Coop har lansert ny emballasje på deres egen margarin «Bak & stek» fra merket Coop, og det falt ikke i god jord hos Mills, som står bak velkjente Melange margarin.

Mills klaget dagligvarekjeden inn til Næringslivets konkurranseutvalg, og i slutten av september ble saken behandlet. Bakgrunnen er at Mills mener Coops emballasje er alt for lik emballasjen til Melange.

Det var spørsmål om etterligning av emballasjedesign var i strid med markedsføringsloven § 30 og handling i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25 i dagligvaresektoren.

Uenige

Mills reagerer på at Coop har benyttet samme farger som emballasjen til Melange, og at innpakningen er så lik. Mills er redd produktet til Coop lett forveksles med Melange når forbrukerne plukker opp margarin fra hyllen i butikken.

«Coop har bevisst valgt et designuttrykk som kopierer Melange, og som medfører snylting på Mills’ opparbeidede goodwill, står det i begrunnelsen fra Mills, som er dokumentert gjennom protokollen fra møtet til Næringslivets konkurranseutvalg.»

Les også: Nå er Kiwi større enn Rema 1000 - er Norges største dagligvarekjede

Melange har vært i salg siden 1919, og har dermed vært på markedet i lang tid sammenlignet med Coops «Bak & stek».

Coop mener derimot at det er klare forskjeller mellom de to produktene, og at fargevalg ikke er i strid med markedsføringsloven eller gir forvekslingsfare.

De mener blant annet at fargevalget kommer på bakgrunn av et ønske om å signalisere hvilket produkt det dreier seg om, og at det er legitimt av Coop å bruke gull, gul og grønt på margarin-pakken.

«Bruken av midtstilt rød Coop logo er dessuten i tråd med Coops mal for emballasjedesign for egne merkevarer. Logoen viser tydelig at dette er Coops eget produkt, og forhindrer fare for forveksling. Coops røde logo og Mills fantasidyr er dessuten ulike»

Les også: Full priskrig om de billigste varene

- Ulovlig

Et flertall i Næringslivets konkurranseutvalg, av dem som vurderte saken, mener Coops margarin er for lik Melange.

«Coops margarin «Bak & stek» er en ulovlig etterligning etter markedsføringsloven § 30», skriver de i begrunnelsen.

Flertallet mener Melange margarin har et ikonisk design som er innarbeidet over en årrekke, og er markedsleder innenfor segmentet margarin til matlaging.

«Mills har over tid vært tro mot sitt design, og den markedsføringsposisjonen som Mills derved har oppnådd for emballasjen medfører en plikt for konkurrenter til å holde avstand», skriver de videre.

Les også: Senterpartiet vil innføre endringer for importert mat: Legger fram forslag i Stortinget

Mills får også medhold i at måten fargene er brukt på Coops margarin kan føre til at forbrukerne forveksler den med Melange. Flertallet mener det er en kritikkverdig etterligning.

Kun én person i konkurranseutvalget mente at Coop ikke har brutt markedsføringsloven. Dette begrunnes blant annet med at Coop har valgt å å todele produktet med et grønt kvadrat, samt tilføre designelementer som stekespade, kjevle og stiliserte blomster, noe som skiller Coop og Mills' design.

«Gjennomsnittsforbrukeren vil dessuten savne Mills’ velkjente logo Melange, og gjenkjenne Coops røde logo, og forstå at det er dagligvarekjedens eget merke. Selv om det foreligger en sterk inspirasjon og assosiasjon til Melange, er vilkåret om forvekslingsfare ikke til stede», heter det i begrunnelsen til mindretallets vurdering.

Flertallet mener derimot at designelementene på Coops margarin ikke skiller seg nok ut, da dette er utført som «stilistiske sjablonger i margarinforpakningens grunnfarge, og står derfor ikke frem som adskillende elementer».

Vil diskutere justeringer

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop kommenterer utfallet overfor Nettavisen.

- Vi er overrasket over at flertallet i utvalget mener at produktet «Bak og Stek» ligner for mye på Mills sitt produkt. Det eneste som vel ligner er fargene. Det har uansett aldri vært Coops intensjon å etterligne, sier han til Nettavisen.

Han sier at de likevel forstår at Mills er bekymret for konkurransen fra produktet til Coop, da han mener det er av høy kvalitet og overlegent billigere enn Melange.

- Vi skal nå diskutere hva vi gjør og om vi eventuelt gjør noen justeringer som imøtekommer utvalgets anbefalinger, sier han, og legger til:

- Produktet vil uansett fortsatt være tilgjengelig for Coops kunder til en meget god pris - uansett hvordan forpakningen vil se ut i fremtiden.

Les også: Reagerer på Kiwis smaksgaranti på brød: - Setter matsvinn i system

Forventer endring

Kjersti Johannessen, informasjonssjef i Mills, sier at de ikke er interesserte i å lage en stor konflikt i media om dette, men kommenterer likevel konklusjonen til Næringslivets konkurranseutvalg.

- Vi er selvfølgelig glade for at de er enige med oss i at emballasjen er for lik vårt tradisjonsrike produkt Melange, sier hun til Nettavisen.

Johannessen sier at de nå kommer til å ha en dialog med Coop om hva som skjer videre.

- Men vi forventer at de retter seg etter Næringslivets konkurranseutvalgs konklusjon, sier hun.

Hun vil ikke kommentere på Coops uttalelser om at Coops margarin «Bak & stek» er av høy kvalitet og overlegent billigere enn Melange.

- Dette handler ikke om at Coop utvikler et eget produkt, men at emballasjen er for lik. Melange er norsk og tradisjonsrikt produkt og en soleklar markedsleder. Det er det fortrukne valget til forbrukeren innenfor kategorien, sier hun.