Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum slaktet i fjor sommer kapitalinnhentingen - emisjonen - til Altså. Han mente prisingen som verdsatte selskapet IEC Publishing AS til 25 millioner kroner, var altfor stiv.

Målet var å hente inn 6,25 millioner kroner etter et underskudd for IEC Publishing AS i 2019 på 1,5 millioner. Emisjonsresultatet endte på 3,7 millioner. Emisjonen ble avsluttet 15. august, der 1022 nye aksjonærer i gjennomsnitt tegnet seg for 3620 kroner.

Sjefredaktør og grunnlegger Ida Eliassen-Coker betegnet likevel dette som som et «meget godt resultat».

Tapte nesten like mye

Årsregnskapet til IEC Publishing viser at de totale inntektene steg fra 4,63 millioner kroner i 2019 til 5,18 millioner kroner i fjor. Kostnadene økte også i perioden og er større enn inntektene, slik at driftsunderskuddet i 2020 endte på 1,37 millioner kroner.

Det er ned fra 1,49 millioner i 2019. Økte finanskostnader ga imidlertid et underskudd før skatt på 1,45 millioner, marginalt ned fra 2019. Eliassen-Coker tok som daglig leder ut 648.000 kroner i lønn.

Hun betegner fjorårets underskudd som forventet ut fra det som var skrevet i prospektet.

- Det vil si, egentlig var underskuddet noe lavere enn forventet. Og så hadde vi en vekst i omsetningen i fjor på 12 prosent og var det eneste magasinet i vårt segment som vokste, sier hun til Nettavisen Økonomi.

Les også: Hvorfor kan ikke en fengende russelåt om fitteslikking kalles feminisme?

Blokkert

- Hva kan du si om abonnementsveksten?

- Den har vært lavere enn vi håpet på, men det skyldes blant annet at vi ble blokkert på Facebook og Instagram. De hjelper oss med å annonsere, men vi ble blokkert etter at vi viste et nakent bryst på forsiden i forbindelse med en sak om brystkreft, svarer Eliassen-Coker.

I prospektet ble det skrevet at Altså må ha minimum 13.000 abonnenter for å gå i pluss, mens antall abonnenter per 30. juli var 8589.

- Vi mistet en god del abonnenter i fjor på grunn av koronapandemien. Frafallet totalt var på 36 prosent, og 40 prosent av disse oppga at de sa opp abonnementet som følge av personlige økonomiske grunner, sier sjefredaktøren.

Les også: Sigrid Bonde Tusvik har fått hudkreft

Under snittet

Eliassen-Coker mener likevel at frafallsprosenten fortsatt godt er under bransjenormen på 40-70 prosent det første året. Og pandemien traff ikke Altså like hardt som andre bransjer.

- Men vi er fortsatt i en oppbyggingsfase som vi sa vi skulle være, der vi jobber med nye abonnenter. Vi håper konflikten med Facebook og Instagram løser seg, og så er vi nominert til årets magasin og årets cover. Kanskje kan det hjelpe på abonnementsveksten, håper Eliassen-Coker.

IEC Publishing hadde i 2019 et lån på 1,2 millioner kroner til en privatperson, men det ble tilbakebetalt høsten 2020 etter kapitalinnhentingen. I tillegg hadde selskapet 404.000 kroner i gjeld til en bank, men også dette kortsiktige lånet er innfridd. Eliassen-Coker sier at selskapet nå er gjeldfritt.

Les også: Derfor er kvinner mye mer opptatt av menn enn menn er av kvinner

Uvisst

Inntektene og abonnentutviklingen fremover avhenger av om de får tilbake annonseringen i de sosiale mediene. Eliassen-Coker aner imidlertid ikke når Facebook gir seg med blokkeringen. En utgave av Altså koster rundt 240.000 kroner å trykke, mens årsabonnementet koster 649 kroner.

- Med en lavere frafallsprosent kan vi gå pluss i 2022, men vi kan være tilbake i minus i 2023. Uansett er jeg glad for mottakelsen fra leserne og er veldig optimistisk, sier sjefredaktøren om utsiktene.

IEC Publishing hadde ved utgangen av 2019 tapt egenkapitalen, det vil si at gjelden var større enn den vurderte verdien av eiendelene. Med fjorårets aksjeemisjon er egenkapitalen i pluss. Men av en total innskutt egenkapital på 3,75 millioner kroner, er 2,82 millioner gått med til å dekke underskuddene siden oppstart.

Likvid

Egenkapitalen ved årsskiftet besto i realiteten av et bankinnskudd på 928.000 kroner. IEC Publishing har ingen andre verdier av betydning av en total balanse på 1,19 millioner kroner.

Etter emisjonen eier ifølge årsberetningen Eliassen-Coker 62,6 prosent av IEC Publishing AS, Sigrid Bonde Tusvik 21,7 prosent. De resterende småaksjonærene eier 15,7 prosent.

Ikke uventet består lesermassen til Altså av nesten bare kvinner, men med en veldig stor aldersspredning. Altså sysselsatte ved utgangen av fjoråret fire årsverk.