfølging av lovbruddene, spesielt av byråd Lan Marie Berg.

– Ut ifra det som har blitt sagt så langt i høringen virker det som om byråden ikke har hatt nødvendig fokus på å følge opp etatene sine, sier Solås.

– Det er utvilsomt byråden som er ansvarlig for etaten og da er det alvorlig hun ikke følger dem opp slik både bystyret og regelverket forventer, sier han.

Les mer: Færre lovbrudd i Lan Marie Bergs etater i år

– Ubehag stopper oss ikke

Byråd Lan Marie Berg (MDG) påpekte under høringen at lovbruddene er avdekket som konsekvens av en granskning hun igangsatte.

– Jeg vil understreke: Ubehag eller faren for negativ opperksomhet, kan ikke stoppe oss politikere fra å gjøre det som er nødvendig, sier Berg.

I spørsmål fra bystyret fikk byråden gjentatte spørsmål om hun ikke holdt tilbake informasjon. Det avviste Berg på det sterkeste.

Eirik Lae Solberg tordnet mot byråden for å ikke ha holdt bystyret orientert. Etter en rekke eksempler han mente byråden viste at hun holdt tilbake informasjon, spurte han:

– Hvorfor har du i en periode på over et og et halvt år tilbakeholdt informasjon fra bystyret, med svært stor alvorlighetsgrad?

Berg avviste påstanden, og mente hun hadde holdt bystyret orientert.

– Jeg informerte bystyret den 10. april 2019 om at jeg hadde satt i gang en granskning, sa Berg.

I et siste spørsmål, spurte Lae Solberg:

– Ville byråden gjort noe annerledes?

– Jeg mener jeg har informert bystyret korrekt, og at dere har fått god informasjon på veien, svarte Berg.

Kommentar: 39.000 kommunale lovbrudd uten konsekvenser?

Du kan følge høringen direkte her.

Viktig rapport

Byrådet har fått kritikk etter høringen må foregå uten Arbeidstilsynets rapport, som ble klar for et halvt år siden.

Byrådet skrev i brev tilbake 15. april at de ønsket å utsette rapporten. Det ble overholdt av Arbeidstilsynet, som skjøv rapporten til 1. september i et brev til byrådet den 17. april. Begrunnelsen for utsettelsen fra byrådets side var smittevernhensyn og håndteringen av koronaviruset.

Men den 18. august kommer det en e-post fra seksjonssjef i byrådsavdeling for finans, Per Steinar Aasebø. Der ber byrådet om at Arbeidstilsynets rapport blir utsatt til slutten av september.

Kommentar: Lan Marie Berg må ta sin del av ansvaret for elsparkesykkel-kaoset i Oslo sentrum

– I forbindelse med flytting av årets hovedtariffrevisjon til september, vil sentrale personer i behandlingen av rapporten også være involvert i disse forhandlingene. For å få til en god prosess ved håndtering av rapporten, anmoder byrådsavdelingen om oversendelse av rapporten i slutten av september, står det i e-posten.

Dermed har rapporten ikke kommet med til fredagens høring.

Rødt-politiker Eivor Evenrud reagerer på at byrådet ikke har med rapporten fra Arbeidstilsynet.

– Å gjennomføre en omfattende høring uten det eneste «nye» i saken, fremstår som bortkasta tid, sier Evenrud til Nettavisen.

Les mer: MDG-Berg ble varslet om 730 lovbrudd - hevdet likevel hun ikke hadde oversikt

Hun reagerer på at byrådet har bedt om å få rapporten først fem dager etter høringen.

– Byrådet har bedt om å ikke få rapporten før fem dager etter høringen, en rapport som har vært klar i et halvt år. Hvorfor det?

Under høringen reagerer Fremskrittspartiets Lars Solås på byrådspartienes spørsmål til advokatene.

– Urovekkende at byrådspartiene starter høringen med å bagatellisere lovbruddene som er avdekket, sier han til Nettavisen.

Avviser kritikken

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) avviser at høringen har noen sammenheng med utsettelsen av rapporten. Han forklarer at de samme personene som forhandler lønn også skal behandle rapporten.

– Hvis bystyret ønsker ny høring når Arbeidstilsynets rapport foreligger, så stiller selvfølgelig vi opp for å svare på alle spørsmål bystyret måtte ha. Vi er opptatt av å kunne gi rapporten en god og grundig behandling med en gang vi mottar den, sier Wilhelmsen til NRK.