I dag er det bare to offentlige ladere for elektriske lastebiler i Oslo. Samtidig har Bymiljøetaten i Oslo kommune foreslått et bensin- og dieselforbud innenfor Ring 2 allerede fra 2025, noe Norges Lastebileier-Forbund har gått hardt ut mot.

– Vi kan ikke snu oss rundt på to år. Det blir veldig vanskelig, konstaterte regionsjef J. Kristian Bjerke i Norges Lastebileier-Forbund overfor Nettavisen i februar.

Kun et fåtall av lastebilene er nemlig elektriske, og skal de fossildrevne kjøretøyene byttes ut, må et stort antall ladestasjoner på plass.

– Litt høna og egget

Men nå kan Oslo-byrådet fortelle gjennom Nettavisen at de kommer lastebileierne litt i møte. Tidligere har det vært kjent at de legger 25 millioner kroner i potten til en tilskuddsordning for ladestasjoner forbeholdt tunge kjøretøy.

Nå er det klart at Klimaetaten tildeler pengene til tre selskaper som skal etablere til sammen 27 offentlig tilgjengelige ladepunkter i bydelene Alna og Stovner, områder der mye av tungtransporten går.

Pengene deles mellom Oslo-buss, Eviny og Recharge, som skal etablere ladeplassene fram mot sommeren 2024.

– Skal bedriftene kjøpe el-lastebiler så må de ha lading, og skal noen bygge ut ladestasjoner så må det være et marked og være nok el-lastebiler der ute. Så det er en litt høna og egget-situasjon, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG), til Nettavisen.

Stav mener tiltaket er viktig, siden tungtransporten står for 14 prosent av klimagassutslippene i hovedstaden.

– Det er etterlyst av bransjen selv, og byrådet har jo ambisiøse klimamål og skal kutte utslippene med 95 prosent innen 2030. Da trengs det nye tiltak, og dette er et viktig virkemiddel fordi veitrafikken står for over halvparten av klimagassutslippene i Oslo, sier hun.

– Begynner å ta av

Stav erkjenner at det har vært vanskelig å finne tiltak som kutter i utslippene.

– Det har vært en nøtt for oss hvordan vi skal få ned utslippene fra lastebiler, men nå begynner vi å se at lastebiler på både el og biogass tar av, og nå følger vi opp med støtte til ladere så ikke det blir en flaskehals, sier hun.

Det eneste alternativet til lastebilene i dag er hurtigladestasjonene for personbiler, men derfra blir lastebilsjåførene jaget bort som de selv har fortalt. Derfor mener byråden at det er viktig å skille mellom ladestasjoner for privatbiler og tunge kjøretøy.

Klimaetaten opprettet i 2022 den konkurransebaserte tilskuddsordningen for å sikre lademuligheter til flere langs veien. I ordningen kan søkerne få klimatilskudd på inntil 80 prosent av kostnadene.

Den siste tildelingen kommer i tillegg til 28 ladepunkter som ble innvilget i forrige søkerunde. Dermed blir det nå bygget totalt 55 nye ladepunkter for lastebiler og busser .

– Altfor lite

Norges Lastebileier-Forbund er imidlertid ikke fornøyd.

– Skal de lade på 27 ladeplasser? Det er kjempebra at noen gjør noe, men det er altfor lite, sier forbundets regionsjef, J. Kristian Bjerke, til Nettavisen.

Bjerke påpeker at det er flere tusen lastebiler som kjører innenfor Ring 2 i Oslo hver dag.

– Så du blir ikke imponert over de 27 ladepunktene?

– Det er positivt at Oslo kommune ønsker å bidra, men hvis man ønsker en hurtig konvertering til elektriske, tunge kjøretøy, er det knapt nok en dråpe i havet, sier han.

Regionsjefen mener staten er nødt til å komme på banen.

– Hvorfor i all verden skal noen bruke flere millioner kroner på en ladestasjon som du ikke vet om du vil tjene penger på? Hvis de mener noe med det grønne skiftet, og virkelig vil omstille transportbransjen fra fossilt til nullutslipp, må noe gjøres, sier Bjerke.

– I startgropen

Miljøbyråden understreker at dette bare er starten.

– Dette er en veldig god ordning med et høyt støttenivå i starten, nettopp for å være et sterkt insentiv for å få flere til å bygge ut. Vi er opptatt av at også staten skal komme på banen her, for det er også et statlig ansvar å legge til rette for omstillingen av kjøretøyparken, sier Stav, og påpeker:

– Men her går vi foran og viser vei. Det er jo bare starten, og det vil være mulig å søke senere også.