Gå til sidens hovedinnhold

Meravkastning og spareporteføljer

Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.

Her finner du meravkastnings-kalkulatoren

Om meravkastningskalkulatoren

Forskjellene synliggjøres ved at kalkulatoren tar utgangspunkt i fire forskjellige spareporteføljer:

Risikofri rente er den renten du får for eksempel i bank

Forsiktig portefølje har en liten aksjeandel

Balansert har omkring 50 prosent aksjer

Offensiv har 100 prosent aksjer

Meravkastning på aksjer har historisk sett i gjennomsnitt ligget på rundt fire prosent i forhold til risikofri rente.

Den forutsetter at porteføljen holdes uendret i hele sparelengden.

Dette beregner kalkulatoren
Kalkulatoren beregner hvor mye sparebeløpet vokser til i de fire forskjellige spareporteføljene. I tillegg viser den hvilken forventet meravkastning de tre porteføljene gir i forhold til risikofri rente.

Pengeverdi
Kalkulatoren gir deg pengeverdien på to måter. Først den såkalte løpende pengeverdien. Altså det eksakte beløpet porteføljen vil ha ved spareperiodens slutt.

Beløpet uttrykt i dagens pengeverdi blir justert for forventet inflasjon i spareperioden.

Kalkulatorer:

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.

Aksjefondsparing
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.