Av Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport i ZERO

I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem tirsdag gir regjeringen en ekstrabevilling til Enova på 50 millioner til klimatiltak. Pengene siktes inn mot den viktige omstillingen av nyttetransporten.

Godstransportens andel av CO2-utslippene er økende, og vare- og lastebiler må bli utslippsfrie så raskt som mulig. I en situasjon der verden kun har 11 år på seg til å gjøre grep som sikrer at vi når 1,5 gradersmålet, virker 50 millioner forsvinnende lite.

Men de 50 millionene legges på toppen i en pott hos Enova som nå er på nærmere 550 millioner kroner. Disse pengene utgjør alternativet til et CO2-fond for næringslivet som en rekke større aktører, inklusive ZERO, tidligere har foreslått.

Et forslag som da fikk statsministerens klare støtte fra scenen på NHO-konferansen i 2018. Når fondet i sin opprinnelige form utgår, og Enova overtar rollen som drivkraft for omstilling i nyttetransporten, må vi forvente at dette på kort tid resulterer i utskifting av bilparken.

En halv milliard kroner kan utgjøre en forskjell hvis den brukes smart.

Poenget må være å målrette støtten i enkle, effektive og ubyråkratiske tildelinger til transportbedrifter og lastebileiere. Parallelt må et skikkelig nettverk for lading og fylling av fornybare drivstoff komme på plass.

For å kunne investere i en ny bil må du vite at du får fylt drivstoff. Særlig når du lever av å drive med transport. ZERO venter fortsatt på regjeringens varslede plan på dette området.