Gå til sidens hovedinnhold

Minst tillit til kraftbransjen

Strømprodusentene kommer dårligst ut i en undersøkelse fra Forbrukerrådet om hvilken bransje nordmenn har mest tillit til.

Undersøkelsen, som kartlegger folks holdninger til de fleste bransjene her i landet, viser at hele 53 prosent mener forbrukernes interesser ikke blir ivaretatt av strømbransjen, skriver Forbruker-rapporten.

Forbrukerrådets direktør, Erik Lund-Isaksen, presenterte resultatene for strømprodusentene på en konferanse i regi av Norges vassdrags- og energidirektorat. Resten av undersøkelsen, som Markeds- og Mediainstituttet A/S (MMI) har utført på oppdrag fra Forbrukerrå det, vil bli lagt frem på Forbrukerrådets jubileumskonferanse neste uke.

Bare 16 prosent mener bransjen i stor grad ivaretar forbrukernes interesser. Strømprodusentene ender dermed i bunnen av listen.

- Det er liten tvil om at det er bransjens håndtering av kraftkrisen i vinter som her får sin dom av forbrukerne, kommenterer direktør Erik Dalen i MMI til Forbruker-rapporten.

Lund-Isaksen mener bransjen må bli flinkere til å sette fokus på forbrukerne og ikke bare fokuserer på finansielle hensyn. Han foreslo en ordning med et forbrukerpanel, som kan kommunisere med brukeren og kraftprodusentene.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger