Jeg skal innrømme at jeg har litt sans for Miljøpartiet De Grønne, og da mener jeg ikke den ytterliggående politikken deres, men at de er ærlige og direkte i sin kommunikasjon.

Mens de andre rødgrønne partiene vrir seg som åler rundt spørsmålet om de nye bomstasjonene som kommer om under en måned i Oslo, klinker MDG-lederen til:

- Det er ingenting som fjerner kø, reduserer utslipp og utjevner forskjeller som et godt utbygd kollektivtilbud og tryggere reisevei for syklister og fotgjengere. Derfor er ikke Miljøpartiet De Grønne redd for å si det som det er: Vi er for bomringen i Oslo! sier leder Einar Wilhelmsen i Oslo MDG.

Sett med MDG-briller er synspunket logisk. Av rundt 80 milliarder kroner i bompenger fra bilistene, skal 85 prosent gå til kollektivformål, syklister og gående. Og partiet kjemper med nebb og klør for å stanse de veiutbyggingene som tross alt lå i Oslopakke 3-kompromisset.

På 1. mai anbefalte MDG til og med folk å gå i tog for bompenger. Ikke alle er enige i den oppfordringen.

Om under en måned, den 1. juni, får Oslo tre bomringer og ialt 83 bompengestasjoner. Det skjer samtidig som nye rapporter viser at overgangen til biler med mindre utslipp og nullutslipp-biler vil redusere utslippene kraftig.

Kritikerne hevder med en viss rett at MDG er imot bilkjøring i seg selv, ikke ulempene ved biler. Den kritikken preller av på MDG, men den er vond for Arbeiderpartiet og det rødgrønne byrådet. Den siste gallupen viser at Arbeiderpartiet har falt 4,2 prosentpoeng siden forrige valg - mens SV og MDG har vokst tilsvarende. Det sier noe om hvilke velgere som er mest fornøyde.

Det er liten tvil om at bompenger blir en achilleshæl for byrådsleder Raymond Johansen og Arbeiderpartiet i lokalvalget til høsten. I Bergen har antibompengepartiet nær 17 prosent av stemmene.

Begge steder ønsker bompengetilhengerne at staten skal ta mer av regningen, men den er for billig. Bompengepakkene er lokalt vedtatt, og da må også lokalpolitikerne stå ved det de har vedtatt - som Mijøpartiet De Grønne gjør det.

I "gamle" dager satte man opp bommer for å finanserie veien man kjørte på. Og når veien var betalt, ble bommen fjernet. Enkelt, greit og forståelig.

Det som er problemet i de store byene nå er at bompengepakkene nesten ikke går til å bygge vei, og at bilistene blir skattlagt ekstra for å betale kollektivtransport og gang- og sykkelveier. Til alt overmål ønsker byrådet i Oslo å fjerne den delen av kompromisset som faktisk kom bilistene til gode, nemlig utbyggingen av E18 Vestkorridoren.

Hvordan bilistene blir rammet fra 1. juni avhenger av kjøremønsteret til hver enkelt: Det er dyrere å kjøre i rushet, med bensin- og dieselbil, og sporadisk.

De som slipper billigst per gang er de som kjører ofte, bruker elbil, og holder seg utenfor rushtrafikken. Statens veivesens bompengekalkulator beregner prisen.

Den viser enorme variasjoner på en tur/retur Sandvika - Lillestrøm, for eksempel. Der prisen vil variere fra 44 til 236 kroner avhengig av hvordan man "skrur" på parametrene. Rabattordningen er for øvrig slik at man kan straffes økonomisk ved å bruke tid i rushet.

Et par eksempler (kilde: Bompengekalkulatoren):

  • Kjører du den 73 km lange turen klokken 12.00 en formiddag med elbil, er prisen åtte kroner med bombrikkerabatt og 38 kroner uten den samme rabatten.
  • Starter du klokken 07.00 og kjører diesebil uten bombrikke, beregner kalkulatoren prisen til 232 kroner. Da må du betale rushtidsavgift og det går trolig så lang tid i rushet at du ikke får "timerabatten".
  • Med brikkerabatt synker prisen for den samme bilisten til 49,60 kroner, ifølge den offisielle Bompengekalkulatoren.


Kjører du fra Sandvika til Lillestrøm om morgenen, og tilbake om ettermiddagen kommer prisen på en snau 100-lapp med alle rabatter.

Poenget er at de 80 milliardene skal hentes et sted, og at prislappen for å kjøre på veien vil variere enormt avhengig av biltype, kjøremønster og ulike rabattordninger.

Det som er ganske sikkert er at bilistene vil rase, og at politikerne vil vri seg unna ansvaret for å ha vedtatt bomringen.

Derfor er det så oppfriskende at MDG faktisk sier det som det er - og til og med anbefaler folk å gå i tog for å støtte bompengene.

PS! Hva mener du? Er bopenger greit eller er det en ekstraskatt som må bekjempes? Og hva synes du om at MDG er ærlige om hva de mener? Skriv et leserinnlegg!