Gå til sidens hovedinnhold

Minst vann på Østlandet

Vannstanden i magasinene sank mest på Østlandet og deler av Sørlandet siste uke. Nedgangen i vannstanden var på 3,3 prosentpoeng i dette området. Den er nå 33,8 prosent av total kapasitet.

På landsbasis sank vannstanden med 2,3 prosentpoeng og er nå 38,5 prosent av total magasinkapasitet, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Fyllingsgraden nå 7,4 prosent høyere enn tilsvarende uke i 2003, men 15,3 prosentpoeng under medianen.

Magasinene på Østlandet har de siste ukene hatt den største tappingen av vann. Fyllingsgraden er i dette området nå lavere enn i resten av landet, men området har mer vann enn på samme tid i fjor. I tilsvarende uke i fjor var fyllingsgraden 24,1 prosent.

I Rogaland og mesteparten av Hordaland og Sogn og Fjordane sank fyllingsgraden med 1,8 prosentpoeng fra forrige uke. Den er nå 42,3 prosent av total magasinkapasitet.

IMøre og Romsdal, Trøndelagsfylkene og Nord-Norge fikk også en reduksjon i forrige uke. Fyllingsgraden er nå på 41,8 prosent av total kapasitet, en reduksjon på 1,1 prosentpoeng fra forrige uke.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021