STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) - Vi må rett og slett finne ut hvilke omstillingstiltak vi må gjennom. Vi trenger omskolering og investeringsprogrammer for å opprettholde en høy sysselsetting og høykompetente arbeidsfolk i Stavanger og i Norge, sier Arild Hermstad, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Hermstad og resten av det grønne partiet mener Norge bør opprette et utvalg kalt oljesluttkommisjonen. Partiet har hentet inspirasjon fra den tyske «kommisjonen for vekst, strukturendring og sysselsetting», bedre kjent som kullkommisjonen. Den tyske kommisjonen er bredt sammensatt, og går inn for en gradvis nedstengning av kullkraftproduksjonen i landet. Målet er at alle kullkraftverkene er stengt ned innen 2038.

- Det er klart at det foregår mye tautrekking internt i den tyske kullkommisjon også, og der er man heller ikke enig. Men det har skapt en helt annen debatt i Tyskland, sier Hermstad, og legger til:

- Mandatet består av representanter for og imot kull, samt aktører som ikke har noe spesielt standpunkt. Det er slett ikke hemmelig hvor man står politisk. En slik åpenhet i en kommisjon hadde vært bra å ha for olje i Norge også.

Les også: Solberg vil kutte dem ut, men: Rogaland bestiller nye dieselbusser

Mener partiet er på lag med oljearbeiderne

I Stavanger har optimismen for lengst kommet tilbake etter oljenedturen: Ledigheten er svært lav og flere oljeselskaper ansetter i høyt tempo. Langs en sykkelsti i bydelen Våland deler MDG-toppen Hermstad ut high fives og oppmuntrende ord til forbipasserende syklister på vei ut til det oljetunge næringsområdet Forus. Han mener en oljesluttkommisjon ville gjort overgangen til en grønnere energimiks mykere for tusenvis av oljearbeidere.

- Vi liker oljearbeidere, men vi mener olje- og gassnæringen er en viktig del av problemet. Oljevirksomheten kommer til å fortsette med vanvittige investeringer noen år til, men før eller siden vil oljen bli mye mindre verdt - og da risikerer vi å gå på en smell der verdensmarkedet sender norske arbeidsplasser ut i intet, slik som i forrige oljenedtur, sier Hermstad.

- Men tror dere ikke at en styrt utfasing, sluttdato og oljesluttkommisjon vil gjøre at investorene umiddelbart trekker seg ut, og at den store smellen som du beskriver vil komme mye tidligere?

- Vi vil at investorene i stedet skal vende seg mot gode vindressurser, og at geologene heller skal se til geotermisk energi og helt andre ting som vi kan leve av over lang tid. Poenget med denne diskusjonen er å få en slutt på overinvesteringen i oljeindustrien, som vi mener at nye oljefelt er, sier Hermstad.

- Bare se til Tyskland, der kullkommisjonen har blitt opprettet. Der skjer det en planlagt utfasing, ikke en bråbrems, skyter MDGs ordførerkandidat i Stavanger, Daria Maria Johnsen, inn.

Les mer: Her er MDG-Berg tilbake - tok til tårene

Ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) vil ikke etterspørselen etter olje gå ned de neste fem årene, og «peak oil» er foreløpig ikke i sikte. MDG-topp Hermstad spår likevel et stort fall i etterspørselen etter olje i løpet av de neste elleve årene - og viser til ambisiøse klimamål i byer som Oslo og Stavanger, som vil kutte utslippene med henholdsvis 80 og 95 prosent innen 2030. EU har satt seg som mål å kutte utslippene med 40 prosent innen 2030 - samtidig som EU-kommisjonens nye sjef Ursula von der Leyen er en pådriver for enda større ambisjoner.

- Når disse utslippskuttene blir en realitet, hvor mye olje og gass vil vi bruke i 2030? Hva skjer når mange byer og land faktisk gjennomfører det grønne skiftet? Da blir det et vanvittig fall i etterspørsel etter olje og gass, sier Hermstad.

- Men helt konkret - vil dere at myndighetene skal nedsette et utvalg, en oljesluttkommisjon, som skal se på hvordan vi skal slutte med oljevirksomhet?

- Det er intensjonen. Men vi innser at den nåværende regjeringen og stortingsflertallet neppe vil gå inn for en oljesluttkommisjon. Det vi kan gjøre etter fylkestingsvalget er å få saken opp på fylkesnivå og se om vi kan få støtte der. Vi tenker at Rogaland er et naturlig sted å begynne, sier Hermstad.

Høyre: - Rart å sammenlikne oljekutt og kullkutt

Lene Westgaard-Halle (H) understreker at det er bra at Tyskland lager en nedtrappingsplan for kull, men mener det ikke er mulig å sammenlikne Norges olje- og gassindustri med Tysklands kullindustri.

- Tyskland er i en annen situasjon enn Norge, der deres strøm i stor grad har kommet fra kull, mens vår strøm kommer fra utslippsfri vannkraft. Samtidig viser nedtrappingsplanen i Tyskland behovet for norsk gass. I en ideell verden skulle Tyskland gått rett over til fornybar energi, men per i dag er de avhengig av norsk gass for å komme seg vekk fra kull, sier Westgaard-Halle.

Høyre-politikeren, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, gir imidlertid MDG rett i at Norge må forberede seg på at etterspørselen etter olje på sikt vil gå ned, og mener oljebransjen til tider gir et altfor optimistisk bilde av hvordan oljeetterspørselen vil utvikle seg.

- Samtidig er det rart å sammenlikne oljekutt og kullkutt. Når Tyskland kutter kull, kutter de utslipp. Dersom Norge hadde kuttet ut oljeindustrien i morgen, er det ikke sikkert at man hadde kuttet utslipp - man hadde tvert imot flyttet utslippene til et annet land, som måtte økt sin produksjon for å kompensere. Jeg tror vi må jobbe hardt videre for å gjøre etterspørselen etter olje lavere, sier Westgaard-Halle.

Frps energipolitiske talsperson Terje Halleland mener det vil være ødeleggende for norsk økonomi om MDGs forslag ble en realitet.

- Det er gammelt nytt at MDG ønsker Norges viktigste næring til livs, men skremselspropagandaen som Hermstad nå forsøker å spre om masseledighet i petroleumsnæringen faller på sin egen urimelighet. MDGs spådommer om et nærliggende fall i etterspørselen etter olje strider mot alle kjente energiprognoser. Det vi derimot kan være sikre på, er at MDGs forslag om avvikling av petroleumsnæringen vil sørge for at over 200.000 arbeidsplasser vil forsvinne, sier Halleland.

Les mer: 121 kommuner har tapt til sammen 10.000 arbeidsplasser siden 2015