*Nettavisen* Økonomi.

Milliardstraff for norske utslipp

Foto: Larsen, Håkon Mosvold (SCANPIX)

Norge fortsetter å slippe ut for mye klimagasser, og vi må bruke milliardbeløp for å kjøpe oss fri.

Utslippene fortsetter å øke, og Norge ligger langt over grensen vi har forpliktet oss til i Kyoto-avtalen.

En ny rapport fra Statistisk Sentralbyrå viser at vi vil fortsette å øke utslippene til langt over den internasjonale klimaavtalen:

- Norge samlet ligger an til å få en vekst i utslippene av klimagasser på vel 15 prosent i forhold til 1990-nivå. Det er 14 prosent over det vi har forpliktet oss til gjennom Kyotoprotokollen, heter det i den ferske forskningsrapporten.

Bryter egne løfter
Norge har forpliktet seg til å holde klimagassutslippene under 50,1 millioner tonn (CO2-ekvivalenter) per år.

Siste år var tallet 55 millioner tonn, og utslippene fortsetter oppover - stikk i strid med våre internasjonale forpliktelser.

Lyspunktet er industrien, som har redusert sine utslipp betydelig - både på grunn av rensning, men også fordi mange industribedrifter er nedlagt.

Den store veksten kommer innen transport. For selv om bilene slipper ut mindre klimagasser per kilometer, så har veitrafikken økt enormt.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: SSB (SSB)

- Spesielt er det kjøring med personbil som øker. Antall personkilometer med egen bil er femdoblet siden 1965, skriver SSB-forskerne.

Gasskraft er verstingen
Likevel er det olje- og gass-virksomheten som bidrar mest til å gjøre Norge til en internasjonal miljøversting.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: SSB (SSB)

Fra 1990 og frem til i dag er klimagassutslippene fordoblet fra olje- og gass-sektoren.

Snøhvit-utbyggingen og anlegget på Melkøya er en stor utslippskilde. Det største problemet er avbrenning av gass (fakling), men når anlegget kommer i permanent drift skal faklingen avvikles - og bare det vil redusere utslippene med 0,7 millioner tonn årlig.

Problemet er bare at gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad kommer i drift uten full rensing, og at de to gasskraftverkene alene gir Norge ytterligere to millioner tonn utslipp i året de nærmeste årene.

Skipsfarten slipper ut mye
I tillegg til de offisielle utslippene har Norge også eierinteresser i shipping og luftfart som kommer på toppen av de offisielle tallene.

Ingen vet nøyaktig hvor mye disse bransjene slipper ut, men SSBs forskere anslår at skipsfarten slipper ut 10-20 millioner tonn per år.

- Utslipp fra norske skip i utenrikstrafikk tilsvarer altså om lag 20-40 prosent av de samlede norske utslippene slik de måles gjennom Kyotoprotokollen, står det i rapporten.

Norske fly kommer også på toppen, med under 1,5 millioner tonn per år.

Milliard-kvoter
Når utslippene fortsetter å stige, må Norge kjøpe klimakvoter for å holde sine Kyoto-løfter.

SSB regner med at vi i 2012 vil slippe ut 7 millioner tonn for mye.

- Med en kvotepris på 200 kroner per tonn betyr dette kvotekjøp for om lag 1,4 milliarder kroner i 2012. For årene 2010-2011 kan utslippene være høyere enn anslaget for 2012, da det vil være ulik grad av rensing i de tre godkjente gasskraftverkene. Da vil nødvendige kvotekjøp også være tilsvarende høyere, konkluderer Statistisk Sentralbyrå.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag