Den norske kronen ligger an til å bli rekordsvak i juli i år og svekker seg ytterligere tirsdag morgen.

Det betyr at utenlandsferien til de aller fleste nordmenn, som går til andre land i Europa, er svindyr i år. Faktisk har aldri kronen vært svakere mot euro i en julimåned enn den er nå.

Svakeste noensinne i juli

Jeanette Strøm Fjære, økonom i DNB Markets, sier at forklaringen på den svake kronen ikke akkurat er åpenbar.

-Vi ser at kronen svekker seg, men når det gjelder fallet det siste døgnet, har jeg ikke sett noe spesielt som forklarer det, sier Fjære til Nettavisen.

En euro koster deg nå 9,67 kroner, en svekkelse på seks øre på et døgn.

En dollar koster 8,64 kroner, mot 8,53 kroner for en uke siden. Selv mot den svenske kronen er den norske det siste døgnet blitt svakere.

Også den generelle svekkelsen til kronen er ganske mystisk.

- Den norske kronen har vært svak lenge, og mange synes det er vanskelig å si noe veldig klart om hva det skyldes. Det vi kan si er at at etter at oljeprisfallet har kronekursen vært mye svakere enn den var før, sier Fjære.

Klør seg i hodet

Hun viser til at denne svekkelsen ikke ser ut til å la seg påvirke av hvor bra det går i norsk økonomi, eller hvor mange rentehevinger Norges bank planlegger å gjennomføre, noe som tradisjonelt er driverne bak en sterkere krone.

- Til tross for at vi øker renten og oljeprisen er på et greit nivå, så ser vi ingen sterkere krone. Mange klør seg litt i hodet over det, sier Fjære.

Hun trekker imidlertid frem to potensielle forklaringer på utviklingen.

Det ene er at kronen er en liten valuta som handles lite, og investorene skygger unna små valutaene i en tid med mye usikkerhet.

- Dessuten trenger vi kanskje en svakere likevektskurs nå som oljeprisen er lavere i Norge, sier Fjære.

Venter sterkere krone

Valutaprognosene til DNB Markets tilsier at nordmenn må betale rundt 9,60 kroner per euro nå i høst, og at kronen vil svekke seg til 9,70 i januar. Ett år frem i tid spår ekspertene i DNB at kronen har styrket seg noe, til 9,50 kroner per euro.

- Vi fortsetter å tro at med renteøkninger i Norge uten renteøkninger i utlandet bør styrke kronen, hvis alt annet er likt. Det er det vi henger det på. Vi ser at de fleste andre sentralbankene har snudd i en duete retning, sier Fjære.

Dollaren ventes å svekke seg i høst til nivåer rundt 8.70, for så å styrke seg ned mot 8,30 neste sommer.