Snushjem.no, Norges største nettbutikk for snus, forteller Nettavisen at de har meldt seg ut av Virke uke.

Virke er en medlemsorganisasjon som representerer 25.000 bedrifter med til sammen over 300.000 ansatte, og blant annet driver lobbyvirksomhet på vegne av medlemmene.

I utmeldingen sendte Snushjem.no, som også eier snuslageret.no, en krass melding til Virke, der de viser til Norges største dagligvareaktør, Norgesgruppen, som eier både Meny og Kiwi. Norgesgruppen er medlem i Virke dagligvare.

«Vi kan som du selv forstår ikke støtte en organisasjon som aktivt arbeider for å lovfeste bort Snushjem.no AS. Vi ser dette innspillet til helse- og omsorgskomiteen som en bekreftelse på at Virke opererer som Norgesgruppens mafiavirksomhet for å redusere konkurransen i norsk dagligvarehandel,» skriver kommunikasjonsdirektør Markus Lindblad i meldingen.

Ingvild Kjerkol: Hensynet til folkehelsa går foran tobakksindustriens inntjening

Slaget står om regjeringens nye folkehelsemelding, der det blant annet foreslås å forby nettsalg av snus.

Snushjem.no er åpenbart motstandere av forslaget, men satte kaffen i halsen da de så at deres egne representanter fra Virke aksepterte forslaget. I sitt høringssvar til helsekomiteen skriver Virke følgende:

«For røykere vil en overgang til røykfrie alternativer kunne redusere skadepotensialet betraktelig. Skal vi få flere til å gå over på mindre skadelige produkter, må disse produktene finnes der forbrukerne i dag kjøper sigaretter.»

Til Nettavisen utdyper Lindblad hva han mener med «mafiavirksomhet.»

– Virke driver Norgesgruppens mafiavirksomhet, som Norgesgruppen selv, offentlig, ikke kan stå for. De gjør det i lukkede rom, der andre medlemmer ikke har adgang. Vi har blitt lurt av Virke til å finansiere denne virksomheten i troen på at Virke ville stå opp for forbrukerens beste gjennom sunn konkurranse.

– Aksepterer bare «big tobacco»

Lindblad reagerer kraftig på at Virke ønsker at Snushjem.no og andre snusutsalg på nett bør legges ned.

– Virke jobber aktivt for redusert konkurranse i dagligvarehandelen, som igjen fører til sterkt økte priser til forbrukerne. De har tidligere jobbet for å svekke vår evne til å konkurrere med dagligvarehandelen gjennom Virke KBS. Det var vi kjent med, imidlertid har det hele veien vært mulighet for ulike stemmer innenfor Virkes ulike medlemsforeninger, sier han til Nettavisen.

– Men nå tar de neste skritt og jobber for at hele vår virksomhet blir forbudt, dersom vi ikke begynner å selge sigaretter, konkluderer han.

Nettavisen har tidligere fortalt om de tre snusbøndene som dyrker økologisk snus på et jorde i Trondheim. De vet ikke om de kan fortsette driften dersom det kommer et forbud mot nettsalg, blant annet fordi de da må ut med betydelige summer til dagligvaregigantene for å få plass i butikkhyllene.

Les mer: Trønderske snusbønder ut mot Kjerkol: – Kan bety spikeren i kista

Nå får verken snusbøndene eller Snushjem.no delta på den fysiske høringsrunden i helsekomiteen, som finner sted tirsdag 25. april, fordi Norge har forpliktet seg gjennom Tobakkskonvensjonen til å ikke la norsk lov bli påvirket av tobakksindustrien.

– Dagligvarehandelen aksepterer bare «big tobacco» i butikkene, sukker Lindblad.

Snushjem-toppen er overbevist om at Virke støtter forbudet på nettsalg for å styrke Norgesgruppen, blant annet fordi snusbutikker på nett har lavere priser enn i butikkene.

– Grunnen til at Virke ikke kan støtte norsk netthandel er at de er kontrollert av Norgesgruppen, som sitter med et stort butikknettverk og mangler kompetanse til å drive netthandel. At én av fem norske snusbrukere velger å kjøpe snusen sin på nettet medfører et svært kostbart margintap for Norgesgruppen. I tillegg har Norgesgruppen måttet senke prisene på snus, noe som forverrer marginene deres ytterligere, sier Lindblad.

– Grunnløse og urimelige påstander

– Her er Markus Lindblad i Snushjem.no på ville veier. Norgesgruppen har ikke ment noe om snus i forbindelse med Folkehelsemeldingen. Hans påstander er derfor fullstendig grunnløse og urimelige, sier Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen til Nettavisen.

– Hvis Lindblad ønsker det, kan han få se alle våre innspill til Virke i forbindelse med Folkehelsemeldingen. I så fall vil han se at det er andre temaer vi er opptatt av, avslutter han.

Viser til aldersverifisering

Virkes direktør for bransjepolitikk, Jarle Hammerstad, bekrefter at de ikke ønsket å fremme Snushjem.nos argumenter i denne saken.

– Virkes engasjement i saken er fra servicehandelen - kiosker, bensinstasjoner med mere - som ønsker like vilkår knyttet til håndheving av aldersgrense, det vil si at aldersgrense også må håndheves ved nettsalg. At helsemyndighetene mener at dette bør gjennomføres ved å innføre et forbud mot nettsalg av tobakksvarer tar vi til etterretning. Virke ønsker ikke å fremme Snushjem.nos argumentasjon i denne saken, sier han.

I Folkehelsemeldingen forklarer regjeringen hvorfor de vil forby salget, og aldersverifisering er ett av argumentene.

De skriver at en rekke EU-land har hatt store problemer med alderskontroll på salg av tobakksvarer på nett. De sier også at snus i nettbutikkene er billigere enn i de fysiske butikkene. Det gjør snus mer tilgjengelig for unge, som er mer prissensitive enn eldre. Dermed ønsker de et forbud.

Snushjem.no sier til Nettavisen at argumentet om alderskontroll ikke gir mening i Norge, ettersom de gjør aldersverifisering gjennom BankID ved alle salg.

Helse- og omsorgskomiteens åpne høring om Folkehelsemeldingen starter 09:00 tirsdag 25. april.