Friske meninger

Myten om likheten mellom Høyre og Ap er sterkt overdrevet

Linda Hofstad Helleland

Linda Hofstad Helleland er tidligere statsråd fra Høyre, og mener at Gunnar Stavrum tar feil når han skriver at forskjellene mellom Høyre og Arbeiderpartiet er minimale. 

Linda Hofstad Helleland er tidligere statsråd fra Høyre, og mener at Gunnar Stavrum tar feil når han skriver at forskjellene mellom Høyre og Arbeiderpartiet er minimale.  Foto: (NTB scanpix)

Valget i år står mellom to verdisyn med ulike løsninger på hvordan en god kommune styres.


Av Linda Hofstad Helleland, næringspolitisk talskvinne i Høyre

Høyre går til valg på at velferdstjenestene våre blir best når offentlige og private samarbeider, og den beste til å avgjøre om omsorgen du får er god er deg selv.

På den andre siden finner vi Arbeiderpartiet, som mener det er viktigere at barnehager og sykehjem drives av kommunen, enn at barna og de eldre får et tilbud som de er fornøyd med.

Dette er ett av mange eksempler på forskjellen mellom Høyre og Arbeiderpartiet, en forskjell Nettavisens sjefsredaktør Gunnar Stavrum mener er minimal.

Den beste illustrasjonen på forskjellen mellom Høyre og Arbeiderpartiet kommer fra Arbeiderpartiets ordfører i Trondheim, Rita Ottervik. Da hun skulle legge ned et privat sykehjem hvor de eldre trivdes, sa hun:

«Det er fint at de eldre har det bra, men det er ikke poenget». Jo, for Høyre er poenget nettopp at de eldre skal trives, få god omsorg og ha det bra når de bor på sykehjem. Om sykehjemmet drives av private eller kommunen er ikke viktig. For Arbeiderpartiet, Rita Ottervik og Støre er det viktigste at sykehjem er kommunale. Eldres trivsel og velvære kommer i andre rekke.

Høyre setter enkeltmennesket først. Valgkampen i år handler spesielt om det er du som skal få valgfrihet, til å bestemme sykehjem/hjemmehjelp selv, til videregående skole, til fritt behandlingsvalg, til barnehage, eller om Arbeiderpartiet skal bestemme for deg. Dette vet også Stavrum, som senest 29.juli skrev om hvordan Arbeiderpartiet lukker øynene for offentlig sløsing og dårlige barnehager. Høyre går til valg på at du er den som best kjenner din egen situasjon best, og at du er den som er best egnet til å vurdere om du vil ha behandling på et offentlig eller privat sykehus, eller bo på et offentlig eller privat sykehjem. Det offentlige skal betale.

På nasjonalt nivå har vi en regjering som senker skatten for familier, for bedrifter og for vanlige folk. Skatteinngangen har, som Stavrum påpeker, likevel økt. Det er ikke et bilde på at det ikke betyr noe hvem som styrer, det viser bare at norsk økonomi vokser. Høyre i regjering leverer på skatteløftene våre. En vanlig familie sitter i dag igjen med ca. 10.000 kroner mer i året enn de gjorde da vi tok over som følge av at skatten er redusert.

I tillegg har vi senket selskapsskatten, redusert formuesskatten, og vi faser ut maskinskatten. Dette er viktig for bedriftene som får beholde mer av det de tjener, kan utvide bedriften og ansette flere. I tillegg er belastningen for bilistene redusert med 11 milliarder kroner. Det ville ikke skjedd under en Støre-ledet regjering.

I næringspolitikken ser vi også et Arbeiderparti som beveger seg lenger fra både Høyre og sunn fornuft. Fremfor å føre en politikk som legger til rette for at bedriftene kan vokse og skape, ønsker Arbeiderpartiet å børste støvet av sin egen feilslåtte aktivistiske næringspolitikk fra 70-tallet. Norge trenger bedrifter som skaper, ikke bedrifter som lever på subsidier. Når jeg som næringspolitisk talskvinne i Høyre besøker bedrifter så spør jeg alltid hva jeg som politiker kan gjøre for dem. Svarene er mange, men tre ting går igjen: lavere skatt, mer vei, bevar EØS. Jeg har enda til gode å høre en bedrift som ønsker mer statlig innblanding.

Med andre ord, myten om Høyre og Arbeiderpartiets likhet er sterkt overdrevet. Men Stavrum har rett i en ting. Skremselspropagandaen til Støre om at «grunnmuren i norske kommuner slår sprekker» er et like virkelighetsfjernt utsagn som det er bombastisk. Selv om forskjellen mellom oss er store, så er Støres strategi om å kriseerklære alt fra andelen som jobber deltid til forholdene i kommunene relativt patetisk, all den tid situasjonen gjerne er bedre enn da Støre selv var statsråd. Hvilket også Aftenposten påpekte på lederplass.

Når vi skal drive valgkamp og fremme våre politiske løsninger, så tror jeg ikke innbyggerne i verdens lykkeligste og rikeste land kjenner seg igjen i påstander om kriser på det ene og det andre området. Høyre går som vanlig til valg på Høyre-politikk.

Mer valgfrihet, lavere skatt, mer frihet for bedriftene og satsing på kunnskap og mestring i skolen. Det er en grunn til at Arbeiderpartiet er hovedmotstanderen vår, også i denne valgkampen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.