I siktelsen til Økokrim, som 53-åringen har tilstått, fremgår det at han i perioden 2009-2018 mottok en rekke forskjellige pengebeløp kontant, eller via en konto i Hong Kong.

Siktelsen innebærer grov korrupsjon for å ha anskaffet seg en betydelig økonomisk fordel.

Mye makt

- Til sammen mottok han - dels kontant og dels ved overføring til en konto i Hong Kong - et beløp tilsvarende minst 28,2 millioner kroner, opplyser Økokrim i siktelsen.

Mannen jobbet som innkjøpsleder i Unil, et datterselskap i NorgesGruppen.

53-åringen er sagt opp fra sin stilling, opplyser Unil i en pressemelding.

Selskapet har hatt et økonomisk tap som følge av handlingene, og har fremmet deler av tapet som erstatningskrav i straffesaken mot mannen.

Ifølge Økokrim skal han ha fått betalingene mot å innvirke på selskapets innkjøp. Betalingene ble skjult for arbeidsgiver, og ble avdekket først ved en intern undersøkelse hos arbeidsgiveren.

Dette skal han ha gjort:

  • 2009: Kjøpte BMW til kr 366.000 i Tyskland og innførte den til Norge.
  • 2011: Kjøpte bil i Tyskland til kr 270.000 kroner, og innførte den til Norge.
  • 2013: Kjøpte nok en bil i Tyskland, denne gang til 358.000 kroner, og innførte den til Norge.
  • 2015: Kjøpte en båt i England, til verdi på rett over én million kroner. Denne ble innført til Norge.
  • 2017: Kjøpte en Porsche og en Volvo til 1,7 millioner kroner. Bilene ble deretter innført til Norge.
  • 2017: Kjøpte en båt og en tilhenger, til samlet beløp på 837.000 kroner.
  • 2017: Vekslet penger i Hong Kong fra lokal valuta til 807.000 norske kroner.
  • Gjennom betalingsinstruks fra Norge skal han ha kjøpt innredning, møbler og materialer fra ulike leverandører i Danmark for et samlet beløp på omtrent 3,6 millioner kroner.
  • Han skal også ha få refundert utlegg andre hadde betalt, til en samlet sum på 400.000 kroner hos arbeidsgiveren.