I august la de 2.300 ansatte hos Microsoft i Japan om arbeidsuken. Da fikk de ansatte kortere arbeidsuke, uten å gå ned i lønn.

Det melder flere utenlandske medier, som BBC og The Guardian.

I løpet av måneden fikk de ansatte fri hver fredag, og tallene viste at produktiviteten økte med hele 40 prosent.

Testen, som bar navnet «Work-Life Choice Challenge Summer 2019», viste også at de ansatte med firedagers-arbeidsuke var mer tilfredse, lavere sykefravær og at møtene ble langt mer effektive.

Les også: Denne sjefen har droppet krav om arbeidstid for alle ansatte: Jobber som de vil

- Jobb mindre

- Jobb mindre, og hvil mer og lær masse, uttalte Micosofts Japansjef Takuya Hirano i en uttalelse.

Han ville at de ansatte skulle tenke gjennom eksperimentet og på hvordan de kan oppnå samme resultat ved å jobbe 20 prosent mindre.

I perioden eksperimentet ble utført falt også bruken av elektrisitet med 23 prosent og det ble printet 25 prosent færre ark. Hele 92 prosent av arbeidsstokken oppga at de likte firedagers-arbeidsuke.

I uttalelsen sa Hirano ikke noe om ordningen ville videreføres.

Saken fortsetter under pollen

Dør på jobb

Det japanske arbeidslivet skiller seg fra det norske. Der er det ingenting som handler om å skape en balanse mellom jobb og fritid. Her jobber de nærmest døgnet rundt, og for noen får det store konsekvenser, skrev Dagbladet i 2016.

I Japan dør folk på jobb fordi de er overarbeidet, og stadig flere lider av «Karoshi».

Fenomenet «Karoshi» betyr død fra overanstrengelse, fra for eksempel hjertesvikt eller hjerneslag som følge av stress. Det er også flere som tar selvmord.

Avisen siterte The Independent, som kunne vise til tall fra 2015 som viste at at hele 2.310 familier søkte om erstatning som følge av «Karoshi».

Microsoft Norge viser til at dette prosjektet i Japan var en enkeltstående pilot for å høste noen erfaringer.

- På et generelt grunnlag er vi i Microsoft alltid nysgjerrig på å utforske den moderne arbeidsplassen. Å ta i bruk vår egen teknologi for å skape mer fleksibilitet for den enkelte medarbeider er både riktig og viktig.

- For oss er jobben er noe du gjør, ikke et sted du drar til. Vi tror medarbeidere som har stor frihet til å planlegge og administrere sin egen tid, både trives og presterer bedre, sier kommunikasjonsdirektør Christine Viland.

Les også: - Sekstimersdagen er en større kampsak enn noen gang før

Skrotet sekstimersdagen

Her hjemme blir også kortere arbeidstid hyppig diskutert. LO mener det er på høy tid å innføre sekstimersdagen. Mens NHO mener at regnestykket ikke går opp.

I 2006 innførte Tine på Heimdal i Trøndelag et prøveprosjekt med sekstimersdag. Ordningen ble skrotet tidligere i år.

- Formålet med prøveprosjektet var å bidra til økt livskvalitet for de involverte ansatte samtidig som det skulle gi Tine mulighet til å oppnå samme konkurransekraft gjennom høyere produktivitet og opprettholde leveringsevnen med samme ressursbruk som før nedsettelse av arbeidstiden, forklarer kommunikasjonsrådgiver Olav Håland hos Tine.

I forbindelse med Tines 2025 strategi ble ordningen evaluert. Tine skal redusere kostnadene med en milliard kroner mot 2022 og nedbemanne med 400 årsverk som en del av strategien.

- Vi er derfor nødt til å ta grep for å styrke konkurransekraften. Vi må se avviklingen av sekstimersdagen på Heimdal i lys av dette. Etter som ordningen viser seg å være kostbar for TINE og det ikke er noen positiv effekt over tid verken på sykefravær eller på skader har vi bestemt å avvikle ordningen, avslutter han.