Oslo Børs er på rekordnivåer, og det nyter en av Norges rikeste personer godt av. Kjell Inge Røkke har aldri vært rikere ut fra børsverdiene.

Investeringsselskapet Aker er så langt i år på Oslo Børs opp hele 43,2 prosent til kurs 802 kroner (se grafen under).

Det betyr at Aker-konsernet ved børsslutt fredag var verdt hele 59,6 milliarder kroner. Røkke eier gjennom sitt investeringsselskap TRG 68,2 prosent av Aker. Ut fra børsverdiene er dermed Røkkes Aker-formue på rekordhøye 40,7 milliarder kroner.

Les også: Røkke har regnet ut hvor lenge han har igjen å leve

Enda høyere

Bladet Kapital vurderte for en måned siden Røkkes totale formue til 36,6 milliarder kroner. Det inkluderer også registrert ligningsformue for barna Kristian Monsen Røkke og Elisabeth Monsen Røkke.

Men, Aker utarbeider hvert kvartal anslag for den såkalte verdijusterte egenkapitalen i selskapet. Dette er anslag over det de mener er de reelle verdiene i selskapet, verdier som kanskje ikke gjenspeiles i børskursen. Disse verdiene kan dermed avvike fra børsverdiene.

Og i sommer mente Aker at konsernet egentlig hadde verdier for 66,2 milliarder kroner, der Røkkes andel tilsvarte 45,6 milliarder. Verdioppgangen til Aker i andre kvartal ble vurdert til over 14 milliarder.

Med en kursoppgang i tredje kvartal på 5,5 prosent, vil disse verdiene være enda høyere ved utgangen av kvartalet. Men det er verdt å merke seg at bare siden kvartalsskiftet, er kursoppgangen i Aker på hele 11 prosent.

Les også: Røkkes karbonfangst-ess satser knallhardt: Vil fange 10 millioner tonn årlig de neste årene

Grønn satsing

2021 har vært et begivenhetsrikt år for Røkke og Aker. Aker er et industrielt investeringsselskap med store eierandeler i selskaper som Aker BP, Aker Solutions, Aker Biomarine, Akastor og Ocean Yield og samleselskapet Aker Horizons.

I mai gikk Aker Horizons på børs, som samlet de grønne investeringene i konsernet. Aker skilte i fjor sommer ut havvind og karbonfangst fra oljeservicekonsernet Aker Solutions, som ble til børsnoterte Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture.

Karbonfangstselskapet Aker Carbon Capture har i dag en markedsverdi på drøyt 16 milliarder kroner etter en kraftig kursoppgang. For havvindselskapet Aker Offshore Wind har det gått tyngre.

Grå fest

Og det er fortsatt den grå satsingen til Aker som bidrar med de største verdiene, om lag to tredjedeler. Aker BP-aksjen er hittil i år opp 52,3 prosent i takt med de høyere olje- og gassprisene (se grafen under). Markedsverdien av selskapet er hele 118,6 milliarder kroner.

Akers verdiandel utgjør om lag 22 milliarder kroner gjennom 47 prosent av aksjene i investeringsselskapet Aker Capital, som igjen eier 40 prosent av Aker BP.

- Aker har ingen planer om å gå ut av olje og gass. Vi har vært der i over 50 år, og ambisjonen i overskuelig fremtid er å drive olje og gass til en lavest mulig produksjonskostnad og med lavest mulig utslipp.

- Så vil tiden vise hvordan markedene utvikler seg og skaper utviklingsmuligheter også for olje i Aker-konsernet, uttalte konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker til Nettavisen i august.

Les også: Røkke og Fredriksen går sammen for å bygge havvind

Trått

For noen av de andre milliardærene i toppen er utviklingen mer blandet. John Fredriksen er Norges desidert rikeste person, om vi regner med utflyttede personer. Kapital vurderte i forrige måned den reelle formuen hans til hele 114 milliarder kroner.

«Storeulv» har plassert formuen i en rekke sektorer, blant annet i oppdrettsselskapet Mowi (tidligere Marine Harvest), som fikk en bratt nedtur i fjor. Kursoppgangen i år er på pene 22 prosent, men vi er bare til inngangsnivåene til 2020.

Tankrederiet Frontline, der Fredriksen eier 45 prosent av aksjene, hadde en voldsom nedtur i 2020. Til tross for en sterk kursoppgang i år, er Frontline-aksjen fortsatt 30 prosent lavere enn i januar 2020.

Det har også gått dårlig for storeier Stein-Erik Hagen i Orkla, som har måttet se Orkla-aksjen falle over 10 prosent i år.

Nedgangsaksje

Orkla-aksjen regnes som en såkalt defensiv konsumaksje, som gjør det best i nedgangstider sammenliknet med de mer sykliske aksjene, som energiaksjer. De tre seneste månedene har Orkla-aksjen falt fra over 91 kroner til 78 kroner (se grafen under).

Hagen har også verdier utenom Orkla i blant annet brennevinsprodusenten Arcus og elektronikk-kjeden Komplett. Kapital vurderte i september Hagens reelle formue til 33 milliarder kroner.

Andre kjente milliardærer på toppen av rikinglisten har mesteparten av verdiene plassert i selskaper som ikke er børsnoterte. Det gjelder blant andre Johan Johannson (Norges Gruppen), Odd Reitan (Rema), Johan H. Andresen (Ferd) og Petter Stordalen (Choice).

Både NorgesGruppen og Reitangruppen opplevde i koronaåret 2020 en rekordomsetning. Colonialmajoren Reitan sitter også på en betydelig eiendomsportefølje til rundt 25 milliarder kroner.

Les også: Johan H. Andresen med stort bidrag til Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Himmelferd

Kapital skrev i september om Andresen at det siste året har vært rene himmelferden for investeringsselskapet Ferd. Selskapet har gjennom Ferd Invest, Ferd Capital og Ferd Eiendom investert i blant annet eiendom og i privateide selskaper på de nordiske børsene.

Når det gjelder Petter A. Stordalen, anslår Kapital at hans formue falt med 10 milliarder kroner gjennom koronaåret 2020 som følge av nedstengningen av Norge og stengte hoteller. Formuen ble rett før nedstengingen vurdert til 26 milliarder kroner, nå anslås den til 19 milliarder. Med et gjenåpnet Norge kan den bli høyere neste år.

Og så har vi den utflyttede cruisekongen Torstein Hagen, som fikk barbert formuen med 40 milliarder kroner i fjoråret. Nå vurderes den av Kapital til 30 milliarder, en oppgang på 50 prosent.

Hagen gir i VG i et sjeldent intervju. Om det kraftige formuesfallet sier han:

Spiler ingen rolle

– Det er bare penger.

På spørsmålet om han kan beskrive hvordan det er å tape 40 milliarder kroner på halvannet år, svarer Hagen:

– Det spiller ingen rolle for meg. Det er ikke penger som jeg skal bruke likevel. Det som betydde noe var de 10.000 ansatte og deres bekymring for hvordan de skulle ta vare på familien gjennom pandemien.