[17.11.2019] - Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende uavhengige analysetjenester av børs, aksjer, valuta og råvarer for nordiske investorer, har i dag sett nærmere på den den hardt prøvede Fredriksen-aksjen, Seadrill Ltd. (ticker på Oslo Børs: SDRL), og på hva det tekniske bildet for aksjen nå indikerer om den videre utviklingen fremover.

Seadrill er et av verdens største riggselskaper og eier og driver en stor og moderne flåte av jackuper, semier og drillskip. Seadrill ble dannet i 2005 og gjennom oppkjøp av norske Smedvig i 2006 dannet Seadrill en solid base av rigger og operasjonell erfaring for videre ekspansjon

Seadrill har siden den gang hatt en voldsom vekst gjennom et aggressivt nybyggingsprogram og oppkjøp. Seadrill har i dag en moderne flåte av rigger med virksomhet over hele verden. Selskapet har også eierskap i en rekke andre selskaper, som North Atlantic Drilling, Sevan Drilling, Seamex og Seadrill Partners. Seadrill er børsnotert på både NYSE og Oslo Børs.

For vel to måneder siden, den 09. september 2019, så var meglerkjempen Pareto Securities ute med flere oppdaterte analyser av selskaper innen den hardt prøvede riggsektoren på Oslo Børs

En av aksjene som fikk høvlet ned kursmålet var Fredriksen-aksjen, Seadrill Ltd. (ticker på Oslo Børs: SDRL). Fredriksen eier i dag rundt 27 prosent av aksjene i Seadrill Ltd. (SDRL).

Pareto Securities sitt nye kursmål for Seadrill-aksjen ble høvlet ned fra tidligere 293 kroner til nå 55 kroner. Den gang var aksjekursen til Seadrill rundt 24 kroner, mens den nå fredag endte i 12.27 kroner. Aksjen har altså halvert seg i løpet av bare de seneste rundt to måneder nå.

Pareto Securities-analytikerne Bård Rosef og Christopher Mo Dege høvlet kursmålene på riggselskapene på Oslo Børs i en oppdatert analyse mandag 09. september 2019.

– Vi anerkjenner de økende kapitalkostnadene og jekker ned alle våre kursmål tilsvarende, forklarte analytikerne.

Kursmålet for Seadrill-aksjen ble høvlet ned til 55 kroner, fra tidligere 293 kroner (aksjekurs for Seadrill den gang 09.09.2019 var rundt NOK 24.00, mens kursen fredag endte i NOK 12.27).

Seadrill-aksjen har altså stupt videre med hele 50 prosent bare siden Pareto var ute med sine analyser av riggsektoren, og deriblant av Seadrill for bare få måneder siden.

Med fredagens sluttkurs ved NOK 12.27 for Seadrill-aksjen så er børsverdien til det hardt prøvede selskapet nå i dag på cirka 1,23 milliarder kroner. Det skal ellers nevnes at selskapet har en skyhøye gjeld, og ved utgangen av første kvartal 2019 hadde selskapet en netto rentebærende gjeld på vanvittige 46 milliarder kroner.

Videre, og dersom man teller med hele Seadrill-gruppen var 21 av 55 rigger fortsatt i opplag ved utgangen av andre kvartal, ifølge kvartalsrapporten til selskapet.

John Fredriksens riggselskap Seadrill (SDRL) vil for øvrig nå til uken, og torsdag 21. november 2019, presentere sine resultater for 3. kvartal 2019.

Med dagens aksjekurs ved NOK 12.27, og Pareto sitt kursmål for aksjen på NOK 55.00, ja så ser Pareto altså en mulig 350 prosent oppgang for den hardt prøvede Fredriksen-aksjen, Seadrill Ltd. (SDRL).

Det er imidlertid ikke alle som er like optimistiske med tanke på den videre utviklingen for Seadrill-aksjen, og den 20. september 2019, så var Danske Banks rigganalytiker ute med en oppdatert analyse av aksjen, og hvor man forventet at den ville rase ytterligere, og gjerne helt ned til fem kroner.

Det er altså store forskjeller nå i blant analytikere om den videre utviklingen fremover for Seadrill-aksjen.

Aksjeanalyser.com har selv sett nærmere her i dag på Seadrill-aksjen, og hva det tekniske bildet for aksjen nå indikerer om den videre utviklingen fremover.

Les også:

«Røkke- og Fredriksens Solstad Offshore går som en rakett på børs»

«Det blinker røde lys for børsen»

«Ellevill aksje opp 60 prosent på to dager»

«Aksje tok av - storbank tror den skal tredobles»

«Bånn gass og rally for Ferrari-aksjen»

«Bitcoin kan stige til himmels igjen»

«Det kan bli valutasjokk for Norge i 2020»

Kort om Seadrill Ltd. (ticker på Oslo Børs: SDRL)

Seadrill Limited er en internasjonal boreentreprenør som tilbyr tjenester innen bore- og brønntjenester. Seadrills flåte består av halvt nedsenkbare og oppjekkbare borerigger, boreskip og tenderrigger. Selskapet har ca. 7000 ansatte fra 25 forskjellige nasjoner og opererer i 15 land på fem kontinent.

For mer informasjon om Seadrill Ltd., se selskapets hjemmesider her: http://www.seadrill.com/

Teknisk Analyse av Seadrill Ltd. (ticker på Oslo Børs: SDRL)

Seadrill (ticker på Oslo Børs: SDRL) viser en negativ utvikling både på kort og lang sikt innenfor en fallende trend (jf. dag og ukediagram), og videre nedgang signaliseres for aksjen, og inntil denne negative trenden som aksjen beveger seg innenfor eventuelt blir brutt.

Ulike momentum-indikatorer som RSI og Stochastics viser en oversolgt situasjon for aksjen på kort sikt, og indikerer således at en ihvertfall kortsiktig vending opp for aksjen kan være nært forestående.

Aksjen nærmer seg også et teknisk støttenivå ved nedre trendlinje i den fallende trenden som aksjen beveger seg innenfor (jf. dag og ukediagram nedenfor).

Ved en eventuell vending opp for aksjen så vil det være teknisk motstand først rundt NOK 15.00 – 16.00, og deretter opp mot 50-dagers glidende gjennomsnitt, rundt NOK 20.00 (jf. dagdiagram).

Basert på det samlede tekniske bildet for Seadrill-aksjen nå så indikeres at en vending opp for aksjen kan være nært forestående, men kanskje vil aksjen først teste støttenivået ned mot nedre trendlinje i den fallende trenden som aksjen beveger seg innenfor, og ned mot cirka NOK 11.00 (jf. dagdiagram).

Så det er altså et lite håp om gjerne en kortsiktig vending opp snart for den hardt prøvede Seadrill-aksjen, og da kanskje en rekyl opp mot i første omgang NOK 15.00.

Skulle det skje så er det naturligvis en betydelig oppside fra dagens kursnivå, og fredagens sluttkurs for aksjen ved NOK 12.27. Oppsiden for aksjen kan således gjerne være rundt 20-30 prosent opp fra dagens kursnivå på relativt kort sikt, men det kan gjerne hende aksjen først skal teste støttenivået ned mot nedre trendlinje i den fallende trenden, rundt NOK 11.00.

Aksjen er under både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og 50-dagers glidende gjennomsnitt er under 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette er med og bekrefter at både den mellomlangsiktige og langsiktige trenden for aksjen er negativ.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er i salgssignal for Seadrill, og som den har vært hele tiden under den kraftige nedgangen for aksjen de seneste årene jf. diagram ‘SignalListen’)

Slik Aksjeanalyser.com vurderer det samlede tekniske bildet for Seadrill-aksjen, så kan den gjerne for den risikovillige investor være en interessant og mildt sagt spennende kjøpskandidat nå rundt NOK 11.00 – 12.00, og hvor Aksjeanalyser.com vurderer potensialet for aksjen på 1-3 måneders sikt til å være opp mot NOK 15.00 – 16.00.

Det skal til slutt nevnes at aksjen er svært volatil, og det innebærer således svært høy risiko ved å investere i aksjen. Så var det dette da med ‘den som intet våger osv…’.

For at det negative tekniske bildet for aksjen på mellomlang og lang sikt skal endres til et mer positivt teknisk bilde, så må aksjen bryte ut av den langsiktige fallende trenden som aksjen beveger seg innenfor.

Kommersielt innhold:

NB! Pass på å benytte deg av supertilbudet nå frem til 30. november 2019, og få hele 34% Rabatt på 12 måneder VIP medlemskap, og til NÅ en pris av KUN kr 3.952,-!

Teknisk Analyse av Seadrill Ltd. (ticker på Oslo Børs: SDRL):