Gå til sidens hovedinnhold

Milliardtap for Røkke

Fjorårets overskudd er forvandlet til milliardunderskudd for Kjell Inge Røkkes Kværner.

Selskapet fikk i første kvartal et driftsunderskudd på 1,5 milliarder kroner mot et overskudd på 101 millioner kroner i samme periode i fjor.

Det enorme underskuddet skyldes kostnader i tilknytning til salg av den engelske virksomheten, Kvaerner (UK). Spesielle poster står i regnskapet oppført med minus 1,39 milliarder kroner. Det er spesielt pensjonskostnader som gir en stor regnskapsmessig kostnad i perioden.

- Spesielle poster er i sin helhet et regnskapsmessig tap ved avhendelsen av Kvaerner (UK) Ltd og skyldes i det alt vesentligste den regnskapsmessige behandlingen av pensjoner hvor resultatføringen av betydelige netto aktuarmessige tap tidligere har vært utsatt i tråd med «korridor-modellen,» skriver selskapet i sin presentasjon av resultatet.

Totale driftsinntekter ble 1.242 millioner kroner, mens driftsresultat før avskrivninger i første kvartal endte på minus 107 millioner kroner.

Etter den fortsatt restruktureringen av Kværner, står selskapet igjen med primært tre virksomhetsområder: 49 prosents eierandel i Aker AS, 100 prosents eierandel i Kvaerner Philadelphia og 20 prosents eierandel i Sea Launch.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant

Kommentarer til denne saken