Gå til sidens hovedinnhold

Meglersjef brøt god forretningsskikk

Meglersjefen i Enskilda Securities, Fredrik Cappelen, brøt verdipapirhandelloven da han i et intervju roste Opera Software - uten å opplyse at han selv eide aksjer i selskapet.

Det er konklusjonen etter at Kredittilsynet har lest meglerforetakets skriftlige versjon av saken.

Tiet

TV 2 Nettavisen avslørte at meglersjefen tiet om at han selv satt med Opera-aksjer for 1,1 million kroner da han skamroste aksjen i et Aftenposten-intervju 10. februar.

Ei heller hans brors eller arbeidsgivers eierinteresser i selskapet, fikk det til å ringe bjeller for meglersjefen i Norges største meglerhus.

I stedet gav Cappelen uttrykk for at han trodde verdien på Opera-aksjer ville bli atskillig høyere på sikt.

Får refs i brev

«Etter Kredittilsynets vurdering har Cappelen og Enskilda Securities overtrådt grensene for god forretningsskikk ved å omtale aksjen til Opera i positive ordelag uten å informere om Cappelens eierinteresser i selskapet, jf. vphl. §§ 2-5 og 2-9», skriver tilsynet i et brev til Enskilda Securities.

Kredittilsynet velger imidlertid å ikke ilegge Cappelen noen sanksjoner, fordi tilsynet mener det dreier seg om et enkeltstående tilfelle.

- Jeg sier som jeg har sagt til deg før; at jeg synes dette var en uheldig episode, og at vi nå har strammet inn dette internt i Enskilda. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Enskilda-boss, Mads Syversen, til TV 2 Nettavisen.

Må oppdatere

Innen 16. april pålegger tilsynet Norges største meglerhus å oppdatere sitt interne regelverk til også å omfatte nærmere retningslinjer for innholdet av uttalelser til media.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar