– Som sikkert mange er klar over ligger det tusenvis, hvis ikke millioner av porsjoner i naturen, sjøen, strender og gater rundt om i Norge. Antallet bare øker dersom vi ikke tar et større grep nå. Alle snusere må gå inn i seg selv og stoppe med forsøplingen.

Det sier Adrian Huer i Snus365.no, til Nettavisen.

Siden oppstarten i 2019 har snus365.no, som er en nettbutikk som selger snus, prøvd å slå et slag for miljøvern. Kundene har blant annet blitt oppfordret til å ikke kaste snus i naturen på både nettsidene til butikken, og på klistremerkene på snusboksene.

I den sammenheng har de også ønsket å samarbeide med miljøorganisasjoner. Problemet er bare at ingen ønsker å motta pengegavene fra snusprodusenten.

– Både Hold Norge Rent og Naturvernforbundet har sagt at de ikke ønsker å samarbeide med oss. Vi får lov til å donere penger. Men da blir det anonym donasjon, og vi kan ikke bruke logoene deres i vår kommunikasjon. Da forsvinner en del av kraften med å informere våre kunder og lesere om problematikken rundt forsøpling av snus og snusbokser i naturen, sier Huer.

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, bekrefter at snus365.no har kontaktet dem om et mulig samarbeid.

– Grunnen til at vi takket nei til tilbudet var at de ønsket å ha vår logo knyttet til produktsalget. Det aksepterer vi ikke fra noen selskaper, sier Gulowsen til Nettavisen.

– Den tilliten og troverdigheten som Naturvernforbundet har rundt miljø, ønsker vi ikke å utsette for noen typer risiko.

Ingvild Hafstad, kommunikasjonsansvarlig i Holde Norge Rent, sier på sin side at de ikke har anledning til å si ja til tilbudet til snus365.no på bakgrunn av tobakkskadeloven, som forbyr tobakkssponsing. Helse- og omsorgsdepartementet vil imidlertid ikke si hvorvidt dette tilfellet vil falle inn under forbudet. (Se svar lengre ned i saken).

Ville donere 80.000 kroner

Snusprodusenten hadde planer om å gi 50 øre for hver snusboks de selger i november til en miljøorganisasjon. Med et salgsgjennomsnitt på mellom 120.000 til 160.000 snusbokser, ville det gitt en pengegave på opp til 80.000 kroner.

– Planen var at vi på forsiden vår skulle hatt en teller på hvor mye som doneres daglig og til hvem, sammen med budskapet:

Tre enkle vaner alle snusere må ha. 1.Snus skal ikke i do. 2. Snus skal ikke kastes i naturen. 3. Snusboksen skal resirkuleres. Snusen kastes i søpla.

Snusprodusenten mener at snus stigmatiseres i mediene, og at det alt for ofte trekkes sammenligninger med de alvorlige helseskadene som sigarettrøyking gir. Han mistenker at det bidrar til å stikke kjepper i hjulene for gode miljøprosjekter.

– 6000 mennesker dør årlig av tobakksrøyking, ingen dør av snus. Det er veldig trist at vi blir sammenlignet med en industri vi tar sterk avstand fra, sier Huer, og mener pressen bidrar til det han mener er desinformasjon.

– Mediene kommer med skremselsproganda om at snus kan være farlig, uten gode nok bevis fra forskningen.

Huer sier at snus ikke er helsebringende, men bidrar til at folk klarer å slutte å røyke.

– Debattene bør skilles. La oss ta snusdebatten når målet med røykfri hverdag er oppnådd, sier han, og tilføyer:

– Det er bedre å ikke snuse enn å snuse, men mye bedre enn å røyke.

– Vi synes det er veldig trist at vi blir sammenlignet med en industri vi tar sterk avstand fra. De som ønsker tobakk, ønsker å selge tobakk, og ikke mer snus.

Huer har fortsatt ikke gitt opp håpet om å få til et samarbeid med en mulig miljøorganisasjon.

Les også:

Skiller ikke mellom sigaretter og snus

Snusprodusenten får langt på vei medhold av snusforsker, Karl-Erik Lund.

– Snusindustrien blir slått i hartkorn med sigarettindustrien. Det er få som trekker noen skille der, uttaler Lund til Nettavisen.

Til tross for at for eksempel snusgiganten, Swedish Match, aldri har produsert sigaretter, mener snusforskeren at snusprodusenten blir sett på med samme skepsis som sigarettindustrien, som det er all grunn til å kritisere for uetiske disposisjoner.

Den negativt opinionsdannede effekten overføres til snus, sier Lund, og understreker:

– Alle kan enes om å hate tobakksindustrien, men når man ikke skiller mellom faren og helseskader ved sigaretter og snus i vurderingen av industrien, blir dette resultatet, og det er urettferdig.

Snusforskeren er ikke overrasket over at organisasjoner som Naturvernforbundet er skeptisk til å motta donasjonene. Ettersom mange har problemer med å skille tobakks- og snusindustrien fra hverandre, kan de stå i fare for å bli oppfattet som de mottar penger fra en industri man har blitt enige om å hate.

– De som mottar donasjonene, kan løpe en risiko, så lenge man ikke klarer å skille, konkluderer han.

Dermed mener han forsøk fra industrien om å distansere seg fra sigarettindustrien foreløpig ikke lykkes.

Les også: Har denne snusforskeren rett, endrer det alt vi vet om farene ved snus

– Ville ikke vært verdt å ta i mot pengene

– Jeg forstår miljøvernorganisasjonene veldig godt. Det er klart at om de inngår et slikt samarbeid, blir det som at de anerkjenner eller anbefaler snus.

Det sier omdømmeekspert, Elizabeth Hartmann, til Nettavisen.

– De vil bli tatt til inntekt for at snus er ok, og ikke helsefarlig, påpeker eksperten, og er tydelig på at det fint at de takket nei.

– Omdømmemessig ville det ikke vært verdt å ta i mot pengene uansett. Det viser at miljøorganisasjonene har faglig integritet, sier hun.

Hartmann trekker blant annet frem at Naturvernforbundet har en helt egen merkevarestrategi, og at ingen selskaper ønsker å bli assosiert med samarbeidspartnere som bryter med egne verdier.

– Snusprodusenten står ikke øverst på ønskelisten, den verken styrker, eller kler imaget som miljøvernorganisasjonen ønsker å ha, sier Hartmann, og understreker:

– En hver merkevare er opptatt av sitt egen image, og at de har samme verdier som en selv. Disse to lever i hver sin verden.

Slik svarer hun på spørsmål om hva som ville ha skjedd om miljøvernorganisasjonene ville ha mottatt pengegaven:

Det ville blitt oppfattet som blodpenger og avlat. Og de ville uten tvil blitt karakterisert som utrolig naive som lot seg kjøpe for 60.000 kroner. Det at noen ville vært villige til å selge sjela si for et så lavt beløp, ville de hatt alt å tape på, mener Hartmann.

Hun mener dessuten at snus365.no ønsker samarbeidet som ledd i å styrke egen merkevare.

– Det er et forsøk på å kjøpe seg goodwill.

Les også:

Ønsker ikke å utsette seg for risiko

Naturvernforbundet sier at miljøvernorganisasjonen hele tiden mottar lignende tilbud, og at de i all hovedsak blir avslått. Forbundet har forøvrig egne retningslinjer for samarbeid med andre selskaper og organisasjoner.

På spørsmål om det er urettferdig at snus og sigarettrøyking skjæres over samme kan, mener han at miljøperspektivet er viktig.

– Fra et miljøperspektiv er det store utfordringer knyttet til produksjon av tobakk når det gjelder beslag på areal, bruk av sprøytemidler, barnearbeid og forsøpling, som stiller tobakksindustrien i en annen klasse enn mye annet, uavhengig av helseperspektivet, sier Gulowsen.

Naturvernforbundet understreker at dersom snus365.no ønsker å støtte miljøarbeidet deres, har de et eget lokallag som jobber spesifikt med snus og sneiper i naturen.

Kan være lovstridig

Ingvild Hafstad, kommunikasjonsansvarlig i Holde Norge Rent, kommenterer dialogen med snus365.no slik:

– Forsøpling fra snus er et stort problem i Norge. Tobakksskadeloven legger føringen for hvordan vi kan samarbeide med bransjen, og dette innebærer at vi ikke kan ta imot donasjoner, sier hun til Nettavisen.

Hun understreker at Holde Norge Rent mener det ikke er riktig at de skal ha vurdert å motta en anonym donasjon fra snusprodusenten:

– Hold Norge Rent har aldri bedt Snus365.no om anonyme donasjoner.

Nettavisen har stilt spørsmål til Helse-og omsorgsdepartementet om miljøorganisasjonene ville brutt Tobakksskadeloven ved å motta pengedonasjonene.

– Alle former for tobakksponsing er forbudt. Dersom tobakksselskaper er involvert i sponsorsamarbeid som gir penger til for eksempel miljøformål, vil det kunne føre til positiv omtale av tobakksselskapet. Det igjen vil kunne ha som effekt å promotere tobakksprodukter eller tobakksbruk direkte eller indirekte, skriver statssekretær, Karl Kristian Bekeng, i Helse- og omsorgsdepartementet, i en e-post til Nettavisen. Men han poengterer:

– Det må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle av om forbudet mot sponsing brytes.