«Du varsles med dette om at du på grunn av arbeidsmangel blir permittert om 2 kalenderdager» sto det i permitteringsvarslene som begynte å gå ut til ansatte i Jysk den 23. mars.

Men kort tid etterpå opplevde flere Jysk-ansatte å måtte jobbe døgnet rundt for å håndtere den enorme kunde- og salgsveksten.

Les også: Jysk-sjefene jublet over korona mens ansatte ble permittert

98 permitterte

Fra 27. mars var 98 ansatte i Jysk permittert, fordelt på 45,33 årsverk ifølge salg- og markedssjef Are Bjøntegaard i Jysk Norge.

Men som Nettavisen nylig kunne avsløre, fikk den store butikkjeden en enorm kundevekst kort tid etterpå.

Allerede 3. april annonserte ledelsen internt i kjeden at salgskampanjen Green Week hadde en forventning om 5 prosent salgsvekst.

Men kampanjen gikk over all forventning, og april ble en rekordmåned for møbelkjeden.

Ifølge interne rapporter fra Jysk-systemet som Nettavisen har fått tilgang på, hadde selskapet en omsetningsvekst på 28,3 prosent i april. Ledelsen har i svar til Nettavisen forklart at det var netthandelen som dro veksten, og dermed var det ikke behov for å hente inn permitterte tidligere.

Men tall Nettavisen har fått tilgang på viser at selv uten netthandelen, var økning i butikksalget på 21,2 prosent. Veksten i betalende kunder i butikk for april var også 12,2 prosent i april.

Nettavisen er avhengig av gode tips for å levere god journalistikk. Ta kontakt med journalisten på e-post ved å trykke her.

– Det var helt forferdelig

Den kraftige salgsveksten førte til mye ekstraarbeid for ansatte. Flere ansatte opplyser til Nettavisen at kombinasjonen av nye smittevernrutiner, flere kunder og færre ansatte gjorde at det ble «ekstremt hektisk» på jobb.

To uavhengige kilder i Jysk-systemet bekrefter til Nettavisen at ettersom kundeveksten tok av, ba de ledelsen i Jysk om å hente inn permitterte ansatte til jobb.

Forespørselen ble møtt med en kald skulder av ledelsen.

– Jeg fikk beskjed i slutten av mars at jeg skulle permittere. Jeg synes det var rart, fordi vi har knapt hatt en eneste rød dag (dag uten vekst, journ. anm.). Jeg maste i hele april for å hente inn våre permitterte, på grunn av arbeidsbelastningen – jeg fikk nei, opplyser en sentral kilde i Jysk-kjeden.

Kilden bekrefter at hun spurte ledelsen gjentatte ganger gjennom hele april.

Les mer: Jysk permitterte 98 ansatte - satte salgsrekord

Hentet inn vikarer på 0-timerskontrakt

I stedet fikk vedkommende beskjed av ledelsen om å hente inn tilkallingsvikarer på 0-timerskontrakter.

– I april hadde vi en vanvittig økning, og jeg hadde ikke sjans uten å hente inn flere folk. Jeg har dermed hentet inn folk på 0-timerskontrakter, fordi det var det jeg fikk beskjed om som eneste muligheter.

– Det er ingen tvil om at vi jobber langt mer enn vi gjorde før koronakrisen, og i tillegg har vi færre ansatte. Det går ikke opp, sier en kilde som sier hun er utslitt etter lange dager og mye gratisarbeid.

En ansatt på et helt annet sted i landet, forteller om at hun ble sykmeldt etter det sterke arbeidspresset midt i april.

– Det ble forverret av at vi måtte sørge for gode smittevernrutiner for våre kunder, men samtidig var flere permittert. Det var helt forferdelig, sier den ansatte.

Tar kostnadene selv

Jysk-ledelsen svarer på spørsmål fra Nettavisen at de har besluttet å dekke kostnadene ved permitteringer selv – og ikke belaste staten eller lokale myndigheter med permitteringskostnadene. Dermed mener Jysks ledelse at bruken av tilkallingsvakter har økt kostnadene fremfor å være en besparelse.

– Med hensyn til vår policy, vil jeg presisere at Jysk ikke har som policy å benytte tilkallingsvakter fremfor å tilbakekalle permitterte, men vi er kjent med at dette har forekommer der perrmitterte har vært redde for smitte eller vært utilgjengelige, sier salgs- og markedssjef Are Bjøntegaard i en e-post til Nettavisen.

Kilder Nettavisen snakker med i Jysk-kjeden avviser imidlertid det, og mener det i to konkrete tilfeller var snakk om permitterte ansatte som ville tilbake på jobb – og var klar for å begynne igjen sporenstreks.

Jysk-ledelsen hevder på sin side at salgsveksten utover i april er grunnen til at de dermed kunne hente tilbake permitterte – og at mange ble hentet i løpet av april, og at alle ansatte var tilbake 15. mai.

– De gode salgstallene, som du nevner, er årsaken til at vi i dag kan vise til null permitteringer og har kunnet avstå fra konstantstøtteordningen til næringslivet, sier Bjøntegaard.