Gå til nye Nettavisen

Lyst til å se den nye Nettavisen?

NA24.no

Meglere tause om hvitvasking

Foto: (TV 2 Nettavisen)
Sist oppdatert:
Ansatte i fondsmeglerforetak mener det foregår ulovligheter i egen bransje, men rapporterer nesten aldri om mistenkelige transaksjoner.

Som ledd i en doktorgradsavhandling om økonomisk kriminalitet i det norske verdipapirmarkedet, har doktorgradsstipendiat og jurist Niels Kristian Axelsen gjennomført en omfattende spørreundersøkelse blant meglere, analytikere og rådgivere innenfor bedriftsfinansiering.

Lovbrudd

- Undersøkelsen viser at de ansatte i fondsmeglerbransjen selv mener det til dels foregår innsidehandel, ulovlig ryktespredning, forfordeling av kunder, overoptimistiske analyser og tilsvarende lovbrudd i bransjen, sier Niels Kristian Axelsen til TV 2 Nettavisen.

Nylig forklarte han seg som sakkyndig vitne i straffesaken mot lederne i Aker Brygge Invest (ABI), Christer Tromsdal og Terje Lien.

Axelsens undersøkelse, som er fortatt i samarbeid med MMI, bygger på 102 skriftlige svar fra ansatte i fondsmeglerforetak, og dybdeintervju med 19 aktører i verdipapirmarkedet. I tillegg har Axelsen gjennomgått og beskrevet alle relevante saker som har versert for domstoler og forvaltningsorganer.

Lovpålagt rapporteringsplikt

Gigantiske pengesummer strømmer daglig gjennom fondsmeglerforetakene, men dette gjenspeiles ikke i bransjens lovpålagte rapporteringsplikt ved mistanke om hvitvasking.

Tiltross for enorme antall transaksjoner inngav norske fondsmeglerforetak bare èn eneste hvitvaskingsmelding per år i 2001 og 2002. Totalt innløp henholdsvis 992 og 1.291 hvitvaskingsmeldinger til Økokrim i disse to årene, de aller fleste fra banker og forsikringsselskap.

Ferske tall for 2003 tyder på det samme: Fondsmeglerforetak inngav totalt tre hvitvaskingsmeldinger.

Begrepet hvitvasking innebærer at man forsøker å skjule opprinnelsen til penger som stammer fra ulovlig virksomhet, slik at de fremstår som legal gevinst fra lovlig virksomhet. Hensikten kan være å unngå fremtidig inndragning av utbytte fra ulovlige handlinger.

- Forlokkende måte

- Bruk av det internasjonale nettverket som fondsmeglerforetak utgjør, kan fremstå som en forlokkende måte å få hvitvasket penger for kriminelle som besitter et ulovlig utbytte. En blanding av triksing med selskaper og transaksjoner i flere ledd over landegrensene kan gjøre det tilnærmet umulig eller svært vanskelig for kontrollmyndigheter, politi og påtalemyndighet å avsløre hvitvasking, sier Niels Kristian Axelsen, som ansatt ved Juridisk fakultet i Oslo.

Generelt sett mener ansatte i fondsmeglerforetak det foregår mye ulovligheter i egen bransje: Men på konkret spørsmål om hvitvasking avviser nesten 80 prosent at dette forekommer, ifølge Akselsens undersøkelse.

På spørsmål "I hvilken grad tror du det hvitvaskes penger som stammer fra ulovlig virksomhet i verdipapirforetak i Norge?" svarer 6 prosent at dette foregår "i ganske stor grad", ingen svarer at hvitvasking foregår "i meget stor grad."

Svarer ikke

Bare 15 prosent mener det verken forekommer "i større eller mindre grad", mens 44 prosent mener hvitvasking bare forekommer "i ganske liten" eller "meget liten grad."

Hele 35 prosent svarer at de "ikke vet", eller unnlater å svare på spørsmålet.

Doktorgradsstipendiat Axelsen tror tre faktorer ligger til grunn for svarene.

Kvikk og rask

- En årsak kan være at fondsmeglere ikke har så nær kundekontakt som for eksempel bank-ansatte. De har ofte heller ikke særlig langvarige kundeforhold. Enkeltoppdrag kan være mottatt, behandlet og avsluttet i løpet av minutter. En annen grunn til det lave antallet hvitvaskingsmeldinger kan muligens ha sammenheng med bransjens krav til profitt. Når målestokken stadig er penger, fører det til vegring i forhold til å melde fra ved mistanke som kan føre til at meglerforetaket risikerer å miste kunden, sier Axelsen.

- En tredje mulig forklaring på det lave antallet hvitvaskingsmeldinger, at saksbehandlere ikke trenes tilstrekkelig i regler og prosedyrer rundt hvilke tilfeller som er mistenkelige, og derfor er mer tilbøyelige til å unnlate å varsle Økokrim, sier han.

Pengespor

Ifølge Økokrim er hvitvaskingsmeldinger ofte første steg i opprullingen av alle typer økonomisk kriminalitet.

- I all etterforskning av økonomisk kriminalitet er pengesporene sentrale blant annet for å kunne beslaglegge og inndra pengene som kan være utbytte av straffbare handlinger. Hvitvaskingsmeldinger er i realiteten informasjon om pengespor, som kan være helt avgjørende for om vi kan igangsette etterforskning i en straffesak, sier leder for Økokrims hvitvaskingsteam, politiadvokat Else-C. Lund, til TV 2 Nettavisen.

- Ut i fra det vi kjenner til fra utlandet, er det en trend at utbytte fra kriminelle handlinger i stor grad plasseres i verdipapirmarkedet. Vi registrerer at vi ikke mottar mange hvitvaskingsmeldinger fra meglerforetakene i løpet av et år. En forklaring på det kan være at det er vanskelig for meglere å fange opp når de blir "brukt " som hvitvaskere, fordi transaksjonene skjer fort og fordi kundekontakten ofte er begrenset. En tredje forklaring kan også være at bransjen ikke har innarbeidet rutiner i sitt daglige virke som skal fange opp mistenkelige transaksjoner, sier Lund.

Ikke ukomfortable

Norges Fondsmeglerforbund avviser at meglerne misliker å hjelpe myndighetene i kampen mot økonomisk kriminalitet.

- Det finnes ikke fnugg av holdepunkter for at fondsmeglerforetak skal være ukomfortable med hvitvaskingslovgivningen, eller er redde for å bli ansett for å være "rapportør”, og dermed risikere å miste kunder, sier advokat Frede Aas Rognlien i Norges Fondsmeglerforbund til TV 2 Nettavisen.

- I den grad meglere brukes til å hvitvaske penger er det i så fall langt ut i prosessen. Ingen kommer med cash til et meglerforetak. Pengene er allerede kommet inn i systemet via bankene. Det er en vesensforskjell mellom fondsmeglere og banker her, sier Frede Aas Rognlien.

Vil du delta i debatten?
Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening
(tjeneste under utvikling).

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!