Av Eivind Trædal, bystyrerepresentant for MDG i Oslo og nestleder i byutviklingsutvalget.

Daniel Kjørberg Siraj, leder i OBOS, argumenterer i Nettavisen for at Knut Arild Hareide skal «skjære igjennom» og ignorere lokale ønsker, for å få utvidet motorveien E18 gjennom Asker og Bærum.

Les også: 30.000 jobber og 5500 boliger er i spill: - Regjeringen må skjære gjennom

Den foreslåtte prosjektet «E18 vestkorridoren» har blitt samfunnsmessig ulønnsom motorvei som samlet kan koste nærmere 60 milliarder, gi økt kø, kork og kaos, mer forurensing og skyhøye bompenger.

Les også: Aps stortingsgruppe sier ja til E18-utbygging

OBOS-sjefens manglende respekt for lokaldemokratiet er én ting, en annen ting er hvordan både han og regjeringen forsøker å sabotere det lokale Oslopakke-samarbeidet for å tvinge igjennom en motorvei som strider både mot nasjonale og lokale trafikk- og miljømål. Nullvekstmålet, som sier at all vekst i trafikk inn til storbyene skal skje med kollektiv, sykkel og gange, krever at vi ikke øker kapasiteten for privatbiler, men satser på nettopp kollektiv og myke trafikanter.

La oss først se oss litt tilbake i historien: For sju år siden, våren 2013 var valgkampen i gang. De borgerlige partiene hadde lyst til å bytte ut Jens Stoltenberg, og de hadde samlet seg til det aller første felles valgkampløftet sitt: å bygge Fornebubanen: «Et regjeringsskifte betyr bygging av Fornebubane», erklærte Erna Solberg. De borgerlige kunne slå fast at «Utbyggingen skal settes i gang raskest mulig».

Siden den gang har ingen utbygging satt i gang. De borgerlige har somla og somla, og ikke bevilget midler til å bygge ut T-banen som for lengst burde bragt folk inn og ut av de nye utviklingsområdene på Fornebu.

Les også: Full krangel om E18: - De rødgrønne holder alle som bor vest for Oslo for narr

Men i vinter kom en ny, merkelig linje fra regjeringen: Fornebubanen skal ikke bygges uten at E18 vestkorridoren også bygges. En motorvei som aldri på noe tidspunkt før har vært koblet til Fornebubanen. Vår nye samferdselsminister Knut Arild Hareide forsøker å holde en T-bane han har lovet å bygge «raskest mulig» for over sju år siden som gissel, for å forsøke å bygge ut en motorvei det ikke er lokal enighet om.

Det finnes ingen logisk kobling mellom disse to prosjektene. T-banen til Fornebu kan bygges uavhengig av hvorvidt man ønsker å bygge større motorvei vestover mot Drengsrud. Det er fullt mulig å koble Fornebu til Oslo med t-bane og et nytt veikryss uten å bygge ut en svindyr og utdatert motorvei, som pumper biltrafikk inn i hovedstaden, gir dårlig luft, utrygge skoleveier og gjør det umulig å nå verdens mest ambisiøse klimamål.

Les også: Obos slår alarm: - Full stopp for Fornebubanen og tusenvis av arbeidsplasser

Å hevde at man ikke kan bygge T-bane til ett sted uten å bygge en motorvei til 60 milliarder til et annet sted, er omtrent like logisk som å hevde at man er nødt til å spise en pose paprikapotetgull for å få i seg grønnsaker.

Etter et lokalvalg preget både av en grønn bølge og bompengemotstand, ønsker regjeringen sammen med Arbeidepartiets Stortingsgruppe å tvinge igjennom et prosjekt som både gir mer forurensing og skyhøye bompenger, formodentlig for å vise at de hverken vil høre på det ene elle det andre øret – med OBOS som en sentral støttespiller.

Det er spesielt merkelig at OBOS har gjort seg selv til en av de ivrigste forkjemperne for E18 vestkorridoren. Oslo er den kommunen der OBOS har flest medlemmer, og deres motorveiengasjement er i direkte konflikt med politikken til det demokratiske valgte flertallet både i Oslo og Viken. Det er også i konflikt med og livskvaliteten og helsa til mange OBOS-medlemmer. At OBOS-ledelsen har forsøkt å skape dekning for dette standpunktet ved å stille ledende spørsmål til egne medlemmer, gjør ikke saken bedre.

I sak etter sak støter utbyggere på det samme problemet: støy fra veiene gjør det helsefarlig og dyrt å utvikle boliger. Når OBOS går inn for prosjekter som vil øke biltrafikken fordi de har en kortsiktig interesse av å bygge boliger, er det som å pisse i buksa for å holde seg varm. Konsekvensene av den økte bilavhengigheten og trafikken, gjør de det enda vanskeligere for OBOS å utvikle boliger i sitt viktigste marked. Problemene med støy blir dessverre ikke borte selv om en større andel av bilparken blir elektrisk.

Vinneroppskriften i Oslo-regionen har vært å bygge ut byen langs tog og bane, ikke bilbasert. Dette er også grunnplanken både for Oslo og nabokommunenes areal- og boligutviklingspolitikk, der man utvikler boliger langs kollektivknutepunktene både for å spare matjord og unngå økt bilpendling.

Til syvende og sist tjener både mennesker, miljø og boligutviklere på Derfor er det underlig at OBOS gjør seg selv til motorveiforkjempere, heller enn å kjempe for Fornebubanen og for økt kapasitet på alle T-banene i Oslo.