Hedmarken tingrett konkluderer med at kvinnen, som nå er i 20-årsalderen, var utsatt for omfattende mobbing over flere år, både på barneskolen og ungdomsskolen hun var elev på, skriver Hamar Arbeiderblad.

Ringsaker kommune er dømt til å betale 1.192.596 kroner i erstatning innen to uker. Kommunen må også betale jentas sakskostnader på 410.421 kroner.

Begge skolene får av retten kritikk for å ikke ha iverksatt tiltak mot mobbing av saksøker. Retten finner det tilstrekkelig sannsynliggjort at skolen fikk klare indikasjon på at saksøker ble mobbet, men at skolen likevel fortsatte å behandle denne situasjon som en jentekonflikt.

– Min klient og hennes familie er svært lettet over å ha vunnet fram. Dette har vært en årelang kamp som endelig har gitt uttelling, sier kvinnens advokat Arvid Kjærvik til Hamar Arbeiderblad.

Han sier han håper dommen blir stående og at kommunepolitikerne sørger for at dommen ikke blir anket.

Kvinnen krevde erstatning for at hun ble påført posttraumatisk stresslidelse som følge av mobbingen, noe retten tok til følge. Advokat Kjærvik fremmet et krav om erstatning med utgangspunkt i 30 prosent varig medisinsk invalid grunnet mobbing fra medelever.

– Retten finner (…) at det er mobbingen som er den sentrale og utløsende årsaken til saksøkers psykiske plager, og at dersom skolens uaktsomme handlinger tenkes borte, ville ikke skaden (PTSD) inntruffet, står det i dommen.

Advokat Karoline Henriksen, som representerer Ringsaker kommune i mobbesaken, sier til Hamar Arbeiderblad at de vil bruke noe tid på å gjennomgå dommen.

(©NTB)