Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) uttalte til Aftenposten for noen uker siden at «på lengre sikt skal alle motorveiene i Oslo vekk». Det høres nokså dramatisk ut.

- Uttalelsen kom i en bisetning i intervjuet «Mitt Oslo», bedyrer Marcussen overfor Nettavisen Økonomi.

- Men hva legger du i begrepet «motorveier»?

- Etter definisjonen er det vel strengt tatt bare E6 gjennom Groruddalen som er klassifisert som motorvei. Men det vi i MDG tenker på, er høytrafikkerte europa- og riksveier som Ring 3, E6, E18 langs Frognerstranda, Trondheimsveien og Østre Aker vei, svarer Marcussen.

Dette er veier som har inntil flere titusener av bilpasseringer gjennom døgnet. De er milevis unna å være bytilpassede gater i fag.

Les også: MDG-Hanna (42) er singel og gravid: – Jeg hadde så lyst til å bli mamma, at jeg gjorde det på egen hånd

Deler dalen

- Det er en stor utfordring i Groruddalen at motorveien deler dalen i tre. Den oppleves som vanskelig for fotgjengere og andre å krysse, parerer Marcussen.

Hun sier at planene om å avvikle motorveiene på sikt er noe både Oslo kommune og byrådet har som ambisjon i byutviklingsstrategien.

- Vi vil at flere av de store veianleggene skal tilpasses og gjøres om til attraktive bygater når de går gjennom tettpakkede bystrøk.

Les også: MDG lovet priskutt, men det motsatte har skjedd

Hinsides virkeligheten

Forslagene fra Marcussen og MDG får adm. direktør i Norges Lastebileier-Forbund og tidligere generalsekretær i Fremskrittspartiet, Geir A. Mo, til å steile.

- Det er nesten umulig å ta dette seriøst, til det er det for hinsides virkeligheten. Hvis dette er uttrykk for det bildet MDG har av verden, er jeg glad for at de ser ut til å gjøre et dårlig valg, raljerer Mo overfor Nettavisen.

Han sier at dersom MDG hadde ønsket å flytte veiene under bakken og bygget nye motorveier der, kunne det hatt noe for seg.

Utopi

- Men det er jo ikke de de vil! De ønsker å gjøre landets hovedstad om til enda mer kø, kork og kaos ved å strupe inn- og utfartsveiene, samt gjennomgangstrafikken. Det er ren utopi! tordner Mo.

Mo mener MDG synes å glemme at transport er en livsnødvendighet og deres drømmerier om at vi alle skal sykle og gå er og forblir drømmerier.

- En ting er at en kan distribuere annerledes inni en by, men skal de nå gå løs på gjennomfartsårer og inn og utfarter også, blir dette bare kaos. Det siste vi trenger i Groruddalen og på E-18 inn til Oslo er flere utekontorer og utekafeer.

Les også: FNB: - Flytt E6 ut av Oslo og bli kvitt tungtransporten

Delt ansvar

Oslo kommune har ikke kontroll over riksveiene og europaveiene, kun over fylkesveiene og de lokale veiene.

- Nei, så dette er ikke noe MDG eller byrådet kan gjør alene. Vi må knytte politikken opp mot Statens vegvesen, og vi har allerede luftet tanken med vegvesenet, sier Marcussen.

Hun innrømmer at de har en litt lang vei å gå få for å med staten på en slik tankegang. Men byråden viser til utviklingen i andre land for å illustrere hvordan de vil ha det i Oslo.

- I Paris er fartsgrensen i sentrale strøk satt ned til 30 kilometer i timen. Det handler både om luftkvalitet og trafikksikkerhet.

Les også: Sjokktall for Oslo sentrum: Titusener må selge bilen med MDG-forslag

Må tilpasse seg

- Men det er en del gjennomgangstrafikk i Oslo?

- Ja, det er også gjennomgangstrafikk, og her må vi gjøre vurderinger for å tilpasse den trafikken som går igjennom Oslo. Og det er nettopp tanken, at det er trafikken som må tilpasse seg byen.

Marcussen sier at en del av diskusjonen er knyttet til trafikken langs E6 innover til byen opp mot lokaltrafikken i Oslo-området.

- Selv om det er noe gjennomgangstrafikk, er en god del av den trafikken i dag fra nærområdene, som vi jobber for å få ned. Vi eier lokalveiene, men dette er ingen «quick fix», og vi må samarbeide med de statlige myndighetene.

Marcussen og MDG ønsker en maksimal hastighet på 60 kilometer på de store veiene, 30 kilometer på kommunale veier.

Farstsgrensen på Ring 3 i dag er opp mot 70 km/t, men det er en miljøfartsgrense på 60 km/t. Det er også miljøfartsgrenser på Østre Aker vei og fra Hjortneskaia til Lysaker. På E6 gjennom Groruddalen kan du kjøre i 80 km/t.

Hinsides

Det skal satses på kollektivtrafikk, flere sykkelfelt, fortauer, oppholdssoner og økt beplantning i nærområdene.

- Hvis vi tar på oss 2021-brillene og ser på byutviklingen i Oslo langt tilbake, er det helt hinsides at det er bygd en stor vei langs Frognerstranda. Og Groruddalen er altså delt gjennom tre store veier.

- Store fartsårer tar opp arealer. Biltrafikken forårsaker støy og gir dårligere luftkvalitet for beboerne, sier Marcussen, og trekker frem Manglerud som et av de verste områdene.

Byutviklingsbyråden er ikke i tvil om at byutviklingen går mot mer bymessige gater som er tilpasset boligområder og kollektivtrafikk, med flere sykkelveier og gangveier.

Les også: Byrådet tar nye grep: Slik skal mer biltrafikk strupes i Oslo

Glem tunneler

- Men kan ikke mye av støy- og luftproblemene løses gjennom å bygge flere tunneler?

- Mange ønsker tunneler, som på Filipstad, men det blir veldig dyrt. Regelverket sier også at vi ikke kan lage lange lokk og tunneler, uten å øke veikapasiteten, så jeg vil gi tydelige signaler om dette. Lokk og tunneler er ikke fremtidsrettet, vi må tenke nytt.

- Du tror ikke det blir mer køer og kaos ved innskrenkninger i de største veiene?

- Oslo kommune og byrådet har som mål å redusere trafikken i Oslo med en tredjedel innen 2030. Vi vil ha mer av trafikken over på kollektivtransport, det henger sammen.

- En annen problematikk knyttet til privat trafikk er å få til en annen arealbruk enn parkering.

Utrykning

- Hva med fremkommeligheten for nyttetransport og utrykningskjøretøyer?

- Brannbiler må komme frem. I en sånn prosess er vi nødt til å se på fremkommeligheten, men ikke bare på disse veiene. Ambisjonen og visjonen er å tilpasse veiene gjennom byen. Vi trenger å redusere den delen av trafikken som ikke er nyttetrafikk og å forsøke å få den over på kollektivtrafikk, sykkelveier og gange.

Oslo kommune har tidligere prøvd å stenge bygater for å få ned trafikken, med vekslende hell. Daværende samferdselsbyråd Guri Melby (V) stengte i 2014 Finnmarksgata fra Carl Berners plass til Tøyen for privatbilisme.

Hensikten var å åpne opp grøntområdene og å gjøre det bedre for de som bor der. Men det førte bare til at trafikken gikk på småveier forbi skoler, og stengingen måtte oppheves.

- Jeg kan ikke alle detaljene rundt den stengingen, men det kjempeviktig at trafikken ikke bare flytter på seg og skaper problemer for andre lokalområder, sier Marcussen.

Virkelighetsfjernt

Bystyremedlem Camilla Wilhelmsen i Frp sier til Nettavisen at noen av synspunktene til Marcussen har hun hørt før.

- Men skal jeg karakterisere dette, er det det mest virkelighetsfjerne jeg har hørt. Det vitner om en svært dårlig virkelighetsoppfatning av hvordan infrastrukturen fungerer. Vi snakker om innfartsveier til Norge og nasjonale veier som frakter gods og er transportveier for hele landet.

- Disse veiene vil hun nedgradere til bygater. Det er allerede dårlig kapasitet motorveiene i Oslo, og de vil hun strupe enda mer. Det henger ikke på greip, sier Wilhelmsen.

Les også: Tordner mot fossilforbud i Oslo sentrum: – Som musepiss i Middelhavet

Nylig oppgradert

En av veiene som skal nedgraderes, er Østre Aker vei mellom Hasle/Økern og Høybråten, helt i nordøst i Oslo. Veien har fire felt, er avkjørselsregulert og med to-plans kryss, men er ikke formelt definert som motorvei.

- Jeg har hørt før ønsket om å nedgradere Østre Aker vei i forbindelse med Hovin-planen. Men veien er nylig oppgradert, så jeg forstår ikke at det er mulig.

Wilhelmsen sier det hadde fått store konsekvenser hvis forslaget til Marcussen og MDG går igjennom.

- Trafikken hadde gått mye saktere, og det hadde ikke vært særlig hyggelig å få denne trafikken mitt igjennom lokalsamfunnene til folk. Det blir ingen hyggelige bygater, sier Wilhelmsen, som tenker på erfaringene fra oppveksten i Drammen.

Les også: Her skal grensa gå for bensin- og dieselbiler i Oslo: – Ekstremisme på sitt verste

Ikke tilbake

– I Drammen gikk all trafikken gjennom bygatene, og vi ønsker oss ikke tilbake dit. En del veier er nødt til å ha stor kapasitet. Vi bør heller oppgradere motorveiene med tunnel gjennom lokalsamfunnene.

- Marcussen innvender at tunneler og lokk er veldig dyrt, og vi kan ikke lage lange lokk og tunneler?

- Ja, det er dyrt, men samtidig en god byutvikling. Bjørvika aldri blitt utviklet uten tunneler. Det er god miljøpolitikk å legge inn tunneler for å få til en god byutvikling, svarer Wilhelmsen.

Frp ønsker sammen med blant andre Høyre og Venstre en lang tunnel gjennom Manglerud i Oslo øst.

- Det hadde vært en viktig tunnel for folkene der som lever med støv og støy. Jeg får stadig henvendelser fra beboere på Manglerud. Men dette forslaget hindres av sosialistene i Oslo og av MDG. Vi vil alltid trenge at varer fraktes på en best mulig måte fra A til Å, og det skjer på en enda bedre måte med tunnel.

Gressområder

Wilhelmsen deler imidlertid Marcussens syn om at E18 aldri burde ha gått langs Frognerstranda, men viser til en studiereise til Madrid om at det hadde vært fullt mulig med et lokk over.

- Ikke nødvendigvis for å ha boliger over, men pene gressområder, som i Madrid. Det hadde vært flott på Frognerstranda

Wilhelmsen har ingen tro på at de radikale veigrepene til MDG blir noe av.

- Selv MDG er avhengig av å få varer og tjenester levert, og vi blir ikke færre mennesker fremover. Vi trenger kapasitetsøkning, så ideen henger ikke på greip i det hele tatt, gjentar hun.