Se videoen under for å se medlemstillitsvalgt i Coop kritisere Coops slagord:

Tirsdag kveld ble lederlønningene i dagligvarekjempen Coop diskutert under NRK-programmet «Debatten». Selv om kjeden stadig reklamerer for at de er medlemseid, og at Coop er «litt ditt», er ikke alle enige i det.

- «Litt ditt» er bare tull. Du har ikke påvirkning på noen måte, sier Finn Pedersen under «Debatten».

Han har vært medlemstillitsvalgt i ulike samvirkelag i Coop i cirka 30 år, som vil si at han har vært valgt av medlemmene til å representere dem i styret.

Er du medeier i Coop uten at du sitter i styret i dag, kommer du ikke inn, mener Pedersen. Da har du ikke heller mulighet til å prøve å påvirke de høye lønningene i samvirkelagene.

Les også: – Nedstengingen er en gavepakke til dagligvarebransjen

Medlemmer har ingen påvirkning

For lønningene er høye.

Faktisk tjener administrerende direktør i Coop Midt-Norge, Torbjørn Skei, like mye som 12-13 av sine ansatte - om vi tar utgangspunkt i gjennomsnittslønna til en butikkmedarbeider på 405.120 kroner, uten overtid, ifølge utdanning.no.

Ifølge Trønder-Avisa har Skei en årslønn på rundt fem millioner kroner, samt en resultatbonus som i 2020 betyr drøye 200.000 kroner for Skei.

Det overrasker ikke Pedersen, men han tror ikke at medlemmene skjønner hvordan det er mulig at det blir så høye lønninger.

- Et medlem har ikke noe han skulle ha sagt, sier Pedersen.

Les også: Nå er påskepriskrigen i gang: – Du må handle før det går tomt for varer

Skei får også en livsvarende pensjon, som utgjør to tredjedeler av sluttlønna, fra han fyller 62 år. I 2019 utgjorde det en årlig pensjonsutbetaling på 3,3 millioner kroner, men summen blir høyere i takt med lønnsvekst. Han trenger heller ikke å gå av med pensjon når han er 62 år.

Pedersen mener det er helt meningsløst. Og selv om Coop Midt-Norge er en stor bedrift, med 8,4 milliarder kroner i omsetning og 2600 ansatte, ifølge Solvang, forsvarer ikke det lønningene ifølge Pedersen.

På toppen av Skeis lønn og godtgjørelse - på 5,5 millioner kroner, kommer pensjonsavtalen som i 2019 kostet Coop Midt-Norge 5.721 millioner kroner. Det betyr at Coop Midt-Norge har årlige utgifter på lønn, pensjon og godtgjørelse på nesten 11,3 millioner kroner årlig for å oppfylle Skei sin arbeidsavtale, ifølge T-A.

Kunne vært lavere priser

En pressemelding fra Coop 10. mars viste at Coop Midt-Norge hadde et årsresultat før skatt på 534,6 millioner kroner i 2020. 254 millioner kroner gikk til medlemmene/medeierne i Coop kjøpeutbytte og medlemsfordeler til medlemmene våre, sier Skei i pressemeldingen.

Med lønninger som vi ser hos direktøren i Coop Midt-Norge, spør Solvang om prisene ut til kundene i Coops butikker kunne vært lavere i stedet.

- Ja, det mener jeg. Helt klart. Det som kommer tilbake til medlemmene er en rabatt. det er det det er, sier Pedersen.

Les også: Har du lagt merke til denne endringen hos Kiwi og Meny? – Vi er veldig fornøyde

Skei er ikke den eneste direktøren i selskapet som har mange millioner i lønn og pensjon. Administrerende direktør i Coop Øst, Tore Tjomsland, får om lag åtte millioner kroner i lønn og pensjon, påpeker Solvang i «Debatten».

Pensjonsavtalen til Tjomsland er like god som Skeis, og han vil få to tredjedeler av sluttlønna si utbetalt hver måned fra han er 62 år til han dør.

Styreleder og medlemstillitsvalgt Torill Johnsen i Coop Øst presiserer i «Debatten» at det ikke blir en total utbetaling fra Coop Øst, men en samordning med andre pensjonsordninger Tjomsland har.

Forsvarer lederlønningene

Johnsen forsvarer imidlertid høye lederlønninger i Coop med at man må betale godt for å få flinke folk til å lede samvirkelagene, samt betale en markedsbasert lønn.

Også styreleder Lisbeth Bull Husby i Coop Midt-Norge forsvarer lønns- og pensjonsordningen til administrerende direktør Torbjørn Skei.

- Vi trenger dyktige og kompetente ledere og vi konkurrerer med andre store bedrifter om de beste lederne. Styret er av den oppfatning at dagens lønnsnivå for adm.dir. er i tråd med ansvar, størrelse og kompleksitet, sier Husby.

Hun viser også til at betingelsene i Coop er og skal være konkurransedyktige, men ikke markedsledende, og at det er en stor virksomhet Skei leder.

Hva gjelder pensjonsavtalen til Skei, svarer hun følgende:

- Pensjonsavtalen er en ytelsesbasert ordning inngått i 1999, der den samordnede ytelsen, med folketrygd og fripoliser fra tidligere arbeidsgiver, blir 66 prosent av lønn.

Hun påpeker også at de utviser åpenhet om avlønning av toppleder, og lønn, pensjon og andre ytelser, gjennom Coop Midt-Norge sine årsberetninger. Individuelle pensjonsavtaler for toppledere er ikke uvanlig i næringslivet, påpeker hun.

Avviser kritikken

Husby i Coop Midt-Norge avviser også kritikken fra Pedersen, som mener at det er bare tull at Coop er «Litt ditt», som slagordet sier.

- Uttalelsene til Finn Pedersen stemmer ikke. Det er både innflytelse og takhøyde i alle våre demokratiske organer, det være seg enten i styret, årsmøtet eller regionrådene, sier hun til Nettavisen onsdag ettermiddag.

- Kritiske røster har en arena, og de blir lyttet til. Coop er en levende arena med gode diskusjoner på alle nivåer, påpeker hun.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge sier for øvrig at det er samvirkelagene som eier Coop Norge, og det er igjen samvirkelagenes styrer, som er valgt av medlemmene, som ansetter direktør og fastsetter deres lønninger.