*Nettavisen* Økonomi.

Mindre pensjon til lavtlønte

Alle med inntekter under 300.000 kroner vil tape på det nye pensjonssystemet som legges frem om et par uker. Det viser beregninger LO har gjort for TV 2.

03.12.03 08:06

Alle med inntekter over dette nivået vil tjene på omleggingen. Det viser beregninger som LO-økonom Stein Reegård har gjort for TV 2.

Legges frem 15. desember
Tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen leder et utvalg som i to år har arbeidet med forslag til omlegging av folketrygden. Utvalgets rapport er ferdig, men blir holdt hemmelig til den skal overleveres nåværende finansminister Per-Kristian Foss, 15. desember.

TV 2 har imidlertid fått lese konklusjonene i rapporten og de anbefalingene kommisjonen kommer med.

Det er et hovedmål for utvalget å gjøre framtidens pensjoner mer avhengig av opptjeningen den enkelte har gjennom sitt yrkesliv, og å stimulere folk til å jobbe lengre. Det betyr at både størrelsen på inntekten og hvor lenge den enkelte står i arbeidslivet får langt større betydning enn i dagens system.

Pensjonskommisjonen foreslår flere endringer for å oppnå dette.

Opptjeningstiden økes
Den totale opptjeningstiden i Folketrygden økes fra 40 år i dag til 43 år. I praksis betyr dette at pensjonsalderen økes fra 67 til 70 år. I hvert av de 43 årene opptjenes 1,25 prosent av arbeidsinntekten.

Det vil etter 43 år gi pensjonisten 54 % av gjennomsnittelig arbeidsinntekt.

Pensjonen blir så korrigert for lønnsveksten frem til det siste opptjeningsåret. I dagens system får de med lavest lønn tilleggspoeng i Folketrygden. En lavtlønt har derfor en høyre prosentandel av sin inntekt i pensjon enn en høytlønt. Dette solidariske pensjonsprinsippet vil kommisjonen gå bort vekk fra. Alle får 54 prosent av lønnsinntekten, maksimalt 455 000 kroner.

Høytlønte blir vinnerne
Beregninger som LO-økonom Stein Reegård har gjort på grunnlag av dette viser at en person med 200 000 i lønn vil tape 10 000 kroner på det nye systemet. Idag får vedkommende 59 prosent av lønna eller 118 000 i pensjon. I det nye systemet vil vedkommende altså få 54 prosent eller 108 000 kroner. En person med 300 000 kroner vil gå ørelite i pluss med 3000 kroner, mens høytlønte blir vinnerne. En som tjener 450 000 kroner får i dag kun 44 % av sin tidligere inntekt i pensjon. I det nye systemet får vedkommende altså 54 %. I kroner blir gevinsten 45 000.

Reegård mener en slik omlegging er helt uspiselig for LO og varsler at organisasjonen vil kjempe mot pensjonskommisjonens anbefalinger. Men Reegård reagerer enda sterkere på forslaget om avkorting i pensjonen for alle som pensjonerer seg tidligere enn 70 år.

Kostbart å gi seg tidlig
Pensjonskommisjonen åpner for en fleksibel pensjonsalder fra 62 til 70 år, men det koster å gå av tidlig. Pensjonskommisjonen foreslår nemlig at pensjonen fordeles på forventet gjenstående levealder. Det betyr at en som pensjoner seg ved fylte 62 år og som har en forventet levealder på 80 år får sin pensjonspott delt på 18. Mens en som går av 70 år gammel får sin pott delt på 10. Ordningen med såkalt avtalefestet tidligpensjonering (AFP) foreslås fjernet. Kommisjonen demper effekten av dette noe med å foreslå at 30 000 kroner holdes utenom denne beregningen. Utslagene for tidligpensjonerte blir likevel dramatiske.

Reegårds beregning viser at en person som tjener 300 000 kan tape opptil 45 000 kroner ved å gå av som 62-åring i forhold til dagens system. I dag får en slik tidligpensjonist 159 000 kroner i pensjon. I det nye systemet får vedkommende 114 000 kroner. Vedkommende må vente til 67 år for å få omtrent samme pensjon som idag, 161 000 kroner. Mens dersom hun eller han fortsetter til fylte 70 år blir pensjonen 188 000 kroner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag