De aller fleste har fått med seg at Miljøpartiet De Grønne har ønsket å fase ut olje- og gassnæringen i løpet av de «neste 15 årene».

Formuleringen har imidlertid skapt uenighet og forvirring blant partiledelsen, medlemmene og velgerne. Så sent som i høst rykket Rogaland MDG ut som motstandere av en sluttdato.

Nå vil MDGs programkomité legge ballen død og klargjøre hva partiet egentlig mener før valget i 2021:

– Innen 2035 skal vi ikke lenger produsere olje og gass i Norge. Dette er en konkretisering av det som tidligere har blitt sagt, og vi fjerner muligheten til å tolke hva «innen 15 år» betyr. Vi legger verdens karbonbudsjett til grunn og sier at vi skal ta på oss ledertrøyen globalt når det gjelder å nå 1,5-gradersmålet, sier Hulda Holtvedt (21), leder i Grønn Ungdom og medlem av programkomiteen.

Også i partiprogrammet: Vil strupe biltrafikken

Fagforeningsleder Frode Alfheim i Industri Energi er ikke imponert over MDGs forslag.

– Dette er oppskriften på massearbeidsledighet. MDGs politikk vil over natten sende titusenvis ut i arbeidsledighet og koste samfunnet astronomiske summer. Det vil være umulig å kompensere med mottiltak, sier Alfheim.

Les mer: MDGs nye stjerneskudd: - Jeg går også på McDonald’s

Vil tilby lønnsstøtte til oljearbeidere som mister jobben

MDGs Holtvedt er klar på at oljeindustrien er blant de største kildene til utslipp i Norge i dag, og at utfasingen må starte i dag for at verden skal nå målene i Parisavtalen. Ifølge Miljødirektoratet står norsk olje- og gassutvinning alene for 28 prosent av Norges klimagassutslipp - og da er ikke forbrenningen av olje og gass medregnet.

– Det er snakk om monumentale utslipp, og vi må starte med den største forurenseren. Vi vet at å kutte ut norsk olje og gass vil føre til utslippskutt globalt, at det vil ha stor symboleffekt og at vi vil flytte oss fra baksetet til førersetet i omstillingen, sier Holtvedt.

På den andre siden er de økonomiske perspektivene: Olje og gass står for nesten halvparten av Norges totale eksport - noe som bidro til inntekter verdt 455,5 milliarder kroner i fjor. Rundt 225.000 personer er direkte eller indirekte sysselsatt av oljebransjen ifølge en rapport fra 2019.

Se utdrag (to minutter) fra MDGs lansering av partiprogram under:

Les også: Valgforsker mener det er én ting som er overraskende ved MDGs snuoperasjon

I MDGs plan for utfasing innen 2035 vil norske oljearbeiderne ikke sitte tomhendt igjen, lover Holtvedt.

– Vi vil gi økonomisk trygghet til dem som mister jobben og tilby inntektssikring i en omstillingsperiode. Vi vil gi omskolering til alle som trenger det, sier Holtvedt.

– Hva mener dere med økonomisk trygghet og inntektssikring?

– Staten skal stille opp med lønnskompensasjon til de som mister jobben. Hvordan dette skal utformes må vi se nærmere på, men ingen skal gå personlig konkurs på grunn av denne omstillingen. Vi tror det er bedre for oljearbeiderne med en planlagt omstilling enn det som er det reelle alternativet - nemlig en krasjlanding, sier Holtvedt.

– Hva skal oljearbeiderne gjør i stedet, da?

– Alle som jobber i oljeindustrien har viktig kompetanse, og kan bidra sterkt til utviklingen av havvind og maritim næring, men også innen helseteknologi, utdanning, energi og logistikk, sier Holdtvedt.

Les mer: Stavrum om MDG: Grønne utenpå, men inni er de røde

Oljehøvdinger i harnisk

Industrigründer Erik Haugane (67) er administrerende direktør i oljeselskapet Okea i Trondheim, og har vært en involvert i brorparten av den mer enn 50 år gamle norske oljehistorien. Han er mildt sagt uenig med MDG om framtidens oljeindustri i Norge.

– Ingen, hverken Det internasjonale energibyrået eller andre med fagkunnskap, tror at verden vil kunne forsynes med nok energi dersom verden legger ned produksjonen av fossile energi om 15 år. Millioner av mennesker ville stått uten energi. Én gang vil vi oljealderen ta slutt, men ikke før om 50 eller 60 år, sier Haugane.

– MDG mener at det er bedre å ha en plan for utfasing av norsk olje og gass enn at markedet sier stopp. Er du enig i det?

– Det nytter ikke. Utviklingen av alternative energikilder går ikke fortere av at vi faser ut oljeindustrien. Bilen hadde ikke blitt funnet opp fortere dersom vi hadde skutt alle hestene på 1700-tallet, sier Haugane.

Han har tro på at atomkraft og solenergi på sikt kan utkonkurrere oljeindustrien, men tror det blir ligger flere tiår fram i tid. Haugane blir imidlertid ikke skremt av MDGs nye konkretisering.

– Miljøpartiet kan mene hva de vil. De klatrer langt under knehøyde, og vil ikke få makt med det første. De representerer ekstreme synspunkter, sier Haugane.

Fagforeningsleder Frode Alfheim er enig med Holtvedt i at oljeindustrien må få ned utslippene, men mener oljeselskapene allerede er i gang med en løsning gjennom lavere produksjonsutslipp, storstilt fornybarsatsing og CO2-fangst og lagring. Å legge ned oljebransjen om 15 år er altfor tidlig, understreker Alfheim.

– Dette er så fjernt fra virkeligheten som det er mulig å komme. Det er totalt urealistisk å slutte med all produksjon av olje- og gass på norsk sokkel innen 2035. Tvert imot, har vi nylig satt i gang felt som skal produsere flere tiår etter MDGs sluttdato, sier Alfheim.

Les mer: Bellona: Oljelekkasje førte til storbrann på Melkøya

Mer stuerent med oljeslutt enn før

MDGs Holtvedt mener krisepakken til oljebransjen fra norske politikere har bidratt til å øke risikoen for klimakrise og økonomisk krise.

– Vi har sett en gigantisk subsidiering av klimakrisen som har bundet oss til olje i flere tiår fremover - en olje som vi vet at ikke blir lønnsom. Den gigantiske pakken fra politikerne har gjort at oljefelt som tidligere ble vurdert som ulønnsomme nå blir sett på som lønnsomme, sier Holtvedt, og viser til at selv et av Norges største oljeselskaper mente at pakken var for raus.

– Men hva med den enorme betydningen oljenæringen har hatt for norsk økonomi?

– En fersk rapport fra SSB slår fast at de makroøkonomiske effektene av en oljebrems er langt mindre enn enkelte politikere skal ha det til. Den langsiktige effekten er egentlig ganske beskjeden, og vi vil fortsatt ha et velferdssamfunn etter 2035. Dette var ikke stuerent å si i 2013, men nå er det flere og flere politikere og fagfolk som snakker om slutten på oljenæringen, sier Holtvedt.

– Hva med inntektsmaskinen Johan Sverdrup, som startet produksjonen så sent som i fjor høst. Skal den også stenge om 15 år hvis dere får det som dere vil?

– Ja, det mener vi. Equinor planlegger jo at den skal produsere fram til 2070, samtidig som EU sier at kontinentet skal være utslippsfritt innen 2050. Dette er nok et eksempel på et veddemål der verden må mislykkes med klimamålene for at Norge skal lykkes i oljepolitikken.

Les mer: Lavere oljepriser ga kjempesmell: Nå er Equinor ikke den største optimisten lenger