Fredriksen eier mesteparten av det børsnoterte eiendomsselskapet Norwegian Property.

Og Norwegian Property kjøper nå 42,5 prosent av Veidekke Eiendom fra Veidekke, det samme gjør eiendomsmilliardæren Ivar Tollefsen via sitt selskap Fredensborg Eiendom.

Den tredje eieren i selskapet blir fondet Union Real Estate Fond III Holding AS, De tre vil nå eie Veidekke Eiendom AS og Veidekke Eiendom AB. Veidekke har stor virksomhet i Sverige.

De nye eierne tilfører Veidekke Eiendom 2,6 milliarder kroner i ny egenkapital, som også vil bli finansiert med 5,7 milliarder i lånekapital. Transaksjonen ventes å være sluttført innen slutten av september 2020.

Ved utgangen av 2019 hadde veidekke Eiendom 1557 leiligheter under bygging og en tomtebank på om lag 15.500 enheter i Norge og Sverige. Hoveddelen av disse tomtene er konsentrert til de største byene i Norge og Sverige.