Det er lite som har skapt så mye konflikt de siste årene som utbygging av vindkraft. På Haramsøya er konflikten med lokalbefolkningen svært anspent, og Norges største vindkraftanlegg på Fosen står i fare for å måtte rives etter en dom i Høyesterett.

Les også: Problemet ingen snakker om: Alle vil ha mer strøm, men all strømproduksjon er hatet

Vindkraft begynner å bli viktig for kraftforsyningen i Norge

Men samtidig begynner nå de 64 vindkraftanleggene i Norge å virkelig å utgjøre en betydelig del av norsk strømproduksjon. I desember tangerte vindkraften sin tidligere produksjonsrekord, og i januar ble rekorden knust:

Totalt ble det produsert 1,75 TWh med vindkraft, noe som er over dobbelt så mye som januar året før, ifølge nye tall fra SSB.

Det er 50 prosent mer enn netto strømeksport i januar.

For andre gang i historien utgjorde vindkraft mer enn 10 prosent av Norges totale strømproduksjon i løpet av én måned: Hele 11,6 prosent av strømproduksjonen var fra vindkraft, noe som betyr at mer enn 1 av 9 kWh som ble produsert i januar i januar kom fra luft i bevegelse.

Ny produksjon og gode vindforhold

Bransjeforeningen Norwea forklarer utviklingen på denne måten:

- Den store forskjellen på januar i 2021 og 2022 kan nok forklares ut fra vindforholdene, men også at det er bygget mye vindkraft i Norge. Omtrent 2,4 TWh ble satt i drift i løpet 2021. I et normalår produserer vi nå rundt 15 TWh med vindkraft. Det utgjør i omtrent 10 prosent av kraftproduksjonen, så vindkraft er en viktig del av energiforsyningen i Norge, sier Robert Kippe, kommunikasjonsansvarlig i Norwea.

På grunn av stopp i konsesjonsbehandling av nye kraftverk vil det ikke bli satt i drift virkelig store vindkraftverk i årene som kommer.

I stedet står deler av Norges største vindkraftverk på Fosen i Trøndelag i fare for å bli revet. Kraftverket produserer totalt 3,6 TWh strøm i året, men det er uklart hvor stor andel av dette som risikerer å måtte fjernes.

Les også: Vil rive vindturbiner av hensyn til 1800 reinsdyr - sender strømregninga til husholdningene

Ifølge en rapport fra analyseselskapet Thema Consulting reduserte vindkraftproduksjonen i Norge strømprisene med 8-18 øre i ekstremåret 2021.