De aller fleste bilister i Norge betaler bompenger, med glede eller ikke, ved hjelp av en Autopass-avtale med brikke.

Dersom du har en slik avtale, får du 20 prosent rabatt ved alle bomstasjoner i Norge.

Alle større norske byer har også en såkalt timesregel, som gjør at du kun betaler i én bomstasjon dersom du kjører gjennom flere bommer i løpet av en time.

Mange områder har også månedstak, som gjør at du kun betaler for et maksimalt antall passeringer i et område i hver kalendermåned. I Osloringen og Indre ring må du ikke betale for flere enn 120 passering - mens på Nord-Jæren er grensen satt på 75 passeringer.

Men dersom du ikke betaler en regning og kontoen din blir sperret på grunn av inkassokrav, mister du disse rabattene. Tall Nettavisen Økonomi har hentet inn fra de største bompengeselskapene i landet, viser at sperrede avtaler er mer vanlig enn en skulle tro:

Titusener av norske bilister har sperrede Autopass-kontoer og må betale fullpris for hver bom de kjører gjennom.

– Når avtalen din blir inaktiv på grunn av inkasso, må du betale i alle. Det sier seg selv at dette blir dyrt, at antallet regninger vokser og at det blir vanskeligere å betale. Mange havner i en negativ gjeldsspiral, og dette kan gå på helsa løs, sier Frode Myrhol, leder for Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).

Se hele oversikten lenger nede i artikkelen.

Les mer: Mot ny bompengerekord også i 2020

Beregner 77 millioner kroner i inntekter fra inkasso - på Nord-Jæren alene

Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg - som utgjør Nord-Jæren - er et av de viktigste områdene for protestpartiet FNB. Her fikk partiet over 11.000 stemmer totalt i kommunevalget i fjor.

Bompengegeneral Myrhol fikk hakeslep da han leste at hele 4.600 bilister hadde fått sperret avtalene sine på grunn av inkasso per 30. oktober på Nord-Jæren.

– Det er akkurat dette vi har advart mot, at vi kommer i en situasjon der folk rett og slett ikke har råd til å betale regningene sine, sier Myrhol.

Dersom myndighetene skulle tatt vekk inntektene generert fra inaktive avtaler, ville bomringen bare på Nord-Jæren tapt drøyt 6 millioner kroner i året. Inntektene fra inaktive avtaler fra oktober 2021 til 2032 er beregnet til hele 77,3 millioner kroner.

– Vi får 77 millioner kroner i inntekter fra folk som ikke kan betale. Styringsgruppen virker skeptiske til å fjerne de inaktive avtalene, men jeg mener det er moralsk forkastelig å finansiere nye buss- og sykkelveier på folks manglende betalingsevne, sier Myrhol.

FNB-toppen mener, ikke uforventet, at det norske bompengesystemet burde skrotes og at ny infrastruktur heller burde finansieres på andre måter.

– Den eneste grunnen til at vi har denne løsningen, er dårlig fantasi og at bompenger lenge har blitt stilltiende akseptert. En kan for eksempel heller finansiere dette over skatteseddelen. Da hadde man ikke fått inkassokrav i posten, så fremt man ikke hadde fått restskatt - som uansett ikke ville doble- eller tredoble seg for hver måned man ikke betaler, sier Myrhol, og legger til:

– Jeg som tjener ganske mye, vil kunne betale mer bompenger - mens de som tjener mindre, kan betale mindre.

Les mer: Bompengetoppen økte formuen med 14 millioner kroner

Her er det flest inaktive avtaler på grunn av inkasso

Bompengeselskapene har oversikt og administrerer norske bilisters bomavtaler, men det opererer innenfor rammeverket som er laget av norske myndigheter. Autopass, det norske systemet for bompenge-innkreving - som eies av Statens vegvesen, skriver følgende i sine betingelser:

«Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso, manglende betaling av avtalt forskuddsbeløp, negativ saldo etter forskuddsavtale eller ved mangelfull adresse…»

Her er oversikten Nettavisen Økonomi har hentet inn, som viser hvor mange bilister som har sperret avtale på grunn av inkasso:

  • Vegamot er bompengeselskapet i Trøndelag og Møre og Romsdal, og har totalt 212.000 privatkunder og 10.500 firmakunder. Totalt har 6.200 kunder avtaler som er sperret - hvorav 5.600 er privatkunder og 600 er firmakunder.

  • Vegfinans er det regionale bompengekonsernet på Østlandet, og er heleid av fylkene Viken og Innlandet, samt Vestfold og Telemark. Totalt er 7.737 avtaler inaktive innenfor disse områdene som følge av inkasso.

  • Bompengeselskap Nord, som eies av fylkeskommunene Nordland og Troms og Finnmark, har totalt 87.400 kunder. Av disse har 2.333 stengte avtaler som følge av inkasso.

  • Fjellinjen eies av Oslo kommune og Viken, og har ansvar for bomstasjonene i og rundt Oslo. Fjellinjens autopass-utsteder Fremtind Service vil kun oppgi informasjon om inaktive avtaler i prosent, og presiserer at tallet er prosentandelen er basert på antall fakturaer - ikke kunder.

    I underkant av 4 prosent av selskapets fakturaer oversendes til inkasso. Totalt sender Fremtind Service ut rundt 5 millioner fakturaer i året.

  • Ferde, som er eid av fylkeskommunene Vestland, Rogaland og Agder, skriver at selskapet per oktober hadde 7.071 avtaler sperret fordi kunden ikke hadde gjort opp for seg. Totalt har Autopass-utstederen Ferde Brikkeutsteder 561.000 kunder.
    – En kunde kan ha flere avtaler, og hver avtale kan ha ett eller flere brikker. Når en avtale sperres for belastning av flere passeringer, gjelder det kun den avtalen der utende faktura ikke er gjort opp etter purring, sier Marit Husa i Ferde til Nettavisen.

Husa opplyser også at Ferde-avtalene som tidligere var sperret ble åpnet igjen i slutten av oktober fordi autopass-kundene på Nord-Jæren ble flyttet til Ferde Brikkeutsteder.

– Forutsatt at disse kundene heretter betaler fakturaene de mottar, vil avtalene ha status som gyldig, sier Husa.

Les også: Vender FNB ryggen: - Oj, dette var sørgelig lavt

Les mer: Bompengeleverandør i Rogaland forsinket – taper i snitt 27 millioner kroner i måneden