*Nettavisen* Økonomi.

Miljøpartiets radioaktive sentrumsalternativ

- Med Høyres forslag ville man få stasjoner på Bislett, Ullevål sykehus, Sagene og nordre Grünerløkka ved Ringen kino før den kobles på dagens t-banenett ved Carl Berners plass.

Ved årets kommunevalg i Oslo er en av de store forskjellene mellom blokkene hvilken ny sentrumsbane som skal bygges.

Av Vegard Rødseth Tokheim, bystyrekandidat for Oslo Høyre

Byrådets alternativ ligger tett opp til dagens sentrums t-bane, mens Høyre har et forslag som dekker rundt 140 000 flere mennesker lengre nord i sentrum av byen.

Med Høyres forslag ville man få stasjoner på Bislett, Ullevål sykehus, Sagene og nordre Grünerløkka ved Ringen kino før den kobles på dagens t-banenett ved Carl Berners plass. Alternativet med å bygge en sentrumsbane lengre nord går i solid steinmasse, og har ikke de samme miljøutfordringene som byrådets forslag.

Klikk på bildet for å forstørre.

Vegard Rødseth Tokheim er bystyrekandidat for Oslo Høyre.

Problemene ved bygging

T-baneutbygging i Oslo har aldri vært helt enkelt, men en av hovedgrunnene til det er ikke politisk. Grunnforholdene i hovedstaden er ikke spesielt egnet for å bygge tunneler. Midt i Oslo sentrum er de geologiske forholdene svært utfordrende ved utbygging på grunn av leire og alunskifer.


Alunskifer er ufarlig så lenge den ligger urørt. Det er først når den kommer i kontakt med luft og/eller vann at alunskiferen blir miljøskadelig. Eksempelvis vil uranet i skiferen brytes ned til radongass – en usynlig, luktfri og smakløs gass - som avgir radioaktiv stråling. Radongass er den nest mest vanlige årsaken til lungekreft etter røyking.

Aggressiv forekomst

Noe av den mest aggressive forekomsten av alunskifer finnes midt i sentrum rundt der Stortinget t-banestasjon er i dag. Det betyr at byrådets tunnel skal graves igjennom mange tonn av den radioaktive steinmassen. Det kan også skape byggtekniske problemer ved at alunskiferen kan svelle og medføre bygningsskader eller at det dannes surt vann som kan gi skade på betong- og stålkonstruksjoner.

Under byggeperioden så er det et krav fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) at hver 1000 m 3 skal testes før det deponeres på et spesialdeponi som kan håndtere farlig radioaktivt avfall. Dette fordi det anslås at alunskiferen kan ha opptil 170 mg/kg uran. Det kan tenke seg at det må midlertidig lagres før det sendes til spesialdeponi for farlig på eksempelvis Langøya. Prosessen med å grave ut så mye miljøfarlig steinmasse vil være kostbar og byggteknisk utfordrende, og potensielt skadelig for andre bygg i området.

Lagring av radioaktivt avfall

Det er på sin plass at byrådet avklarer hvor i byen det kanskje må midlertidig lagres farlig radioaktivt avfall. Kan det tenke seg at planen vil innebære at radioaktivt avfall må lagres i nær eller innen Markagrensen?

Alunskifer inneholder også andre giftige tungmetaller enn uran som kadmium, kobber, nikkel, sink, og kvikksølv. Sammen med det høye innholdet av svovel fører det til at det kan dannes svovelsyre, som igjen fører til at alunskiferen løses ut. Dette kan ødelegge grunnvannet eller drepe dyre- og planteliv. Kommer svovelsyren ut i et vassdrag vil det f.eks drepe fisk, bunndyr og planter. Dette kan utgjøre en miljøkatastrofe for Oslos store artsmangfold dersom det ikke håndteres ytterst forsiktig.

Trøbbel forrige gang


Den forrige gang vi bygde t-banetunnelen vi alle kjenner i sentrum, ble løsmassene lagret under asfalt ved den nye motorveien E18 ved Frognerstranden. Å lagre alunskifern under asfalt var regnet som en trygg måte å deponere steinmassene på. Det tok ikke lang tid før veibanen begynte å bukle seg fordi alunskiferen forvitret under asfalten. På samme måte hadde man uvanlige opplevelser da man benyttet alunskifer som fyllmasse ved byggingen av jernbanen fra Jaren til Røykenvik på slutten av 1800-tallet. Alunskiferen utga så mye radioaktiv stråling at jernbanesporet var snøfritt om vinteren. Da er det kanskje ikke så rart at svenskene på seksti-tallet kunne utvinne uran av alunskiferen i Ranstad mellom Falköping og Skövde.

Det er en rekke spørsmål Miljøpartiet de Grønnes ansvarlige byråd må besvare velgerne før spaden settes i jorden. Hvor sikker er Miljøpartiet at deres sentrumsalternativ for t-banen ikke vil utsette det sentrale Østlandet for de høyeste bequerel-målingene siden Tsjernobyl-ulykken i 1986? Det er nærliggende å spørre seg hvilke HMS-tiltak byrådet har tenkt å sette i gang for arbeiderne som skal grave ut deres tunnelalternativ? Hvilke tiltak skal byrådet ta for å sikre innbyggere, miljø og artsmangfold i Oslo? Hvor mye dyrere vil sentrumsbanen bli ved å måtte grave med de særskilte miljø- og stråleverskrav som alunskifer stiller? Hva er kostnaden ved å måtte deponere steinmassen til et spesialdeponi?

Rødt må svare

De samme spørsmålene rundt sikkerhet for tunnelarbeiderne, innbyggere og miljøet må Rødt også besvare. De var med å danne flertall for å sette i gang bygging av en sentrumstunnel som har potensial til å være den største miljøkatastrofen i Oslos nyere historie.

Høyres forslag vil gå i solid steinmasse, og har ikke de samme miljøutfordringene som byrådets forslag. Vårt alternativ er gjennomtenkt og langt bedre for miljø, natur og helse for byens innbyggere. Da blir det bare en ekstra bonus at flere får tilgang til t-banenettet og at det bidrar til å skape en mer helhetlig og levende by.

Kilder:

https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/11896b072ec14f3294ac0bd80c6c557a/oslo-navet-t-banelosninger-n.pdf

https://vannforeningen.no/wp-content/uploads/2015/06/2007_32667.pdf

https://ruter.no/contentassets/3258f4ca6a9c4ab7a42bd46c7f29cdbd/planprogram-ny-tunnel.pdf

http://miljoringen.no/wp-content/uploads/2019/03/DAG-2-13-Marthe-Holmstrand-DSA.pdf

http://geo.ngu.no/kart/minkommune/?kommunenr=0301

https://einnsyn.kystverket.no/einnsyn/RegistryEntry/ShowDocument?registryEntryId=286946&documentId=520805

https://no.wikipedia.org/wiki/Alunskifer

https://no.wikipedia.org/wiki/Radon

https://www.noah.no/trygg-handtering-av-naturlig-radioaktivitet/

https://www.oslohoyre.no/eiriklaesolberg/hoyres-sentrumsbane-lofter-t-banetilbudet/

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag