Etter fire ukers forhandlinger er Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet og SV enige om ny politikk for Oslo de neste fire årene.

– Dette er sannsynligvis den grønneste plattformen i noe politisk prosjekt, noe sted i verden, noen gang, sier Lan Marie Berg (MDG).

Med planen om å kommunalisere alle sykehjem innen 2023 er Oslo trolig også i toppsjiktet i den vestlige verden i å motarbeide private tilbydere innen velferd. Eller sagt på en annen måte: Den nye politiske plattformen åpner for å gjøre en allerede alt for stor offentlig sektor enda større.

Det er heller ingen folkebevegelse for å sosialisere privat drevne sykehjem - eller barnehager - som konsekvent, år etter år, scorer bedre på brukerundersøkelser enn de kommunale.

For å finansiere gildet vil de rødgrønne utrede en ny eiendomsskatt, heve bompengene og prisen på parkering for nye fossile biler og kutte milliardinvesteringer i nye veier inn og ut av Oslo.

De kaller det profittfri velferd, men i praksis blir det å ta ut tilbydere som har de mest fornøyde brukerne år etter år: - Alle Oslos sykehjem skal være drevet av kommunen eller ideelle innen 2023 og bruken av kommersielle selskaper i barnevernet skal fases ut, heter det i erklæringen.

Det ferske valgresultatet viser at den grønne politikken har mange tilhengere, og MDG har åpenbart på nytt fått fullt gjennomslag for sine krav. Det viktigste for folk flest er 20 prosent billigere enkeltbilletter på kollektivtransport og at man skrinlegger planen om prisøkning i 2020.

Det skal bli flere avganger, mer sykkelveier, et gratis kjøttfritt skolemåltid om dagen, gratis aktivitetsskole og gratis kjernetid i barnehagen på østkanten (skal utvides vestover hvis tiltaket er vellykket).

Politikken er oppsummert i ti ønsker, men de er luftige og mangler reelle tiltak for å bli oppfylt. For eksempel skal Oslo være en trygg by å ferdes i, med trygge nabolag, noe som står i skarp kontrast til gjengvolden som har rystet byen de siste helgene.

Flere av de andre løftene har et klart avtrykk fra Miljøpartiet De Grønne:

  • I Oslo skal vi være en utslippsfri by med ren luft, bedre og billigere kollektivtilbud, flere sykkelveier og bærekraftig mat, hvor det enklere å leve grønt i hverdagen.
  • I Oslo skal vi jobbe innovativt med å raskere redusere materielt forbruk, slik at vi får et konkurransefortrinn i overgangen til en sirkulær økonomi og ny grønn industri.

(Kilde: Byrådserklæringen, løfte 3 og 4).

Byrådet har bred støtte, også blant opposisjonspartier som Venstre, for å gjøre Oslo utslippsfri innen 2030. Nye sykkelveier og billigere kollektivtransport er utvilsomt populære tiltak.

Det er også oppmuntrende at det rødgrønne byrådet vurderer å skrinlegge planen om å bygge et fotogalleri og heller utrede muligheten for å lage et friområde på den såkalte sukkerbiten-tomten på havnen.

Mer kontroversielt er beslutningen om å skrinlegge to viktige veiprosjekter som ville fått rushtrafikk delvis under jorden og bidratt til å lette køene inn og ut av hovedstaden.

På østkanten har beboerne kjempet i en årrekke for å få E6 i tunnel under Manglerud, men der sier det rødgrønne byrådet nei. Og "køverstingen" E18 Vestkorridoren inn til Oslo fra Asker og Bærum skal også skrinlegges.

Legg på forslag om lavere fartsgrenser og det er bare å ruste seg for mange nye år med bilkøer for bilister som bare skal gjennom Oslo.

Det er heller ingen folkebevegelse for å sosialisere privat drevne sykehjem - eller barnehager - som konsekvent, år etter år, scorer bedre på brukerundersøkelser enn de kommunale.

De siste ukene er det avslørt over 30.000 lovbrudd med brudd på arbeidstidsbestemmelsene i de kommunale virksomhetene. Det er altså lite som tyder på at kommunen er spesielt egnet til å drive sykehjem bedre enn de private, snarere tvert imot.

Norge har en av de laveste økonomiske ulikhetene i verden, selv om det motsatte har vært hevdet av partiene på venstre fløy.

Byrådsleder Raymond Johansen sier at "en grønn politikk må være rød for å lykkes, og en rød politikk må være grønn for å vare".

Det er en påstand med politiske skylapper. Tvert imot er det slik at både en rød og en blå politikk må være grønn for å vare, og det må vi få både private og offentlige aktører med på.

Det er synd at økonomisk overtro fra venstresiden har fått skjemme en fremtidsrettet og miljøvennlig byrådsplattform.

PS! Hva mener du? Er dette en god politikk for hovedstaden de neste fire årene, eller er den for rød eller for grønn? Skriv et leserinnlegg!