Den 20. juni var det storstilt prisutdeling til neste års miljøhovedstad. På dagtid var arrangementet på Hotel Continental, og prisutdelingen ble holdt på stiftelsen for design og arkitektur i Oslo.

Det er EU-kommisjonen som utpeker Europas miljøhovedstad. Prisutdelingen ble naturlig nok lagt til miljøhovedstaden for inneværende år, nemlig Oslo.

Selv om Kommisjonen var ansvarlig for arrangementet, var det Oslo kommune som tok den praktiske gjennomføringen.

Ble for dyrt for EU-toppene

I samarbeid med eventbyrået Gyro tegnet kommunen opp et budsjett for arrangementet og sendte det over til EU-kommisjonen den 10. april. I en e-post samme dag, svarer EU-kommisjonens rådgiver at de er bekymret for prisnivået.

– Vi trenger lavere pris på hotellrommene på Hotel Continental. Prisen er LANGT OVER (sic) taket for EU-kommisjonens budsjett for Oslo.

Det viser e-poster og interne dokumenter Nettavisen har fått tilgang på. (se bilde under)

Ifølge de interne dokumentene ble det budsjettert med en rompris på kr 2.995 per natt. Hele arrangementet ble budsjettert til 1.419.650 kroner.

– EU-kommisjonen ba Miljøhovedstaden om å foreslå lokasjoner som egnet seg for seks jurypresentasjoner over to dager. Vi presenterte 3 ulike lokasjoner som var ledige på gitte datoer og som møtte behovene til kommisjonen. De valgte Hotel Continental.

Det sier Kristin Stormo som er kommunikasjonsrådgiver for sekretariatet for miljøhovedstaden.

Hun forklarer at dette var et arrangement hvor EU-kommisjonen hadde hovedansvaret, men kommunen organiserte det praktiske.

– En av forpliktelsene når man utpekes til europeisk miljøhovedstad er å være vertskap og avvikle prisutdelingen av kommende vinnerbyer. Prisutdelingen er i hovedsak EU-kommisjonen sitt arrangement, som vi tilrettelegger for og har laget forsterkende aktiviteter rundt. Prosjektet som omtales «prisutdelingen» bestod av tre dager totalt; med jurypresentasjoner, et symposium, studiebesøk og nettverksmøte, sier hun.

I en e-post til kommunen sier EU-kommisjonens rådgiver i april at hotellet blir for dyrt for dem.

– Budsjettet er allerede mye høyere enn hva vi kan betale, skriver Wanders-Wengler i en e-post til kommunen.

– Pinlig kutt

Oslo-byrådet har tidligere fått kritikk for å budsjettere med 118 millioner kroner til feiring av Oslo som miljøhøvedstad.

Feiringen fikk imidlertid en fartshump dagen før prisutdelingen, den 19. juni. Rødt stemte sammen med opposisjonspartiene i Oslo bystyre og påførte byrådet et kutt på 25 millioner i budsjettene.

– Kuttet betyr i praksis stans i det meste av aktiviteter etter 1. oktober, og at større internasjonale arrangementer med en rekke andre europeiske byer må kuttes, sa gruppeleder for MDG, Harald Nissen samme dag som kuttet ble vedtatt.

Han synes det var ekstra pinlig at det skjedde dagen før de fikk internasjonalt besøk.

– Det er ekstra pinlig for Oslo at dette skjer dagen før neste års Europas miljøhovedstad skal utpekes i rådhuset, sa Nissen.

Gikk over EUs ramme

Halvannen måned etter budsjettet ble sendt til EU, kom det brev tilbake om at budsjettet var godkjent og innvilget støtte inntil 90.000 euro. Oslo endte opp med omtrent 550.000 av regningen.

– Hvorfor gikk dere over rammene?

– Vi gikk ikke over rammene. Rammene for disse tre dagene var på 1.400.000 kroner hvor EU-kommisjonen bidrar med 850.000 kroner for at byene skal ha råd til det prisutdelingsdagene krever. Miljøhovedstaden brukte 113.000 kroner mindre enn avsatt budsjett på 550 000 kroner, forklarer Kristin Stormo i kommunen.

Arrangementet hadde totalt 200 gjester, med 120 internasjonale gjester.

Store deler av Oslo-byrådet var til stede, og byrådsleder Raymond Johansen holdt innlegg. Det var inviterte fra både næringsliv, organisasjoner og politikk.

Stormo understreker at det ikke var deres ansvar å ordne hotellrom for EU-toppene i juryen, men at de reagerte på prisnivået på hotell i Oslo. Kommunen sendte dem en liste med andre mulige hoteller, og de endte opp med å bo andre steder i byen.

Ifølge kommunen endte arrangementet opp med å koste 1.286.875 kroner, og det gikk dermed drøyt 113.000 kroner under budsjettet.

206.000 kroner på artister og musikk

Det som bidro til å dra opp prisen spesielt var kveldsarrangementet for prisutdelingen. I budsjettet var det lagt inn 400.000 kroner til scene, lys- og lydteknikk. Dette forsikrer kommunen til syvende og sist ble langt billigere.

Av innleide personer, ble Gina Gylver hentet inn for å være konferansier til 25.000 kroner. Mannskoret tok 40.000 kroner for opptreden, og artisten Nosizwe kostet 20.000 kroner.

Det ble også brukt 30.000 kroner på blomster og dekorasjoner, og samlet 219.000 kroner for eventbyråets organisering og gjennomføring av arrangementet.

Middag, aperitiff og inntil tre alkoholenheter kostet samlet 184.450 kroner.

Mest lest om offentlig pengebruk