Verdens utslipp av klimagasser bare fortsetter å øke. Fjorårets utslipp på 33 milliarder tonn CO2 er historiens høyeste - og veksten i utslipp er også den høyeste på åtte år.

Utslippene var overraskende og «ekspesjonelt høye», ifølge Fatih Birol, sjefen for Det internasjonale energibyrået IEA. I Kina gikk kullkraftverkene for fullt og verdens økende behov for energi førte til de største klimagassutslippene fra kullkraftverk i hisstorien.

Tallene er ikke positive for skoleelever og andre som er bekymret for menneskeskapte utslipp av klimagasser og globale klimaforandringer.

- Utslippene er mer enn fordoblet siden tidlig på 70-tallet og har økt med rundt 40 prosent siden 2000, skriver IEA, som mener at utslippene henger sammen med økonomisk vekst.

Og det er ingen tvil om hvem som er klimaverstingen av den kinesiske statslederen Xi Jinping og USAs president Donald Trump!

Bare se på denne kurven:

I dag møter Frankrikes president Emmanuel Macron og den tyske forbundskansleren Angela Merkel den kinesiske presidenten i Paris for å diskutere klima. Hensikten er blant annet å legge press på Kina.

Det er helt nødvendig, for utvikingen går feil vei, ifølge den ferske statistikken.

Samtidig kommer nye temperaturmålinger fra Meteorologisk institutt som viser at det har vært 100 måneder på rad med temperaturer over normalen på Svalbard. Observasjoner på Svalbard lufthavn viser at temperaturen i gjennomsnitt har økt med 5,6 grader siden 1961.

– Enkelte måneder har temperaturen i området rundt Longyearbyen vært hele 12-14 grader over normalen. Mange husker tørkesommeren på Østlandet i fjor, og til sammenlikning lå temperaturen da «bare» 3,2 grader over normalen på Blindern, sier klimaforsker Ketil Isaksen ved Meteorologisk institutt.

En fersk rapport spår 7-10 grader høyere temperatur frem mot 2010 med middels til høye utslipp av klimagasser.

Her kan du lese mer: Klima på Svalbard 2100

Både USA og Europa har synkende utslipp av klimagasser, men det monner så lite når de store asiatiske landene har sterk vekst og står for over halvparten av verdens utslipp av CO2.

Les statistikken selv: Klimagassutslipp

Det er ingen tvil om hvem som er verstingen. Kina stod for under 1/10 av verdens utslipp i 1990, men nærmer seg nå stygt 1/3 av alle utslippene i verden. På samme tid økte befolkningen i Kina fra 1,1 til 1,4 milliarder mennesker, mens brutto nasjonalprodukt ble mer enn tidoblet.

Det internasjonale energibyrået oppsummerer det greit: - Nesten en fjerdeldel av globale utslipp i 2016 ble skapt i Asia, fra elektrisitets- og varmeproduksjon - en andel som er sammenlignbar med de totale utslippene i Europa, pluss Russland, Afrika og Oseania tilsammen.

Norge slipper ut rundt 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter i året, men vår største energisynd er olje- og gassproduksjonen. Om Norge kuttet alle innenlandske CO2-utslipp, så tilsvarer det 1/400 av det Kina slipper ut hvert år.

Det mest positive akkurat nå er at den økonomiske veksten i Kina stagnerer, samtidig som landet blir mer energieffektivt. Dessuten er Kina verdens solenenergi-motor, og har de siste fem årene stått for 75 prosent av nye solcellepaneler.

Om kort tid passerer verdens solenergi alle norske kraftverk målt i energiproduksjon. Det snakkes om en fordobling til 2020 og en tidobling innen 2030. Sannsynligvis er det her mye av svaret på klimakrisen ligger: Norge og andre rike vestlige land må bruke pisk og gulrøtter for å få de asiatiske landene til å vokse med solenergi, heller enn å være oljefyrte.

For øyeblikket koster solenergi rundt 66 dollar per megawatt-time, mens forurensende kullkraft ligger på 56 dollar.

Men IEA spår at solenergi blir billigere enn kull allerede i 2023.

Mange av de norske skolebarnene som streiket for klima før helgen krevde stans i norsk oljeutvinning. Det vil være dyrt for den norske velferdsstaten uten å forandre klimaet så lenge oljeetterspørselen øker, og andre land tar over for Norge.

Det vi derimot bør gjøre er å gå elektrisk: Fortsette å stimulere el-biler, bygge ut vindkraft og bølgekraft, og støtte utbygging av solenergi hos norske huseiere.

Men aller viktigst er å rette pekefingeren på verdens klimagassversting, kreve at Kina innser alvoret og gjør mer for å fase ut olje og kull.

PS! Hva mener du? Bekymrer du deg over klimaendringene, og hva mener du i så fall er løsningen på globale klimaforandringer?