Langdistanseselskapet melder tirsdag morgen om inntekter i fjor på 104,3 millioner dollar og et underskudd før skatt på hele 175 millioner dollar. Det tilsvarer 1,8 milliarder norske kroner. I andre halvår var driftsresultatet negativt med 106 millioner dollar.

Selskapet startet med flyvninger først i juni 2022, slik at et stort underskudd var uunngåelig.

Men det store underskuddet tærer hardt på egenkapitalen, eiernes verdier. Ved utgangen av 2022 var det bare drøyt 10 millioner dollar, drøyt 100 millioner norske kroner. Flyselskapet hadde ved årsskiftet 64 millioner dollar i tilgjengelige kontanter, 660 millioner norske kroner. Gjelden utgjør over 10 milliarder kroner.

Aksjen er rett etter børsåpning tirsdag ned 6 prosent til 3,60 kroner.

I børsmeldingen er Norse mer opptatt av at de lanserte nye ruter i siste del av fjoråret (se også nederst i saken), fra Oslo, Berlin og London til New York.

Stort driftsunderskudd

En del poster i et resultatregnskap er ikke knyttet til løpende inntekter og utgifter. For å se på disse må man se på kontantstrømmen til selskapet. Og det viser et underskudd i fjor fra driften på 84,8 millioner dollar, hvorav 67 millioner i andre halvår., da selskapet for alvor var på gang.

Med andre ord tapte Norse over 10 millioner dollar i måneden fra driften i perioden juli til desember. Tidligere Norwegian-sjef Bjørn Kjos tegnet seg i november for 2 millioner Norse-aksjer til en kurs av 2,5 kroner. Med andre ord utgjorde investeringen 5 millioner kroner. Gründeren Bjørn Tore Larsen kjøpte 37 millioner aksjer for 93 millioner.

Norse skriver i børsmeldingen at oppmerksomheten nå er rettet mot kostnadskontroll og å agere raskt for å kutte antall vinteravganger som ikke er lønnsomme. Nå handler det om å tilpasse seg et utfordrende globalt klima for luftfart.

Høy inflasjon

Flyselskapet konstaterer at inflasjonen rundt omkring i verden er høy, som reduserer kjøpekraften til passasjerene. Samtidig er drivstoffkostnadene høye og utgjør en større andel av de totale kostnadene enn det som er nornalt.

Norse hadde etter ni måneders drift av 2022 et underskudd før skatt på 105.,9 millioner dollar, nesten 1100 millioner kroner med dagens valutakurser. Mye av underskuddet skyldes avskrivninger og er derfor ikke knyttet til betalbare utgifter. I tredje kvartal tapte selskapet nesten 55 millioner dollar, 570 millioner kroner.

Norse fylte i januar i gjennomsnitt opp 52 prosent av flysetene på sine 229 flyvninger gjennom måneden. Drøyt 35.000 passasjerer fløy med det ferske flyselskapet i årets første måned. I andre halvår var denne kabinfaktoren på 62 prosent. Den varierte fra 50 prosent i den tradisjonelle bunnmåneden november til 86 prosent i toppmåneden juli.

Børsslakt

Men Norse-aksjen har som grafen under viser, fått en tøff mottakelse på Oslo Børs siden oppstarten i fjor. Aksjen er frem til nå ned hele 74 prosent, men har fått et lite løft etter at Flyr gikk konkurs.

Markedsverdien av Norse Atlantic ved børsslutt mandag var 789 millioner kroner. Den desidert største eieren i det børsnoterte flyselskapet er gründeren Bjørn Tore Larsen med 25 prosent av aksjene. Selskapet hentet før jull inn 300 millioner kroner i en kapitalutvidelse mot utvalgte investorer.

Norse Atlantic Airways ble etablert i februar 2021, midt under koronapandemien, av Bjørn Tore Larsen. Norwegians to parhester Bjørn Kise og Bjørn Kjos har minoritetsposter i selskapet. Flyselskapet er et lavprisselskap, som utelukkende satser på langdistanseflyvninger og har en flåte på 15 Boeing 787 Dreamliner.

Selskapet kunngjorde nylig to nye ruter, fra London Gatwick til Orlando og Fort Lauderdale i Florida. Flyvningene starter i slutten av mai, med billettene fra 409 pund, 5100 kroner. Norse startet i august daglige flyvninger fra London til New York.