Telias norske inntekter fra mobil krympet fra 2,042 milliarder kroner i fjerde kvartal 2018 til 1,936 millarder i første kvartal i år. Det kommer fram av kvartalsrapporten torsdag.

- Totalt sett leverer vi et bra økonomisk resultat i en utfordrende sammenslåingsfase. Vi er fornøyde med at vi har flere mobilkunder nå enn vi hadde ved inngangen til året, selv om det er altfor tidlig å friskmelde utviklingen. Samtidig er vi ikke tilfreds med utviklingen i mobilinntektene som primært skyldes nedgang i kundemasse gjennom 2018, skriver Telia Norge-sjef Abraham Foss.

Telia Norge har mistet 22 kroner i inntekter per bruker siden tredje kvartal i fjor, og hadde i første kvartal i år en snittinntekt per bruker på 274 kroner.

Som følge av sammenslåingen med GET vokser både totalinntektene og bruttoresultatet (EBITDA) til Telia her til lands. I første kvartal omsatte Telia i Norge for 3,69 milliarder norske kroner, mot 2,5 milliarder i samme periode i fjor. Bruttoresultatet økte fra 974 millioner i fjor til 1,4 milliarder i årets første kvartal.

Konsernet snudde fra minus til pluss

Telia Company startet året med en omsetning på 20,84 milliarder svenske kroner - en milliard mer enn på samme tidspunkt i fjor.

Bunnlinjen ble også snudd fra minus til pluss, sammenliknet med samme tidsperiode i fjor: I første kvartal 2018 endte resultat etter skatt endte på -600 millioner svenske kroner. Fra januar til mars i år endte resultat etter skatt på 1,79 milliarder svenske kroner.

- Vi ser ingen grunn til å forandre vårt syn på at en tregere inntjeningstrend i første halvdel av 2019 kommer til å bli etterfulgt av en sterkere andre halvdel av året. Dette støttes av forventede effekter fra prisøkningene fra 1. april, kontrakter vi har vunnet, kostnadsreduksjoner og synergier fra Telia Norges oppkjøp av Get og vår nye driftsmodell, skriver konsernsjef Johan Dennelind i 1. kvartalsrapporten.

Telia betaler et utbytte på 2,36 svenske kroner per aksje. Telia har satt som mål å kjøpe tilbake aksjer verdt 5 milliarder svenske kroner innen utgangen av februar 2020.

Kjøpte Get

Fjorårets underskudd stammet blant annet fra heftige bøter etter korrupsjonsskandalen i Usbekistan, der Telia måtte betale 7,5 milliarder kroner i bøter. I første kvartal i 2018 måtte også Telia bokføre tap på salgene av Azercell og Geozell.

I fjor kjøpte Telia opp Get/TDC Norge for 21 milliarder kroner, noe som gjør at telekonsernet nå sitter på både et stort nasjonalt mobilnett og et stort bredbåndsnett. Bedriftsmarkedet er en av de store satsingene Telia har i Norge: Fusjonen har ført til at Telia overtar alle bedriftskundene til TDC, som for eksempel Avinor, Forsvaret og Statens vegvesen.

- I Norge har vi hatt et synkende antall mobilkunder i en periode, noe som er hovedgrunnen til lavere inntjening fra mobilservice. Get er nå fullt integrert, TDC er lagt ned og kundene er flyttet over til Telia, skriver konserndirektør Dennelind.

Telia er nå cirka 2.000 ansatte i Norge nå, 800 flere enn på samme tidspunkt i fjor.

Les også: Telia opplever klagestorm etter ny reklamefilm

Les mer: Telia har mottatt trussel som følge av hijab-reklame

Les også: Telia lanserer abonnement med fri bruk på nett