Pinovo, et bergensbasert selskap med mange kunder i tjenesteindustrien for oljenæringen, har utviklet en teknologi som kan bidra kraftig til å løse et miljøproblem som har fått minimal oppmerksomhet - mikroplast fra malingsavfall.

Les også: Banebrytende norsk klimateknologi kan gi millioner av arbeidsplasser

I 2018 fikk Equinor avslag på en søknad om å slippe ut 150 tonn blåsesand og 1200 kilo malingrester på Osebergfeltet. Equinor skrev i søknaden at oppsamling av avfallet var svært ressurskrevende, men fikk avslag. Det skal være første gang et slikt avslag er gitt.

I avslaget skrev Miljødirektoratet: «Epoxymaling er å anse som plast fordi den inneholder polymerer og ender opp som mikroplast når den fjernes gjennom sandblåsing. Malingsflak fra sandblåsing vil forbli i det marine miljøet i svært lang tid og vi kjenner ikke langtidseffektene av slike utslipp».

Kommentar: Milliarder til mer oljeleting er en enorm risiko

Direktoratet krevde at Equinor fant alternative løsninger for å samle opp avfallet. Fiskeridirektoratet pekte på at utslippet kunne skade fiskebestander i det tilliggende havområdet. Belastningen i form av forurensning av Nordsjøen måtte veie tyngre enn Equinors ekstra belastning med oppsamling og håndtering av sand og malingrester, konkluderte direktoratet.

I Norge alene blåses flere tusen tonn mikroplast rett i havet på denne måten. Maling er den nest største norske kilden til mikroplast i havet, ifølge tall fra Miljødirektoratet.

- De har null kontroll

Når industrielle installasjoner utendørs skal få et nytt malingslag, sand- eller vann-blåses de for å slipe ned overflatene til en ru tilstand. Maling som beskytter mot korrosjon er viktig vedlikehold.

Sandblåsingen klargjør installasjonene for nye malingstrøk. Men malingen er et betydelig miljøproblem på grunn av alt avfallet den medfører. Tøffe værforhold sliter på materialet - det går en million tonn maling går med til disse malingstrøkene globalt hvert år.

- Når de vann- eller sandblåser, er det utfordrende å ha kontroll på avfallet. Malingsrester blåses bokstavelig talt av overflaten og følger ofte vær og vind til havs. Av all blåsesand som brukes i Norge er mindre enn 5 % registrert returnert til deponering , sier Tore Angelskår, administrerende direktør i Bergen-baserte Pinovo.

I tillegg til at det fyker miljøgifter ut i lufta og havet under sandblåsingen, er selve arbeidet forbundet med mye støy og med helserisiko på grunn av de farlige stoffene fra malingen og blåsesand.

Les også: Oljegiganten gir over 900 milliarder i inntekter: - Dette er et fyrtårn

Blåser og støvsuger

Pinovo, som har eksistert i ti år, har utviklet teknologi som bidrar til å redusere dette problemet kraftig og dermed til å spare samfunnet for betydelig forurensing.

- Alt stål til havs må males for å hindre korrosjon på overflatene. Det er konstant vedlikehold på oljeinstallasjoner til havs, mens også skip har malte overflater som må vedlikeholdes jevnlig. Malingrester som inneholder mikroplast fra dette vedlikeholdet er en stor utfordring, men dette kan vi gjøre noe med, sier Pinovos daglige leder Tore Angelskår.

Løsningen Pinovo håper skal bidra kraftig til å løse problemet, er en maskin som på samme tid sandblåser og støvsuger mikroplast-restene av overflaten. På denne måten sikres avfallet til forsvarlig håndtering i stedet for å havne i havet.

Ifølge Angelskår er det rundt tusen personer som årlig er sysselsatt offshore med denne typen arbeid. Pinovo anslår at deres teknologi kan redusere utslipp av mikroplast offshore med opp til 70 tonn. I tillegg reduseres behovet for arbeidskraft til arbeidet med opp til 50 prosent, hevder selskapet.

Les også: Thunberg: – Ingenting har egentlig blitt gjort

Sju millioner kvadratmeter

Equinor alene har sju millioner kvadratmeter overflate, opplyser Angelskår. Alle overflater er dekket av korrosjonsbeskyttende maling som inneholder mikroplast og må vedlikeholdes jevnlig.

- Dette snakkes det lite om. Vi ønsker å redusere avfallet til null, sier Angelskår.

I tillegg til å redusere utslippet muliggjør også teknologien betydelig gjenbruk, ifølge Angelskår, som anslår at sanden kan gjebrukes 20 ganger med Pinovos sandblåsingsteknologi.

Vil ut i verden

Nå er ambisjonen å få teknologien ut i virksomhetene. Pinovo er ett av 12 internasjonale selskap med i en satsing på marin-teknologi i regi av investeringsfondet Katapult Ocean, som har investert om lag 1,3 millioner kroner i Pinovo for å bidra til skalering og kommersialisering.

Potensialet er stort. Globalt er det over 1.200 plattformer og 50.000 skip som regelmessig sandblåser og vedlikeholder overflatene, hevder Angelskår.

Største eier i Pinovo er Fjord Invest, med en andel på 28 prosent. Øvrige eierandeler er fordelt på Katapult Ocean og enkeltpersoner. Angelskår tar sikte på å øke omsetningen fra 7,8 millioner kroner i 2019 til 12 millioner kroner i 2020.

- Bra til småjobber

Rune Eiane er avdelingsleder for Verktøy & Utstyr i Kaefer Energy. Kaefer Energy er en tjenesteleverandør i oljenæringen med tusen ansatte, som ifølge årsregnskapet hadde en omsetning på 1,5 milliarder kroner og tusen ansatte i 2018.

- Vi har kjøpt noen anlegg og leid med jevne mellomrom. Det er helt topp til sin bruk. Fordelen er at er støvfritt, så vi slipper å rengjøre. Vi har brukt utstyret på Valhall, Skarv og Åsgard, sier Eiane.

Eiane forteller at Kaefer bruker utstyret til spotblåsing, repeterende vedlikehold og mindre jobber. Til de store tankene går det for sakte å bruke Pinovo-teknologien, påpeker han.