Av Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond, og Ragnhild Elisabeth Waagaard, senior klima- og energirådgiver i WWF Verdens naturfond

Ingen har så trofaste venner som olja. En måned etter at det kom fram at Equinor har sulla bort 200 milliarder over 10 år i investeringer i dårlige prosjekter og cowboyvirksomhet i USA, premieres de og resten av oljeindustrien med et revidert skattesystem som skal sørge for at investeringene øker aktiviteten på norsk sokkel.

Les også: Bred enighet på Stortinget om skatteutsettelser for oljebransjen

Flertallet i Stortinget, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, vil at norske skattebetalere skal ta enda større risiko for prosjektene enn i dag. Faren er stor for at det vil investeres i ulønnsomme prosjekter. Oljelobbyen ler hele veien til banken.

Les også: Equinors milliard-skandale kjent i årevis, men politikerne har lukket øynene

Norge blir låst til oljeavhengighet

Også LO og NHO velger olja fremfor annen næring. De har gått så langt som å love politikerne at de ikke skal kreve at annen industri skal få samme gunstige skattevilkår som de nå ber om for oljeindustrien.

Med et pennestrøk avlyser de den grønne omstillingen. Det blir ingen insentiver for å finne nye løsninger, nye markeder eller nye produkter.

Våre politikere oppfører seg som de har blitt hodestups forelska i oljeindustrien. En forelskelse som gjør dem blinde for at oljeindustriens utslipp koker kloden

Politikerne begrunner oljas gode betingelser med behovet for å sikre arbeidsplasser i leverandørindustrien. Samtidig gjør de det mye vanskeligere for annen industri. Konkurransefortrinnet for oljeindustrien kontra annen industri vil bli for stor. Vi risikerer tilbakeslag til hvordan det var før oljefallet i 2012 da Norsk Industri varslet at det var en ekstrem todeling i norsk industri, mellom oljeindustrien og de andre.

Les også: I Stortingets elleville mangel på fornuft er oljemilliarder egentlig grønn omstilling

Det er vanskelig å tro at alle medlemsbedrifter og fagforeninger i NHO og LO-familiene er enig i denne prioriteringen.

Klimaet taper

Dette handler selvfølgelig ikke bare om penger. Hvis vi gjør 100 milliarder kroner tilgjengelig for investeringer i oljebransjen, sveiser vi oss fast i oljeavhengighet det neste tiåret.

Hvis Stortinget lander på denne oljepakka som nå er i siste forhandlingsrunder, er det den største klimabeslutningen som vil bli tatt i det avgjørende klimatiåret. Våre politikere oppfører seg som de har blitt hodestups forelska i oljeindustrien. En forelskelse som gjør dem blinde for at oljeindustriens utslipp koker kloden.

Les også: - Stavrum mangler forståelse for viktigheten av oljenæringen

Norge er verdens sjuende største eksportør av utslipp. Valgene vi tar for norsk oljeindustri har betydning om verden skal klare å halvere utslippene til 2030. For kloden er det alvor nå. Utslippene må ned. Raskt.

I disse dager, når gunstige betingelser for oljeindustrien er i spill, avgjøres det hvilken side av historien Norge havner på.

Hold hodet kaldt

Arbeiderpartiet har vært tydelige på at de har tre krav for endringene i oljeskatten: de må skape nye jobber, sikre staten inntekter og være med på kutte utslipp.

Oljebransjen er opptatt av at markedet skal styre skuta i oppgangstider. Men i nedgangstider setter de himmel og jord i bevegelse for at staten skal få skuta på rett kjøl med supergunstige skattevilkår

Det er fristende å spørre hvordan de har tenkt å klare dette når hele premisset for diskusjonene er at staten skal gjøre det lettere for oljeindustrien å åpne nye felt som kan være ulønnsomme - og som bidrar til å øke utslippene.

Les også: Velkommen til MDGs drømmeverden

WWF har i flere år bedt politikerne gå i motsatt retning av det som nå ligger på bordet. Ved å fjerne friinnntekten, det ekstra rentefradraget og endre avskrivingsreglene, vil staten redusere sin klimarisiko. Bare slik vil det være mindre sannsynlig at ulønnsomme oljeprosjekter igangsettes. Nå må politikerne holde hodet kaldt.

Ikke binde fellesskapets penger til masta på et skip som har begynt å ta inn vann.