Å lete etter en eiendomsmegler som demper prisforventingene i markedet er ofte som å lete etter nåla i høystakkken.

Men nå skjer det.

Norges eiendomsmeglerforbund går tirsdag ut med kraftig kritikk av boligprisprognosene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norges Bank.

Avlyser høstjakt på høye boligpriser
- Statistisk Sentralbyrås prognose om prisstigning på 20 prosent i boligmarkedet de neste tre årene er ikke ønskelig og heller ikke sannsynlig, sier styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund Christian Vammervold Dreyer.

I en fersk undersøkelse, der 500 eiendomsmeglere tilknyttet Norges Eiendomsmeglerforbund har deltatt, mener hele 87 prosent at prisene på boliger vil bli uendret eller stige meget beskjedent denne høsten.

- Det blir ingen omfattende høstjakt på boliger i år heller, sier Dreyer.

Skal opp én prosent
Han viser til statistisk materiale som bekrefter at høsten er en rolig tid i boligmarkedet.

- Historisk viser det seg at høstmånedene er «rolige måneder» når det gjelder prisutvikling. Ofte stiger det litt i august og september, men så roer det seg ned igjen, og vi kan vente en prisstigning på en prosent eller to, mener Dreyer.

Meglerne kjenner markedet bedre
Han gir et lett spark til SSB og Norges Bank, som flere ganger i året er ute og justerer sine prognoser.

- Våre meglere rundt om i landet kjenner sine lokale markeder, og har et godt grunnlag for å komme med sine prognoser. Derfor stoler jeg mer på våre egne medlemmer enn på SSB i denne sammenheng, sier Dreyer.

Politikerne med nøkkel
Han mener den beste måten å forhindre at boligprisene øker ytterligere er at politikerne sørger for økt boligbygging.

-Spesielt i de store byene er det mange utbyggere og entreprenører som nå ønsker å bygge boliger. Så lenge etterspørselen og marginene er på plass gjelder det for kommunene å tilby tomtearealer. Både i Oslo og på landsbasis ser vi at boligbyggingen har tatt seg kraftig opp, og dermed vil også prisene kunne holdes i tømme, mener Dreyer.

Vil avlive myten
Dreyer er opptatt av å avlive myten om at eiendomsmeglerne ønsker høyest mulig priser og jubler over et brennhett marked.

-Nye boliger må bygges med priser som folk kan betale. Vårt ønske er et sunt marked med god omsetning og priser som gjør det mulig for de fleste å etablere seg, sier han

Kjøp og salg
I undersøkelsen som Norges Eiendomsmeglerforbund nettopp har gjennomført blant sine medlemmer mener 54 prosent av meglerne at kjøpsinteressen vil holde seg stabil, mens 30 prosent mener kjøpsinteressen vil øke litt.

Salgsinteressen vil også holde seg stabil, eller øke forsiktig. 46 prosent mener interessen for salg vil øke, mens 30 prosent mener den vil holde seg stabil. 20 prosent tror imidlertid salgsinteressen vil synke. På dette punktet gjenspeiler undersøkelsen en betydelig grad av usikkerhet.

Antall boliger som er til salgs vil enten være uendret eller øke litt, mener 77 prosent.

- Det er interessant å merke seg at husholdninger som i dag eier en enebolig, men som gjerne vil oppgradere til en høyere standard, kjøper bolig før de selger sin egen. Rapporter fra de nærmere 500 eiendomsmeglerne viser en stadig økende tendens til kjøp før salg. Det betyr at boligselgere er rimelig trygg på at de får solgt sin bolig raskt etter at de selv har kjøpt seg bolig, avslutter Dreyer.