Det var 0,1 prosent bedre enn forventet. På årsbasis steg konsumprisindeksen med 0,2 prosent, mens det var ventet nullvekst. Også tallene for indeksen uten mat og energi var bedre enn forventet. Dette kalles kjerne-KPI - og var på 1,8 % på årsbasis. Her var det ventet en økning på 1,7 prosent.

En av årsakene til inflasjonsøkningen var en 3,3 prosent økning av energiprisene.

Til tross for de gode tallene, reagerte ikke Oslo Børs særlig positivt på nyhetene fra USA. Man avventer sentralbanksjef Ben Bernankes tale klokken 19.15 i kveld. Den amerikanske sentralbankens rentekomité starter i dag sitt møte, og det er stor interesse for hva som blir annonsert derfra.